“Glem det”, lyder det fra S – Lars Løkkes drøm om import af afrikansk arbejdskraft bliver nu skudt i sænk

Getting your Trinity Audio player ready...

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) drømme om at gøre Marrakesh-erklæringen til virkelighed i Danmark via import af afrikansk arbejdskraft ser nu ud til at blive skudt i sænk.

 

Socialdemokratiet stejler ganske enkelt ved tanken.

 

I en kommentar i Politiken sætter beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) hælene i.

 

“Når man begynder at diskutere for eksempel 50.000 fra Kenya. Så er vi da nødt til at se på, ikke alene hvad det gør ved den arbejdsplads, de mennesker kommer ind på, men jo også i meget høj grad, hvad det gør ved samfundet som helhed,” siger hun til Politiken og fortsætter:

 

”Det enkelte menneske fra Kenya kan godt være en stor gevinst for Danmark, men jeg tror på, at antallet betyder noget. Socialdemokratiet tror på, at antal betyder noget.”

 

Ud over en direkte import af afrikansk arbejdskraft i samarbejde med afrikanske lande var Løkke Rasmussen i samme forbindelse også inde på en anden form for rekruttering.

 

Danske virksomheder, der har overenskomst, bør ifølge udenrigsministeren have fri adgang til at importere arbejdskraft fra lande i den tredje verden helt udenom de nuværende regler.

 

Løkke: Marrakesh er forbilledet

Selv erkender Lars Løkke Rasmussen, at det er Marrakesh-erklæringen, som Danmark tiltrådte den 10. december 2018, der danner grundlaget for hans forslag.

 

”Da jeg i 2015 var til EU-topmøde i Malta, forsøgte jeg at anslå temaet om ‘noget for noget’ i forhold til Afrika, en mere holistisk tilgang. Hvis vi lukker af for illegal indvandring, så bliver vi også nødt til at have en åben dør, hvor man legalt kan komme ind i et eller andet omfang,” sagde Lars Løkke til Berlingske den 23. august og fortsatte:

 

”Det var også det, der lå i Marrakesh-aftalen. Men du kan jo selv se, hvordan debatten udviklede sig dengang.”

 

Lars Løkkes forslag blev omgående fulgt op af Dansk Erhverv, som i en pressemeddelelse skrev om et paradigmeskift for udenlandsk arbejdskraft.

 

“Derfor foreslår Dansk Erhverv nu, at Danmark skal indgå flere partnerskaber med andre lande, der skal sikre op imod 50.000 arbejdende personer hertil inden for de næste ti år.”

 

Sådan lød det fra tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF), der nu er administrerende direktør i Dansk Erhverv.

 

Og han understregede, at:

 

”Det skal vel at mærke være oven i det øgede arbejdsudbud fra reformerne i regeringsgrundlaget og indvandringen fra andre EU-lande,”

 

Men spis lige brød til – tænk på konsekvenserne

Da Weekendavisen i maj måned bragte et interview med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) fastslog han blandt andet:

 

”Det var en fejl, at man ikke lyttede til Vibeke Storm Rasmussen i 1987.”

 

Dengang advarede det socialdemokratiske folketingsmedlem Vibeke Storm Rasmussen i en intern rapport om de samfundsskadelige konsekvenserne ved import af arbejdskraft og ukontrollabel indvandring i form af asylansøgere.

 

Rapporten faldt ikke i god jord. Daværende S-formand Svend Auken forsøgte at hemmeligholde den, medens Vibeke Storm Rasmussen blev kaldt for racist og presset væk fra posten som udvalgsformand.

 

Kommer med ny advarsel

Nu har eftertiden givet hende medhold i advarslerne fra dengang, men nu er situationen fra slutningen af 1960’erne med import af arbejdskraft fra især lande som Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien ved at gentage sig.

 

Dengang kom der omkring 20.000 til landet efterfulgt af deres familier.

 

Da den økonomiske krise kombineret med automatisering satte ind i 1970’erne forventede mange, at fremmedarbejderne ville rejse hjem, men det skete ikke.

 

Langt hovedparten af dem blev boende og slog sig især ned på Vestegnen  og lagde dermed sammen med asyltilstrømningen grunden til de parallelsamfund og de integrationsproblemer, Danmark den dag i dag forsat kæmper med.

 

Efter udmeldingerne fra Lars Løkke Rasmussen og Brian Mikkelsen om at importere arbejdskraft flere gange større end den fra slutningen af 1960’erne kommer Vibeke Storm Rasmussen derfor med en ny advarsel.

 

I et interview med Berlingske frygter hun grundlæggende, at den foreslåede løsning på et kortsigtet problem med en mangel på arbejdskraft via en import fra kulturfremmede lande vil skabe en masse nye problemer.

 

”Hvad skal vi gøre med de mennesker, vi har hentet, hvis arbejdspladserne forsvinder igen? Enten på grund af ny teknologi eller hvis økonomien ændrer sig? Skal man så bare sende dem hjem igen, selvom de har fået børn, der går i dansk skole? Det kan man jo ikke!” siger Vibeke Storm Rasmussen til Berlingske og fortsætter:

 

”Det gode spørgsmål er jo, om de, der kommer hertil, skal have lov til at have deres familier med? Om de skal have lov til at blive i Danmark, hvis de ikke får job? Hvis de ikke må det, er det svineri, men hvis de må, så bliver vi nødt til at forholde os til, hvad det gør ved vores land, hvis vi får så mange fra andre kulturer.”

 

Svaret er ganske enkelt: Det vil skabe nye og flere integrationsproblemer end dem, vi i forvejen kæmper med, og som har udviklet sig til at blive stadigt større.

 

I forbindelse med dannelsen af SVM-regeringen fastslog Lars Løkke Rasmussen blandt andet, at det nu skulle være slut med hovsaløsninger til fordel for velgennemtænkte og gennemarbejdede løsninger på samfundets problemer.

 

Men siden da har hovsaløsningerne stået i kø

Imidlertid er det modsatte sket.

Forslaget om import af arbejdskraft fra den tredje verden er et grelt eksempel på en hovsaløsning, der slet ikke tager højde for de alvorlige langsigtede konsekvenser, som Vibeke Storm Rasmussen påpeger.

 

Afskaffelsen af store bededag, der blev begrundet med en udokumenteret påstan om nødvendigheden, virker heller ikke særligt velgennemtænkt for slet ikke at tale om forslaget til koranlov, der virker som en ren og skær panikreaktion.

 

Ikke noget at sige til, at SVM-regeringen i mandagens Voxmeter-måling kun har opbakning fra 40,7 procent af vælgerne.

 

Kilder til denne artikel:

https://politiken.dk/indland/art9523424/S-minister-siger-nej-til-at-%C3%A5bne-for-%C2%BBladeporte%C2%AB-for-udenlandsk-arbejdskraft

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/september/dansk-erhverv-vi-skal-have-et-paradigmeskifte-for-udenlandsk-arbejdskraft/

 

https://www.berlingske.dk/politik/loekke-vil-udvikle-ny-strategi-flere-afrikanere-skal-til-danmark-og

 

https://www.berlingske.dk/samfund/i-1987-afleverede-hun-en-dyster-rapport-om-indvandringens-konsekvenser-nu

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…