Indlæg fra læserne 5. september: DF: Lovforslag om koranafbrænding er en skamstøtte over regeringen

Lovforslag er en skamstøtte over regeringen

af Kenneth Kristensen Berth (DF), fhv. medlem af Folketinget

 

Fredag i forrige uge præsenterede regeringen et forslag, der vil gøre utilbørlig omgang med religiøse genstande ulovlig. Indlemmelsen af bl.a. Biblen, krucifikser og de hinduistiske vedaer i lovgivningens genstandsfelt er alene et figenblad, der tjener det formål at kamuflere, at forslaget i virkeligheden alene er rettet mod at opfylde visse muslimske kredses krav om at Danmark skal acceptere Koranens fredhellighed.

 

Men forslaget er både ahistorisk, kulturfjendtligt og en de facto indførelse af religiøs lovgivning i Danmark.

 

Justitsministeriet fatter tilsyneladende ikke, at der er centrale forskelle mellem kristendommen og islam. I kristendommen er det ”ordet”, der er det centrale. I islam er det ”Koranen”. Et kristent menneske kan sagtens smide en gammel bibel i skraldespanden, for det er ikke Biblen – men Biblens ord – der er det centrale for trosudøvelsen. Med andre ord etablerer vi en retstilstand i Danmark, hvor vi overfører Islams måde at anskue Koranen på til Biblen. Det er intet mindre end absurd, at man i et kristent land kan lave lovgivning, der er så løsrevet fra det kulturelle grundlag, som vores land hviler på.

 

Af regeringens lovforslag fremgår det endvidere, at man heller ikke må have utilbørlig omgange med genstande, der giver sig ud for f.eks. at være Koranen. Det får f.eks. den betydning, at man ikke vil kunne lave en dansk spillefilm, hvor der indgår en koranafbrænding, for man må altså ikke engang illudere en afbrænding af Koranen. Og modsat hvad der var tilfældet i den hedengangne blasfemiparagraf, så kan det, at en gerning udføres i et kunstnerisk eller politisk øjemed ikke gøre gerningen straffri.

 

Havde den amerikanske kunstner Andres Serrano skabt sit kunstværk ”Immersion”, der er et krucifiks nedsænket i urin, i Danmark efter regeringens forslag var blevet vedtaget, ville han blive anholdt. Havde Firoozeh Bazrafkan revet Koranen på sit rivejern efter vedtagelsen af forslaget, var også hun blevet anholdt.

 

Når anklagemyndigheden fremover vil skulle føre sager om overtrædelse af paragraffen vil en del af bevisførelsen utvivlsomt blive henvisninger til udenlandske muslimske autoriteter, der kan godtgøre, hvilke genstande, der har en særlig religiøs betydning. Vi risikerer altså, at der i det danske retssystem skal lægges til grund, hvad en imam eller en mullah har udtalt om Koranen eller en anden islamisk genstand.

 

Dansk Muslimsk Union, der bl.a. tæller organisationer med rod i Det Muslimske Broderskab og det tyrkiske direktorat for religiøse forhold, Diyanet, var efter eget udsagn den 18. august til møde med repræsentanter fra bl.a. Justitsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor de drøftede indholdet af det foreslåede lovforslag. Med andre ord har ekstremistiske muslimske organisationer været taget direkte med på råd i tilvejebringelsen af dansk lovgivning.

 

Alle alarmklokker burde ringe i forhold til regeringens lovforslag. Regeringen har taget ekstremistiske muslimer på råd i tilvejebringelsen af dansk lovgivning, regeringen har dokumenteret egen totale mangel på forståelse for det kulturelle grundlag Danmark hviler på og regeringen har gjort det umuligt at være udøvende kunstner, fordi man har lagt hindringer i vejen for, hvad en dansk kunstner må foretage sig i en spillefilm eller i installationskunst. Alt sammen alene med det formål at tækkes bagstræberiske islamiske kræfter i den muslimske verden.

 

Lovforslaget vil for eftertiden stå som en skamstøtte over den første danske regering, der underkastede sig islamisk autoritet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…