Søren Mørch i 1990:  “Hvad problemerne med flygtninge specielt fra Mellemøsten angår, er der kun en eneste sikker trøst! Det bliver værre endnu”

Af  Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Historiker Søren Mørch fylder 90 år.

 

Han var en skattet underviser på Universitet i Odense, nu SDU. Som leder af Center for Mellemøststudier insisterede han på en tværfaglig tilgang. De studerende skulle vide noget om både historie, religion, økonomi og psykologi i Mellemøsten. Søren Mørch har altid set det som universitetets opgave at levere viden af akademisk kvalitet, som også kunne forstås af såkaldt almindelige mennesker.

 

Som bekendt kom Mellemøsten også til Danmark især i form af flygtninge. For mere end 30 år siden advarede han og et par af hans daværende studerende Pernille Bramming og Torben Rugbjerg Rasmussen i bogen Bastardkultur om de konflikter som den mellemøstlige (muslimske) indvandring nødvendigvis måtte afstedkomme. Når Søren Mørch som erklæret socialdemokrat og ægtefælle til Ritt Bjerregaard, kendte til fremtidens fortrædeligheder, kan man snildt gå ud fra, at så gjorde hele den socialdemokratiske folketingsgruppe det også!

 

Her er et par uddrag fra “advarslen” , tallene refererer til de enkelte kapitler :

 

  1. Bastardkultur

10    “Det er ikke kun i Danmark, EF, Østeuropa og Sovjetunionen, at befolkningerne uden mindste tøven vil smide et hvilket som religion ud, for at få flere varer til forbrug. Det gælder også den tredie verden. Forskellen mellem os og dem er, at afstanden mellem før og nu, mellem den tidligere kultur og bastardkulturen, er større end hos os. Bevægelsen kommer til at gå hurtigere, end den har gjort her…”

11    “De er i flygtningevennernes version slynget hertil af en tilfældig skæbne. Men de kan hjælpe os over den uhyggelige moderne bastardkultur, med dens materialisme, selvmord og skilsmisser ved at lære os deres herlige familiesammenhold og den rørende omsorg for gamle og skrøbelige familiemedlemmer, som de lægger for dagen. Dyder som vi har glemt.”

12    “Andre skyldes dybtgående forskelle mellem den danske og den fremmede selvforståelse og kultur. Til forskel fra misforståelserne og fordommene, der lader sig udglatte gennem samvær og oplevelser, kan de reelle forskelle ikke fjernes uden at den ene af parterne med rette føler sig krænket og undertrykt.”

 

  1. Etniske minoriteter

14f    “Og det er klart, det giver problemer, som folk fra andre lande med andre sprog og andre kulturer altid giver problemer. Hvad problemerne med flygtninge specielt fra Mellemøsten angår, er der kun en eneste sikker trøst! Det bliver værre endnu.

 

Pernille Bramming, Søren Mørch og Torben Rugbjerg Rasmussen : Bastardkultur

Hvad er baggrunden for de konflikter, der opstår, når danskere møder indvandrere og flygtninge?

Odense Universitet. Center for Mellemøst-Studier. Spektrum, 1990.

 

Se også Daryush Shayegan – en persisk tænker, om mentalitet og Mellemøsten på www.respublica.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…