Fhv efterretningschef har tabt tålmodigheden – kræver grænser lukket for migranter

Getting your Trinity Audio player ready...

Tyskland har i en årrække været en højborg for den politiske korrekthed. Det har selvfølgelig i høj grad hængt sammen med de frygtelige forbrydelser, som blev begået under nazismen.

 

Men nu slår denne politiske korrekthed revner. Flere og flere røster reagerer mod en udvikling, der har ført til, at den ikke-vestlige indvandring til landet i den grad kommet ud af kontrol.

 

Mange tyskere kan konstatere, at man i iveren efter at lægge afstand til den nazistiske fortid, er havnet i en politisk korrekthed, der er ødelæggende for landet.

 

Tyskland er hovedmålet for tusindvis og atter tusindvis af illegale migranter, der kæmper for at få permanent ophold i Europa.

 

Udviklingen er for længst kommet ud af kontrol, og der er da også stærkt stigende frygt i befolkningen og blandt beslutningstagerne for, at Tyskland går sin egen samfundsmæssige ødelæggelse i møde.

 

Samtidig betyder Tysklands nøgleposition i Europa, at den enorme ustabilitet, som den ukontrollerede indvandring fører med sig, forplanter sig til hele Europa, herunder Danmark.

 

Tysklands problemer er i den grad også vores problemer. Den ekstreme politiske korrekthed, der har præget tysk politik – ikke mindst udlændingepolitikken – er også farlig for Danmark.

 

Angela Merkels berygtede ord

Det gik helt galt for Tyskland, da Angela Merkel hverken viste viljen eller evnen til at få det enorme indvandringspres under kontrol. Med de berygtede ord “Det klarer vi” (“Wir schaffen das”) åbnede hun i 2015 Tysklands grænser for en enorm strøm af migranter.

 

Merkel fik ellers vigtige forslag til en stram udlændingepolitik serveret på et sølvfad. Men hun nægtede at benytte sig af dem. I stedet kørt hun sit land ud i den politiske korrektheds selvdestruktion.

 

Frontalt opgør med Merkel

For otte år siden formulerede en embedsmand fra den absoluttet top af de tyske sikkerhedsmyndigheder et sprængfarligt politisk dokument.

 

Han kom blandt andet med følgende advarsel: ”Den store tilstrømning af mennesker fra andre verdensdele vil føre til ustabilitet i vores land. Vi kommer til at opleve, at mange mennesker vender ryggen til vores forfatningsstat.” (BILD)

 

Den pågældende embedsmand frygtede således, at en ukontrolleret indvandring ville ødelægge det tyske demokrati.

 

“En 10-punktsplan til løsning af flygtningekrisen”

Det var ikke en hr.-hvem-som-helst, der ytrede denne frygt. Det var den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning.

 

Han var fadder til den såkaldte Hanning-plan, ”en 10-punktsplan til løsning af flygtningekrisen”. Planen, der var afstemt med fremtrædende embedsmænd i sikkerhedstjenesten, var et frontalt opgør med Merkel.

 

Hvis Hanning havde fået den fornødne politiske opbakning til sin kontante linje i udlændingepolitikken, ville en stor del af de ulykker, som Angela Merkel påførte Tyskland og det øvrige Europa, ikke været indtruffet.

 

En meget stærk advarsel

Dengang, hvor der stadig var mulighed for at bremse Merkel og hendes katastrofale politisk korrekte kurs, diskuterede man i tyske sikkerhedskredse også et andet papir, der gjorde op med den svage Merkel-kurs. Her hed det råt for usødet:

 

”’Vi importerer islamisk ekstremisme, arabisk antisemitisme, nationale og etniske konflikter hos andre folk såvel som en rets- og samfundsforståelse, der er helt anderledes end vores.” (BILD)

 

Altså en meget stærk advarsel fra toppen af sikkerhedssystemet mod de alvorlige konsekvenser, som en fortsat voksende ikke-vestlig indvandring til Tyskland kunne føre med sig – i form af voldsomme kultur- og værdisammenstød og ødelæggelse af det eksisterende samfund.

 

Stort set ingenting er gjort

Otte år efter, at Hannings overvejelser første gang kom frem i offentligheden, har BILD sat ham stævne for at høre hans vurdering af, hvad der er sket i de år, der er gået siden hen. Hans svar lød: Stort set ingenting.

 

Hanning havde krævet, at forbundskansleren/forbundsregeringen kom med en erklæring om, at Tysklands mulighed for at modtage flere migranter, ”indtil videre er udtømt”, således at ”Tyskland indtil videre ikke kan modtage flere migranter”.

 

Det skete aldrig.

 

Ville lukke grænsen for migranter uden indrejsetilladelse

Ifølge Hanning skulle grænsen simpelt hen lukkes for migranter uden indrejsetilladelse. Den skulle altså også lukkes af for modtagelse af asylansøgere, der rejser til Tyskland via sikre transitlande.

 

Sikkerhedseksperten: “Konsekvenserne er fatale for vores samfund”

Hanning var af den gamle skole. Han sagde tingene uden omsvøb. Han var drevet af stærk frygt for, at den tyske retsstat og sammenhængskraft ville bryde sammen under presset fra masseindvandringen.

 

Den frygt var begrundet. Og det er den stadig. Men sikkerhedseksperten Hanning konstaterede: ”Fortabelse i petitesser og virkelighedsfornægtelse, politisk naivitet og ignorering af tyske sikkerhedsinteresser har domineret i de senere år.”

 

Hans konklusion: Konsekvenserne er ”fatale for vores samfund.”

 

Fortrængning af virkeligheden, politisk naivitet og uvilje mod at se truslen mod tyske og europæiske sikkerhedsinteresser i øjnene – Hanning efterlod ingen tvivl om, at denne trussel ville fortsætte med at vokse, fordi indvandringen var ude af kontrol og befolkningens sammensætning ændrede sig dramatisk.

 

Hanning understregede således behovet for beslutsom og dramatisk handling.

 

Men så kom Merkel, og så gik det galt

Men så kom Merkel. Og selv om Merkel senere blev smidt på porten, var ethvert tilløb til en sammenhængende og stærk tysk asylpolitik forduftet. Og det blev der aldrig rettet tilstrækkeligt op på.

 

På det seneste er der dog i tysk politik en voksende erkendelse af, at indvandringen er kommet mere og mere ud af kontrol.

 

Der er også tilløb til at stramme på det ene og det andet punkt.

 

Vælgerne flygter til protestpartier

Men der er slet ikke en sammenhængende udlændingepolitisk linje, der gør det klart, hvad der skal til for at få kontrol med befolkningsudviklingen.

 

Resultatet er, at en del vælgere søger mod protestpartier som AfD. Men først og fremmest er resultatet, at sammenhængskraften i det tyske samfund slår stadig større og farligere revner.

 

Den udvikling kender vi også i Danmark. Men den er videregående og mere farlig i Tyskland, end det indtil videre er tilfældet i Danmark

 

Måske kan et nyt borgerligt domineret flertal med en Friedrich Merz og hans CDU i spidsen afbøde nogle af virkningerne.

 

Men kendsgerningen er, at det skred, som August Hanning og hans meningsfæller i toppen af det tyske samfund advarede så kraftigt imod, nu risikerer at køre  helt af med det tyske samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…