Indvandrer jog kniv i sagesløs mand på gaden i Holstebro – derefter lænsede han det danske samfund for penge

Om eftermiddagen den 25. marts 2022 overfaldt en 24-årig mand en 21-årig mand på Vestergade i Holstebro. Offeret blev stukket adskillige gange med en kniv. Derefter blev han slået flere gange i ansigtet og på kroppen med knytnæve.

 

Offeret, der i dag er 22 år, overlevede til alt held overfaldet.

 

Forløbet er beskrevet i politirapporten fra Midt- og Vestjyllands Politi. Her hedder det:

 

”I går, mandag den 30. januar, faldt der dom i sagen ved retten i Holstebro. Den nu 25-årige overfaldsmand blev kendt skyldig i grov vold og fik 1 år og 3 måneders fængsel. Han blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.”

 

Anklager Christian Skov Poulsen havde denne kommentar:

 

”Jeg havde rejst tiltale for drabsforsøg og grov vold, da det var anklagemyndighedens vurdering af sagen. Jeg har noteret mig, at retten ikke mente, at der var grundlag for at dømme den tiltalte for drabsforsøg, men alene for grov vold.”

 

Var åbenbart totalt ligeglad

Manden er altså ikke dansk statsborger. Men han opførte sig absolut ikke, som om han var bevidst om, at han var gæst her i landet. Det var han ganske åbenbart totalt ligeglad med.

 

Han stak en tilfældig dansker ned – tilsyneladende bare, fordi han fik lyst til det.

 

Men ikke nok med det.

 

Selv om han slap med en tiltale for grov vold i stedet for drabsforsøg, ankede han straks dommen.

 

Det betyder, at offeret skal vente endnu længere på, hvad samfundet gør med voldsmanden.

 

”Den tiltalte ankede dommen på stedet”

Samtidig betyder det, at det danske samfund skal bruge tid og penge på en ankesag, der koster de danske skatteydere penge. Der er ikke meget, der tyder på, at voldsmanden får held med sin ankesag. Men han anker alligevel.

 

Sådan er det ofte. Voldsmænd, der i mange tilfælde har ikke-vestlig baggrund, anker deres domme på livet løs, selv om de har meget ringe udsigt til at få medhold.

 

Ikke nok med, at det danske samfund skal udsættes for en hæmningsløs voldsforbryder.

 

Ikke nok med, at det danske samfund skal bruge sine ressourcer på at retsforfølge voldsmænd, der kommer udefra og overtræder alle normer og regler i det danske samfund.

 

Vi skal også betale for, at mange af dem anker deres domme for et godt ord – selv når chancen for en omstødelse af dommen er forsvindende ringe.

 

Det er en almindelig foreteelse, at især personer med ikke-vestlig baggrund anker på livet løs i danske retssale – næsten ligegyldigt hvad. De anser det åbenbart ikke som noget problem, at de dermed lænser det danske samfund for penge.

 

I retsreferaterne hedder det ofte: ”Den tiltalte ankede dommen på stedet.”

 

Det var så også, hvad den 24-årige voldsmand fra Holstebro gjorde. Så nu skal det danske samfund bruge tid og penge på en ny behandling af hans sag.

 

Ankede selv en mildere dom

Jo, jo. Manden har ret til at anke sin dom. Men det ændrer ikke ved, at det belaster det danske retssystem, når en del anklagede nærmest automatisk ”anker på stedet” – uanset hvor ringe mulighed de måtte have for at få deres dom omstødt.

 

Retten gav den tiltalte mand en mildere behandling, end anklagemyndigheden havde lagt op til. Han blev ikke tiltalt for drabsforsøg, men alene for grov vold.

 

Alligevel ankede han den mildere dom.

 

Vi skal ikke bare leve med, at kriminelle elementer kommer over grænsen og udfolder deres kriminelle aktiviteter i Danmark.

 

Vi skal også leve med, at de kan trække deres belastning af det danske samfund i langdrag – med dertil hørende udgifter – ved at anke deres sager i tide og utide.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…