Tysk dommer tager bladet fra munden: Asylsystemet bliver massivt misbrugt

Hans-Jürgen Papier (YouTube)

Hans-Jürgen Papier er i dag professor. Men i otte år var han højesteretsdommer i Tyskland.

 

Derfor kender han om nogen det tyske asylsystem ud og ind.

 

Nu tager han bladet fra munden og fortæller, at asylsystemet er udsat for et massivt misbrug.

 

Asylsystemet bliver misbrugt af mennesker, der overhovet ikke har brug for beskyttelse og derfor heller ikke ret til asyl. Dette misbrug kan lade sig gøre, fordi politikere har været passive og lade det ske.

 

Alle, der siger, de vil søge asyl, kommer ind i landet.

 

Det er groft sagt han budskab i et stort indlæg i Bild.

 

Tyskland er ved at segne under en enorm tilstrømning af asylansøgere fra især ikke-vestlige ofte muslimske lande.

 

De kunne være sendt til bage til det sikre land, de kom fra

En stor del af disse asylansøgere har Tyskland mulighed for at afvise ved de tyske grænser, fordi de kommer fra et sikkert land.

 

Det er ikke kun tysk lov, der giver den mulighed. Den såkaldte Dublin-forordning i EU giver også mulighed for at sende asylansøgere tilbage til det sikre land, som de først ankom til. Det er i henhold til artikel 20 i Dublin-II forordningen, skriver Papier.

 

Men de tyske politikere har ikke brugt denne mulighed for at afvise asylansøgere.

 

I stedet har de forsøgt at dække sig bag det forhold, at grænsen mellem tysk lovgivning og internationale konventioner og EU-regler er uklar.

 

De har ikke tage et ansvar, men til i stedet har de ladet migranter strømme ind i Tyskland.

 

Denne strøm består i vidt omfang af asylansøgere, der slet ikke opfylde reglerne for at få asyl i Tyskland.

 

Alligevel skal de bare sige “asyl” ved grænsen, så kommer de ind i Tyskland og får deres asylsag behandlet. Denne sagsbehandling kan tage meget lang tid. Og selv om de bliver afvist, så bliver de ofte i Tyskland, eller de tager til et andet europæisk land, hvor de påny søger om asyl.

 

Sådan har det været i årevis, uden at det er blevet stoppet af politikere – ikke kun i Tyskland men i de fleste vesteuropæiske lande.

 

Asylsystemet har medført migrant-krisen i 2015 og den nuværende tilstrømning

Derfor fik Tyskland i 2015 en migrant-krise. Og derfor er vi nu ved at få en ny migrant-krise med enorm tilstrømning, skriver Hans-Jürgen Papier.

 

Han skriver, at Tyskland i løbet af de sidste 10 år (se grafen) har haft mulighed for at sende 68.709 asylansøgere tilbage til andre lande.

 

Men det er kun 4158, der rent faktisk er blevet sendt ud af Tyskland.

 

Og nu er der tilmed faldet en dom ved EU-Domstolen, der betyder, at det er direkte ulovligt for de enkelte EU-lande at afvise asylansøgere ved deres egne grænser, selv om de kommer fra et sikkert land.

 

Hans-Jürgen Papier kalder dommen absurd.

 

Den bidrager til, at migranter strømmer ind over EU’s ydre grænse, og at de frit kan krydse EU’s indre grænser mellem landene, som det passer dem. De kan rejse gennem flere sikre EU-lande for at bosætte sig for eksempel i Tyskland.

 

Men det er et misbrug af asylsystemet, skriver Hans-Jürgen Papier. Han siger, at det haster med at få det stoppet misbruget med klare regler.

 

Sådan kan det stoppes – asylprocedure i 3. land

Der er efter hans mening flere løsninger.

 

Overfører asylproceduren til et tredje land

 

Man kan overføre asylproceduren til et tredje land, skriver Hans-Jürgen Papier.

 

Det kunne være en Rwanda-løsning som den, som den britiske og danske regering arbejder på. Eller det kunne være en aftale, som den Italien og Albanien lige nu forhandler om.

 

En anden mulighed er at bremse asylansøgere inden de overhovedet er kommet ind i Tyskland:

 

Stoppe asylansøgerne inden de er kommet ind
“Man kan også forestille sig en procedure, hvor behovet for beskyttelse bliver undersøgt i en formaliseret indrejseprocedure, der kan sammenlignes med det elektroniske indrejsetilladelsessystem i USA. En foreløbig kontrol inden indrejsen af, om en asylrelevant grund til at flygte overhovedet kan påberåbes, ville muliggøre og sikre en ordnet og lovlig indrejse. En sådan lovlig indrejse vil da normalt være forudsætningen for at gennemføre selve asylproceduren”, skriver Papier.

 

I 1990’erne brugte Danmark i stort omfang en straks-afvisning af åbenbart grundløse asylansøgninger. Det skete ved den danske grænse, og mennesker fra især det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa blev straks afvist og sendt tilbage efter 1-2 døgn.

 

Politikerne skal tage ansvaret for deres lands fremtid

“Det kan ikke være rigtigt, at enhver mand eller kvinde i verden, selv om der åbenbart ikke er nogen grund til asyl, kan komme til EU og derefter til Tyskland ved at bruge asylloven på en uhensigtsmæssig måde.”

 

“Under alle omstændigheder kan vores land ikke blive ved med at være så hjælpeløs. Han må ikke blive ved med at stå ved eller endda tillade, at ulovlig migration i sidste ende bliver lovlig migration af ofte ubegrænset varighed”, skriver Papier.

Sådan blev mange asylansøgere overført fra Tyskland til andre lande - infografik

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…