Indlæg fra læserne 28. august: Barfoed og de konservative # Træ som grøn energikilde # Vicestatsminister

Getting your Trinity Audio player ready...

Barfoed og de konservative

af Visti Christensen

 

At Lars Barfoed melder sig ind i Moderaterne er ikke overraskende. Som konservativ formand slog han aldrig rigtig igennem. Men som flere andre, der har snuset til magtens sødme og savsmuldens duft, er det ingen verdensnyhed, at han nu tælles blandt Løkkes populistiske Lykkeriddere.

 

Politik
Det er som oftest uenighed i partiers faglige politik, der får folk til at melde sig ud. Men det synes ikke at være tilfældet med de konservatives tidligere formand, Transport-, Justits- og Vicestatsminister. Til Berlingske udtrykker han som sin grund uenighed med Søren Pape Poulsens modvilje mod det brede regeringssamarbejde hen over midten. Medvirkende er dog også utilfredshed med de konservatives nedtonede rolle i Frederiksberg kommune, hvor Barfoeds hustru, Helle Sjelle, var konservativt medlem indtil nu. Også hun har tidligere været konservativt medlem af Folketinget. 

 

Ikke indvalgt
Siden sit exit fra Christiansborg har Lars Barfoed arbejdet med politisk interessevaretagelse, og senest som ’selvstændig i eget hus’, som det udtrykkes. Han er formand for Fiskerikommissionen, Foreningen Norden og Danmarks Underholdningsorkester. Så hans evner og interesseområder spænder vidt. Set udefra kunne der være mange andre grunde til at forlade Det konservative Folkeparti. Den manglende tilslutning af frafaldne venstrefolk, f.eks. Men disse er tilsyneladende vandret til Liberal Alliance. 

 

Møgsager
De konservative har altid overvejende har været garant for gedigen danskhed, moral og etik i form af udtrykket: Gud, Konge og Fædreland. Men i de senere år har partiet været ramt af skandaler, der ikke kunnet fejes ind under gulvtæppet. Valget var lidt af en katastrofe, og den vælgertilslutning, der gjorde, at Søren Pape – på utallige opfordringer – meldte sig som statsministerkandidat, er borte. Sagen med Papes samlever, der alligevel ikke var i familie med præsidenten i en sydamerikansk stat, var heller ikke noget positivt, og Naser Khaders grænseoverskridende adfærd og afsked fra K, heller ikke. 

 

EU-trofasthed
Erhvervslivet har altid kunnet stole på De konservative som et parti, der var på deres side, og altid var EU, handel og eksport positivt stemt. Men også den glæde, gik der skår i, da partitoppen ikke længere turde have tillid til Pernille Weiss og hendes top-kandidatur til EU-valget, pga. hendes linje over for EU-medarbejderne. Men Papes reaktion læstes ikke som en styrke, men som en svaghed. Og et par lokalbestyrelser har nu i krogene hvisket om, at han måske skulle udskiftes. 

 

Barfoed er modig
Men Lars Barfoed er blevet en modig, moderne mand. På det seneste har han luftet egne ideer om, at narkotikastoffer skal afkriminaliseres. I sandhed nye toner. Måske den mest revolutionerende, siden den konservative Justitsminister Knud Thestrup sagde ja til pornografiens frigivelse, med alle de mange ulyksaligheder, det har bragt med sig. Men måske passer Lars Barfoed fint i partiet Moderaterne. For at ville gøre brug af narkotika lovligt, er vel ret beset helt på linje med, at hans nye partiformand, Lars Løkke Rasmussen, vil være gode venner og imødekommende over for muslimer, der fortsat får lov at infiltrere vort land, på trods af deres frihedsundertrykkende og antidemokratiske livs- og menneskesyn.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/konservativ-ballade/9894221 https://www.altinget.dk/artikel/lars-barfoed-melder-sig-ind-i-moderaterne https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/barfoed-i-kaempe-kovending-aabner-for-afkriminalisering-af-stoffer/9921602 

___________________________________________________________________

 

Træ som grøn energikilde

af Lars Nielsen

 

Den korte avis bragte 24 august en artikel af Poul Erik Andersen, hvor han satte spørgsmålstegn ved at anvende træ som grøn energikilde. Bl.a. blev det fremført, at det tager op til 200år, før vedmassen i et nyplantet træ svarer til den mængde, der forsvinder, når et fuldvoksent træ forsvinder.

 

Det er også rigtigt, men alligevel er argumentet forkert.
Sagen er den, at alle træer i skoven bliver ved med at vokse, til de dør, og det er den tilvækst, der skal sammenlignes med det tab af vedmasse, som sker, når træer dør ved fældning eller på anden måde.
Det forholder sig endvidere sådan, at unge træer vokser procentvis hurtigere end gamle træer, og samtidig fylder det enkelte træ arealmæssigt mindre. Så når man fælder gamle træer, bliver der plads til unge træer, der tilsammen vokser hurtigere end det fældede træ.
Endelig er det sådan, at træer er selvplantende. Der behøves ikke et forstvæsen, for at en skov kan holde sig i live. Så en skov kan godt være økologisk bæredygtig i sig selv.
Men det gælder naturligvis ikke, hvis man rydder hele skovområder for at dyrke andet, f.eks. græs som foder for kvæg. Så risikerer man at ændre forholdene, så mulighederne for skovvækst ødelægges.
Det er derfor korrekt, at træ kan fældes økologisk uforsvarligt, men som udgangspunkt behøver man ikke at vente 200 år på, at vedmassen i et fældet træ erstattes, for det sker løbende.
___________________________________________________________________
Hvad laver en Vicestatsminister?
af A. V. Friis
Han kan vel ikke sammenlignes med en vicevært, som sørger for at vandhanerne ikke drypper og går rundt og fejer med en kost ligesom Meyer i Huset på Christianshavn.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…