Indlæg fra læserne 25. september: Aktiv dødshjælp # Med frygt skal land regeres # Paven

Getting your Trinity Audio player ready...

Aktiv dødshjælp

af Visti Christensen


Mange har en mening, og regeringen vil nedsætte en kommission. Formanden bliver en præst, der må formodes at være velbekendt med syge, døende og begravede mennesker.

 

For og imod
Meningerne er delte. Ofte fifty-fifty. Nogle mener, det haster med tilladelsen til, at folk hjælpes ud af pinsler og fravær af opfattelses- og genkendelsesevner, mens andre har svært ved at bestemme, om, og i så fald hvem, der skal slukke for en evt. respiratorer. Mange pårørende har svært ved tanken om at overtræde det femte bud, men også ikke-religiøse kan have svært ved at acceptere en planlagt afsked. 

 

En glidebane
Flere har på det seneste hævdet, at det kan være en farlig glidebane at påbegynde aktiv dødshjælp. Og deres hovedargument var, at det altid vil være vanskeligt at sætte regler for, hvornår der ingen vej er tilbage for helbredelse. Men ordet glidebane er næsten altid blevet brugt som et negativt ord for noget farligt. Og alene det, kan være et argument imod aktiv dødshjælp. 

 

En lettelse
Udover de pårørende, plejepersonale og læger, kommer vi præster nok tættest på døden og de døende. Ikke at det giver os en bedre dømmekraft mht. aktiv dødshjælp. Og så lidt alligevel. At være tæt på de pårørende, giver anledning til fortrolige samtaler, hvor man kan spore sig ind på, hvad der hos dem er i vejen for at træffe beslutninger: Det følelsesmæssige, kærligheden til det døende familiemedlem og de udefra kommende ideer og forslag. Derfor er det en god idé med en præst som kommissionsformand.

 

Eksisterende dødshjælp
Der findes allerede en accepteret form for aktiv dødshjælp. Der tales ikke så højt herom, og det skal der heller ikke. For vi kender alle til eksemplerne på, at ansatte har fået afløb for syge tilbøjeligheder ved at give patienter dødsfremkaldende medicin. Men der findes også barmhjertighedsgerninger, der ikke er strafbare, men som kan være endog befriende. Både for patienten selv, plejepersonalet og de pårørende. 

 

Naturens dødshjælp
Et menneskes fysiske modstandskraft overfor døden skal med i debatten. Min gamle far lå i sine sidste par dage udslidt og livstræt på et plejehjem. Hans hænder var rimeligt kolde, og han ville gerne afsted. ”Gid jeg var kold over det hele!” sagde han til mig. En behjertet plejehjemsleder vidste om det, og fik hans seng hen til det åbne vindue. En hurtig lungebetændelse stødte til, og så gik det naturligt stærkt. 

 

Medicinmængde
Enkelte pårørende modstandere af aktiv dødshjælp, som mente at have mistet et familiemedlem i utide, har overfor mig antydet, at lægerne spillede Vorherre, og havde slået deres kære ihjel med overdoser af morfin og andet. ”Men de har tavshedspligt, og kan ikke retsforfølges,” hed det. Ligesom personalet jo. Men det er unfair at hævde det. For hvem, udover den smertebelastede selv, kan vide om, føle og måle smerternes mængde, når grænserne skal sættes for mere eller mindre smertelindring. Det kan kun Gud.

https://www.altinget.dk/artikel/taenketank-erfaring-fra-andre-lande-viser-at-aktiv-doedshjaelp-er-en-glidebane

____________________________________________________________

 

Med frygt skal land regeres

af Birgit Klein

 

Regering og myndigheder afslører igennem de senere år et rystende primitivt bevidstheds-niveau, hvor man bilder sig ind, at frygt og skræmmekampagner er nødvendige for at få befolkningen til at makke ret og acceptere magthavernes beslutninger.

 

  1. CORONA-KRISEN krisen gav Mette Frederiksen magtbrynde og betød, at man hastede en godkendelse af de eksperimentelle mRNA gen-manipulerende vacciner igennem, først og fremmest orkestreret af Magnus Heunickes panik, da han blev bekendt med nogle katastrofale forhold i en norditaliensk region.

”vaccinerne” har siden vist sig at have et stort antal mere eller mindre åbenlyse bi-og skadevirkninger, og deres virkning på den generelle sundhedstilstand i f.eks. Danmark også på sigt er uafklaret, da hele dette område er tabuiseret, skjult og underlagt censur. Frygt/panik gav også muligheder for den store nedlukning overalt i samfundet, en nedlukning, som i lyset af erfaringer fra f.eks. i Sverige, også har været for drastisk.

 

  1. ”KRIG I EUROPA!” begyndte derefter at fylde magthavernes overskrifter, og selv om Ruslands invasion i Ukraine er forkastelig og skal fordømmes på alle måder, vil krigstruslen blive udnyttet til at opruste mange steder og dermed bruge enorme ressourcer på en indbildt trussel, da det er fuldkommen indlysende, at Rusland aldrig ville turde gøre noget som helst militært i forhold til et Nato land, for i så fald ville det selv blive pulveriseret, som Anders Fogh udtrykte det. Men krigstruslen bliver brugt/misbrugt´, muligvis også for at dække over de foregående års fejltagelser omkring corona-håndteringen.

 

Vi vil gerne støtte og hjælpe Ukraine, men ikke for enhver pris, og heller ikke tll den ”bitre ende”. Der skal være mere plads til fornuft og klarhed og mindre til uartikuleret frygt for krig i vores lille Nato beskyttede land.

 

  1. FRYGTEN FOR ISLAMISTISKE TRUSLER har på det seneste grebet vores regering, så de nu giver efter for disse primitive landes krav og vil indføre et forbud med koran-afbrændinger. Dette er i realiteten et indgreb i vores ytringsfrihed, og det bliver grotesk, når man tænker på de muslimske landes forfølgelser og drab på kristne, og deres forhold til anderledes tænkende i det hele taget. Begrundelsen for dette spiller igen på frygt, og at det har noget med danskernes sikkerhed at gøre.

 

Jeg vil håbe, at der er modige mennesker i Danmark, der tør stille sig frem og kritisere hadets religion, som Islam jo er, og udfordre dem og afsløre, at det ikke kun er koran-afbrændinger, som de ikke lide. Enhver kritik af Islam kan vække deres raseri og udløse voldelige reaktioner.

 

Da en kristen indre missionsk menighed i Jylland engang fik forelagt dette problem, sagde man, at hvis en person stod og brændte en bibel af foran deres hus, ville man tage det meget roligt og invitere personen ind på en kop kaffe for at tale om tingene!

 

Lad os være stolte af vores egen tolerance, og sætte grænser for andres intolerance.

 

Så har jeg ikke nævnt KLIMA-KRISEN, som er helt kapitel for sig, bare sige, at dette område også er baseret på frygt/hysteri, og i øvrigt baner vejen for den illusion, at bare vi plastrer Danmark til med havvindmøller og solpaneler, vil vi kunne afværge en dommedagsagtig katastrofe, der truer med at udrydde jordens befolkning. Sandheden og virkeligheden ser nok meget anderledes ud. Set ud fra min optik er der kosmiske/spirituelle kræfter i vores univers, som også har noget at skulle have sagt, og at udviklingen på jorden altid er underlagt bevægelser og modbevægelser, som kan afbalancere og ændre retninger. Det kan godt være, at der udledes for meget CO2, men at gøre dette til et farligt giftstof, som helt skal udfases, er vildt overdrevet. Og så er hele dette frygt-scenarie desværre også styret af grådighed fra forskellige industrier. Kampagnen om, at Danmark skal gå forrest er latterlig og vil først og fremmest betyde, at vi selv bliver forarmede, og at lande som Kina og Indien er fuldstændig ligeglade, men holder en forstilt og uærlig overflade, mens de i virkeligheden udleder mere og mere CO2.

 

Jeg håber, at de opvoksende generationer vil træde i karakter og dæmme op for de primitive tendenser i vores styringsmekanismer og hjælpe magthavere og myndigheder med at komme til klarhed og fornuft, inden det er for sent.

________________________________________________________

 

Paven åbner Vatikanstaten for mennesker fra Stormellemøsten, eller ?

Af Lone Eriksen
Pave Frans har i sidste uge holdt tale og sagt, at Europa må holde op med at behandle flygtninge, som personer, der trænger sig ind på kontinentet. De, som risikerer livet på havet, invaderer ikke Europa. ”De leder efter tryghed og en varm velkomst”, udtalte han i den franske havneby Marseilles, hvor han blev mødt med jubel af 60.000 fremmødte.

Efter denne udtalelse kunne han jo have fortsat på følgende måde: ”Derfor vil jeg åbne Vatikanstatens mange ledige værelser og give husly til disse mennesker. Jeg vil også bruge en del af vores rigdomme til at brødføde disse”. MEN DET GJORDE HAN IKKE !

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…