Indlæg fra læserne 31. august: Pruttende køer er ikke så farlige, som man siger # Ulidelig Misregering

Pruttende køer er ikke så farlige, som man siger

af Lars Nielsen

 

Når en ko står og prutter, udleder den metan, som er en kraftig drivhusgas. Men når metanen kommer ud i sollyset, nedbrydes den med en halveringstid på 10-12 år.

 

Efterhånden som koen prutter mere og mere, stiger mængden af metan i atmosfæren, men samtidig nedbrydes der også mere metan, således at der til sidst opstår ligevægt mellem den mængde metan, koen tilfører atmosfæren, og den mængde metan, som nedbrydes i atmosfæren.

Koen tilfører herefter netto ingen metan til atmosfæren.

 

Det samme gælder naturligvis, hvis vi taler om millioner af køer. Eneste forskel er, at atmosfærens indhold af metan hidrørende fra køer stabiliserer på et niveau, der er tilsvarende højere.

 

Dvs. at koprutter ikke har nogen indflydelse på atmosfærens indhold af metan og dermed ingen påvirkning af klimaet, så længe mængden af køer på verdensplan er konstant. Naturligvis forudsat, at køerne ikke æder mere og mere foder i takt med, at deres mælkeproduktion øges.

 

I Danmark forholder det sig sådan, at mængden af køer er faldende. Derfor er deres nettotilførsel af metan til atmosfæren formentlig negativt, med mindre de æder mere vegetabilsk foder svarende til, at den enkelte ko producerer mere og mere mælk.

 

Kilde : Illustreret Videnskabs artikel “Hvad er metan” fra 20 juni 2023.

__________________________________________________________________

 

Ulidelig Misregering

af Visti Christensen

 

Flere kommuner bebuder nu flere større skatteforhøjelser, mens Regeringen har bebudet, at kun
kørselsfradraget forhøjes. Og endnu tales der kun om skattelettelse. Vore Pensionister får stadig
ikke forhøjet deres skattepligtige Folkepension. – Alene de fattigste indvandrerfamilier bliver nu
præmieret med 2.000 kr. SKATTEFRIT om måneden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…