Indlæg fra læserne 4. december: Bolværksmatrosernes pris

Af Morten Dreyer, DF
Anmelderros film om RF2’s forlis i Hirtshals og kampen for at afsløre myndighedernes ansvar?
Da den forud naturlige ulykke skete, havde jeg et nært samarbejde med en lodsformand, der var søfaglig uddannet som styrmand. Han var stærkt ophidset over hele forløbet. Både byggeriet, men også regeringens forsøg på at fjerne deres ansvar.
I følge lodsen, så skyldes ulykken, at man i Farvandsstyrelsen gennem et par år havde fået udskiftet den øverste ledelse, der fra at være uddannet på søen, til derpå at være administratorer, hvis søkendskab mestendels var fra bådene i Tivoli-søen som oplevet som børn. De sø uddannede var blevet presset ud.
Eva Gredal var som DJØF ‘er i bedst samarbejde med andre amatører. Hvilke gjorde, at Redningsbåden i byggefasen blev bygget som noget helt andet end tegningerne.
Og at disse bolværksmatroser, som med Gredal i spidsen, godkendte ændringerne, de katastrofale ændringer.
Da regningsbåden var færdig bygget, blev der testet forskellige krængnings øvelser i havnen ved værftet. Denne film viste alvorlige problemer, men filmoptagelsern blev skjult til efter katastrofen.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…