Indlæg fra læserne 8. maj: 4. Generation Thorium Atomkraft # Putins diabolske fif

Getting your Trinity Audio player ready...

4. Generation Thorium Atomkraft

Af Hans Møllegaard

 

Da det danske folketing desværre består af en flok tåber af 68 flippere, der bevarer forbuddet mod atomkraft fra 1985, går det danske samfund glip af mindst 300 mia i indtægter og pådrager sig ekstra udgifter i samme størrelsesorden, for iflg. dagspressen er den dansk udviklede teknologi i 4. generations atomkraft solgt til Storbritannien og Sydkorea, idet England, som har overtaget den danske teknologi fra Seaborg Electronics og Copenhagen atomics har meddelt dagspressen, at de hurtigst muligt vil investere i 4.generations atomkraft for forventelig ca. 300 mia dkr.

 

Indtægter og arbejdspladser som Danmark går glip af!

 

Og i disse tider med krig i Europa og Ruslands aggressivitet og kortlægning af den danske infrastruktur er det en alvorlig svækkelse af den danske forsyningssikkerhed at afvise 4. generations Thorium atomkraft, idet forsynings sikkerheden med denne teknologi kunne gøres væsentlig større ved at anbringe atomkraftværkerne, som ikke fylder mere end skibscontainere på blokvogne, så de, hvis Danmark føler sig truet, kan flyttes hver nat til et andet på forhånd forberedt tilkoblingssted. Og så vil det være væsentligt billigere og mindre forurenende end Lars Aagaards primitive plan om at bygge masser af vindmøller på 30% af de danske farvande.
En totalt tåbelig, ekstrem, dyr og korrupt og natur ødelæggende ide!

________________________________________________________________________

 

Putins diabolske fif

Af Visti Christensen

 

Det siges, at sandheden har en indre logik, som løgnen mangler. Og det kan være en god hjælp, hvis en retssag skal have en retfærdig udgang. På den anden side kan løgnen have opfundet en til lejlighederne passende ny visdom, som selv sandheden må give op over for. 

 

Ingen bryder sig formentlig om Putin. Vel især pga. hans opførsel i de seneste fire år, hvor han har vist sig som en større diabolsk administrator af løgne og sandheder, end man så hos Stalin, Hitler og Mao. Men på to områder har Putin ret og er smart. Dels når han har indset og tør udtale, at den moralske dekadence i de gamle kristne lande, er samfundsopløsende, og at Vestens islamisering og leflen for minoritetsbevægelser er selvmord. Også selvom det sker under hensyntagen til de såkaldte menneskerettighedserklæringer, som fejlagtigt er ophøjet til en slags moderne religion. 

 

Destabilisering
Men både EU, FN og de traditionelt fornuftige lande, er alt for godt på vej til at destabilisere demokratiet og landenes sammenhængskraft. Det vil Putin godt hjælpe til med. Derfor støtter han hjertens gerne tidens menneskehandel med gratis flybilletter mv. til folk med demokratiundergravende ørkenkulturer, dikterede spilleregler for liv og tro, og personlig frihedsundertrykkelse i religiøst slaveri. 

 

Flere internationale iagttagere og organisationer har længe peget derpå. Og destabilisering har foreløbig fået Italien til at råbe vagt i gevær. Demokratier er mere sårbare, end man har ment i århundreder i de lande, som en gang holdtes oppe af kristendommens moral og etik, men som ikke har noget våben mod folk og kulturer, der bevidst er opfindsomme på ondt, og nemt kan udnytte et tillidsbaseret samfund. 

 

Stop islam
Putin ønsker Vestens opløsning. Så hurtigt som muligt. Og det er ikke noget problem for Rusland at hjælpe økonomisk til i den retning. Især Polen menes at kunne mærke presset fra Rusland, som undgår at få illegale, især muslimske, indvandrere ind i landet. Og de, som måtte være der, sendes let ud på enkeltbillet. Det har Danmark og EU endnu ikke lært. Og Frontex har spillet totalt fallit, godt hjulpet af NGO-skibe, som sætter human hjælp over nationalstaternes selvmord. 

 

Magt og afmagt
I alle kulturkristne lande har man tidligere haft den indstilling, at man skulle tro det bedste om sine medmennesker, indtil det modsatte var bevist. I vor forvirrede nutid, synes det at være mest fornuftigt at tro det værste om medmennesket, indtil det modsatte er bevist. Inklusiv militær magt og afmagt. Den enorme oprustning, der for tiden foregår i Vesten, argumenteres med Ruslands angrebskrig på Ukraine. Men spørgsmålet er, hvem der er klogest: Løgnen eller sandheden? 

  

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…