FN’s klimarapport advarer om katastrofal udvikling – atomkraft er nødvendig, hvis vi skal redde klimaet

Kraftværk i Tyskland (Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage/Ritzau Scanpix)
Getting your Trinity Audio player ready...

FN udgav 20.3.23 den seneste og måske vigtigste klimarapport, og det ser værre ud for klimaet, end vi tror. Isen smelter bl.a. i Grønland, Himalaya og i Alperne, hvor turisterne om få år måske ikke kan stå på ski. Værre er det i lavlandet, som ikke får den årlige mængde vand fra bjergene. Floder udtørrer og landbrugsland omdannes til tørkeramte områder, hvor der ikke kan dyrkes fødevarer. Verdens ledere skal tage klimarapporten alvorlig, det er ikke kun et lokalt men et globalt problem. Hvis vi ikke handler, vil børn født i dag komme til at opleve katastrofale klimaændringer.

 

De seneste 8 år har været de varmeste nogensinde, og verden befinder sig i en dyb klimakrise. Der har netop været et klima-ministermøde i København, hvor man drøftede FN’s klimarapport for at forberede det kommende klimatopmøde COP28, der afholdes i de Forenede Arabiske Emirater 30/11–12/12 2023. Man vil prøve at skaffe en lovet klimafond på 100 mia. dollars til at hjælpe fattige lande, der rammes af den globale opvarmning, som vil resultere i katastrofer for mennesker, biodiversitet og natur. Det kan ende i kaos med krige, hvor folk vil slås om vand og mad.

 

Verdens klima kan afgøres i denne tid, hvor der skal gøres en indsats på alle fronter for at rette op på fortidens synder. Ellers vil gennemsnitstemperaturen, der allerede er steget 1,1 grad C med en prognose på 1,5 grad C i 2030, stige til 3,2 grader C i 2100. Den danske klimaplan bør revurderes, for vind og sol er utilstrækkelig, især da hovedparten af vedvarende energi kommer fra biomasse, der er værre end kul. Hvis biomassen indregnes i det danske klimaregnskab, vil det se sort ud. I 2020 blev der importeret ca. 2 mio. tons biomasse af træ, hvilket er med til at rydde verdens skove.

 

Energi spiller en stor rolle for klimaet og for menneskets velfærd, og vi skal stoppe brugen af de forurenende fossile brændsler, vi stadig bruger. Der bør ikke være strid mellem vedvarende energi og atomkraft, da man i dag for klimaets skyld er nødt til at bruge alle rene energiformer for at bremse den globale opvarmning. Men vi skal gøre det uden at skade natur og miljø, hvilket sker i dag, hvor det danske landskab er ved at blive ødelagt af vindmøller og solcelleparker, som optager landbrugsjord, der kunne bruges til at dyrke fødevarer. Måske ødelægges jorden af giftstoffer.

 

Atomkraft er en stabil ren energi, der ikke kræver backup, som vind og sol, hvor biomasse som nødvendig backup udgør ca. 50% af vedvarende energi og bruges som brændsel i kraftværker. Desværre er der i dag en modstand mod atomkraft, hvor holdninger spiller en større rolle end fakta.

 

Fakta om Atomkraft er en rapport fra Aalborg Universitet (2022) med bidragsydere fra andre danske universiteter. Aalborg Universitet er kendt for at støtte vindkraft, og det er da også en rapport, der er imod atomkraft og for sol og vind. Atomkraft fremstilles i rapporten som dobbelt så dyr som vind og sol, og at det tager lang tid at bygge et atomkraftværk. Er det fakta? I en TV udsendelse med Anders Lund Madsen om atomkraft indgik et væddemål med Troels Schønfeldt fra Seaborg Technologies om, at sidstnævnte skulle bygge 100 minireaktorer inden 2031. I Aalborg rapporten nævnes, at man vel næppe ønsker at vælge atomkraftteknologier baseret på uran fra Rusland, men der er både uran og thorium i Grønland og andre steder. Der er thorium ressourcer i verden til flere tusind års globalt energibehov, og Copenhagen Atomics får thorium fra USA og vil desuden i deres wasteburner reaktor bruge atomaffald. Efter start af produktion ca. 2028 regner man med tiden at kunne producere på samlebånd – med 1 reaktor om dagen.

 

Der planlægges 2 nye vindmølletestcentre med 450 m høje vindmøller i Store Vildmose og i Vadehavet, hvor man begge steder ødelægger økosystemet. Vadehavet med dets dyremiljø og sort sol med millioner af stære, der flyver i flok, når de er mange nok (Benny Andersen), vil lide uoprettelig skade, og Store Vildmose vil få naturen ødelagt. Vi er ikke længere en human kulturrig nation men en grådig flok forbrugere.

 

Man burde tænke langsigtet og satse på de kommende mini-atomreaktorer, som ikke ødelægger natur og miljø. FN’s klimapanel IPCC har jo også længe sagt, at det er nødvendigt at inkludere atomkraft for at redde klimaet.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…