Kendt forsker vil lukke Europas grænser – skal flygtninge være her eller på et modtagecenter udenfor EU?

Getting your Trinity Audio player ready...

Kommentar til oprettelse et modtagelsescentre udenfor EU

Den meget velestimerede hollandske integrationsforsker Ruud Kopmans har igen udgivet en bog.

 

Den hedder “Det europæiske asyllotteri”.

 

I bogen opregner han en række “uretfærdigheder” i forhold til hvem der når frem til EU’s grænser – og indenfor – og stort set forbliver i unionen  uanset der ikke måtte være belæg for asyl.

 

Nogle bliver her illegalt andre henslæber en tilværelse på udrejsecentre.

 

Rud Kopmans :”Inden for Europas grænser har vi et humant system med juridisk beskyttelse, appelmuligheder og så videre.

 

Men man kan kun få adgang til det system ved at betale menneskesmuglere og overleve rejsen gennem Sahara, over Middelhavet, risikoen for voldtægt, død, tortur og slaveri. Det er ret ondt, for hvis du beder folk om at risikere deres liv og give hele familieformuen til en kriminel industri for at få adgang, er det moralsk forkert,” siger han.

 

Koopmans taler for at lukke grænserne og hovedsagelig modtage flygtninge via FN’s lejre – ca.350.000 personer om året, anslår han, at EU kan kapere;  Asylbehandlingen skal så foregå i modtagecentre uden for Europas grænser.

 

Juridisk spindelvæv

Det er dette sidste punkt om modtagecentre udenfor Europa jeg gerne vil henlede opmærksomhed. For jeg forudser et hvepsebo af juridisk kompleksitet. Det gør jeg bl.a. ud fra besøg i flygtningelejre i Afrika og Pakistan og samtaler med Dr. Fahad Ziadeh, tidligere dommer i det palæstinensiske mandatområde og underviser på Princeton University.

 

Folk på ophold i flygtningelejre gør ikke altid som man forventer/kræver af dem, og sommetider er de alt andet end søde ved hinanden. Det følgende er konstruerede eksempler, men ligner realiteterne.

 

Multi-kulti-graviditet

Lad os forestille os at Danmark i samarbejde med Holland  og Østrig får etableret et  modtagecenter i Rwanda. Der er så en afghansk mand, der får sin sag behandlet af Østrig og en somalisk kvinde, der får sin sag behandlet af Danmark.

 

Disse personer forelsker sig og kvinden bliver gravid. Hun har i forvejen to børn, hvis far er i Kenya som gæstearbejder. Hun er separeret fra manden i Kenya. Den arabiske mand vil ikke vedkende sig faderskabet. Hvilker regler træder nu i kraft? ( Efter danske regler er ægtemanden faderen uanset hvad).

 

Multi-kulti voldtægt

Et andet sted i lejren bliver en 9 årig bangladeshisk dreng voldtaget af en pakistansk  og en arabisk asylsøger. Drengen får alvorlige skader på nervesystemet, bliver faktisk 25 % invalid. Den pakistanske krænker forlader skyndsomst flygtningelejren, søger mod Holland og søger asyl der. Den arabiske asylsøgende krænker er under 18 år. Drengens far kræver blodpenge. Efter hvilke regler skal denne sag(er) køre/hjælpen iværksættes? Myndighedsalderen er forskellig i de involverede lande, og blodpenge anvendes i nogle af landene.

 

Jeg ser ikke ligetil måde at drive modtagecentre i tredjelande på.

 

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog  tidl. observatør ved FN

Læs mere om Ruud Kopmans bog her

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…