Fremtrædende lobbyist for især vindindustrien er ny klima- og energiminister – udelukker den største energikilde: Atomkraft!

Lars Aagaard (foto: regeringen.dk)

Den nye klima- og energiminister Lars Aagaard har tidligere været en fremtrædende lobbyist i dansk energipolitik, især for vindindustrien og er tilsyneladende imod atomkraft.

 

Han ligger nok til venstre for midten i Folketinget men har fået en platform i midten hos moderaterne.

 

Brintproduktion

Før jul havde han et forslag i Folketinget om udvidelse af den grønne omstilling med brintproduktion (PtX) og fordeling i ledningsrør ved de store byer, og der skulle ikke være en solnedgangsklausul, som Lars Aagard mente ville forsinke forløbet.

 

Det er ellers en fornuftig foranstaltning, da man så kan revurdere en lov efter en periode, hvor man har gennemprøvet den, idet en ikke fungerende og dårlig lov kan betyde store udgifter for samfundet. Hvis forslaget går galt, kan det gå rigtig galt, for produktion af brint er energikrævende, rør kan lække, og brint er enormt eksplosivt, hvis den ikke behandles korrekt. Man tænker på Hindenburg luftskibet, der eksploderede under landing i 1937.

 

Intet om atomkraft

Der tales om nye teknologier til at bremse en global opvarmning, men der er allerede ny teknologi indenfor atomkraft med minireaktorer, der ikke kan eksplodere og kan fungere overalt.

 

Der skal en holdningsændring til hos dem, der bestemmer, for der er flertal i befolkningen for atomkraft, men ikke flertal i Folketinget blandt politikerne. Nogle har en forældet holdning, nogle støtter vind- og solindustrien og tænker mere på indtjening og eksport end på klimaet, men det er rystende, at man har en klima- og energiminister, der udelukker den største rene energikilde – atomkraft.

 

Holdningsændring

Det er godt, at de unge og de gamle blander sig i debatten. De unge har ikke penge i klemme, og det er deres fremtid, som klimaet har betydning for. Hvilken jord efterlader vi til de unge i dag og de kommende generationer? Det er derfor vigtigt, at de unge får de rigtige fakta og ikke bliver påduttet gamle udtjente ideer fra Tvind og fra folk, som kun vil have sol og vind og tror, at atomkraft altid er blandet sammen med atombomber. Men selv kul er radioaktivt og en banan også.

 

De gamle i vort samfund har ikke særinteresser og tænker ikke så meget på materielle ting som aktier og udbytte men mere på deres helbred og sundhedsvæsenet. De er på samme hold som de unge og interesseret i deres børnebørns fremtid. Man behøver ikke være enig med Greta Thunberg i alt, men det er fornuftigt, når hun siger, at vi skal lytte til videnskaben – som anbefaler atomkraft. FN’s klimapanel IPCC anser det for urealistisk at begrænse den globale opvarmning til 2 grader uden atomkraft, og den italienske nobelpristager i fysik Carlo Rubbia (1934-) mener, vi skal bruge alle CO2 frie teknologier bl.a. atomkraft, da vi ellers overskrider grænsen for ‘no return’.

 

Vind og sol m.m. kan ikke stoppe katastrofale klimaændringer og ikke sende rumraketter til Mars men er ustabile energiformer, som kun kan bruges, hvis man har en stabil backup energi, som i dag mest er træ, hvilket kan rydde verdens skove. Det er en skræmmende udvikling!

 

EU om CO2 fri boliger

Der er et nyt direktiv på vej fra EU kommissionen, der skal gøre alle private boliger CO2 frie frem mod 2030, hvilket gennemsnitligt vil koste berørte husejere ca. 100.000 Euros. Det er en del af EU’s klimaplan for at gøre os uafhængige af russisk gas men vil til gengæld ruinere mange husejere. I stedet burde man satse på atomkraft for at få rigelig billig energi, så vi ikke skal spare os ud af energikrisen og heller ikke bruge russisk gas eller arabisk olie. I vor moderne civilisation er det et tilbageskridt at skulle spare på energien, som er central i vor levevis. EU kører en forkert kurs med at favorisere vedvarende energi, der bruger mange ressourcer og altid skal bruge backup for at klare forsyningssikkerheden. I Danmark bør vi tillade atomkraft og støtte Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, der regner med produktion af minireaktorer fra 2028.

 

Politikerne bilder os ind, at vi kan sikre forsyningssikkerhed af energi med vind og sol, men som tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln (1809-65, præsident 1861-65) sagde: ‘Du kan narre nogle folk hele tiden, og alle mennesker noget af tiden, men du kan ikke narre alle mennesker hele tiden.’  Atomfysikeren Alvin Weinberg (1915-2006), der udviklede den første thoriumreaktor i 1960’erne: ‘Billig rigelig atomenergi er ikke en luksus men vil blive en nødvendighed i vor levevis.’

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…