”Dit opslag overtræder vores fællesskabsregler om farlige individer og organisationer…” – klik ind og se tegningen, der udløste censuren

Aia Fog (Foto: Trykkefrihedsselskabet)
Getting your Trinity Audio player ready...

Af Aia Fog, cand. jur., formand for Trykkefrihedsselskabet

Trykkefrihedsselskabet er igen blevet censureret af Facebook for et opslag – og det samme er jeg selv for at dele det på min egen profil. Og ligesom sidst vi blev censureret af tech-giganten, er det også denne gang en af Niels Thomsens satiretegninger, der har aktiveret Facebook-censuren: tegningen forestiller den sidste hjemvendte IS-kvinde, der i fuld niqab og fra den berømte balkon på Københavns Rådhus, modtager den yderste venstrefløjs og sine tros- og meningsfællers hyldest inden hun skal ind og bespises med pandekager på det offentliges regning.

Artiklen fortsætter under tegningen…

Det er ikke fordi det kommer bag på os, at vi bliver censureret af Facebook. Som mange vil vide, er det langt fra første gang, at Facebook har slået ned med politisk censur og blokering af Danmarks største ytringsfrihedsorganisation. Det førte sidste år til, at Trykkefrihedsselskabet besluttede at sagsøge tech-giganten for sin vilkårlige og ofte politisk motiverede censur, som vi mener udgør en aktuel og påtrængende trussel mod ytringsfriheden al den stund, at hovedparten af danskerne får størstedelen af deres information via sociale medier, der samtidig også udgør deres vigtigste kommunikationsplatform.

 

Nu har Facebook så (igen) censureret en af vores satiretegninger, og igen er det censur af en ytring og et budskab, der åbenlyst ligger inden for den demokratiske og lovlige skive i det omgivende samfund, hvilket gør censuren så meget mere forkert. Men er censuren forkert og politisk, så er den denne gang endnu mere grotesk end sædvanlig, hvis man da skal tage den generiske ”begrundelse” for pålydende. Facebook skriver nemlig ”Dit opslag overtræder vores fællesskabsregler om farlige individer og organisationer. Ingen andre kan se dit opslag. Vi har disse regler for at alle kan føle sig respekterede og velkomne”

 

Jeg er sådan set med på, at Niels Thomsens (i øvrigt fremragende) tegning omhandler ”farlige individer og organisationer”, der direkte eller indirekte afbilder alt, hvad der er farligt for Danmark:

 

Den tiljublede IS-kvinde er så stor en fjende af vestligt demokrati i almindelighed og af Danmark i særdeleshed, at hun har været villig til at rejse til Syrien og sætte sine børns liv ind på at bekæmpe os og indføre kalifatet – til hun altså personligt mærkede konsekvenserne af sit valg og satte sine børns liv ind på at komme tilbage til det land, hun bekæmper.

 

De islamiske flag repræsenterer det samme som IS-kvinden: et had til Danmark, til sekularisme, til demokrati, til frihed og ligestilling, der er så stort, at vi ikke kan føle os sikre i vores eget land trods koranklodser og militær bevogtning af udsatte institutioner.

 

Enhedslistens flag repræsenterer sammen med det Radikale Venstres flag den fare de to partier (og i særklasse De Radikale) har bragt Danmark i – og fortsat bringer Danmark i – ved i årtier ikke bare at insistere på indvandring fra muslimske lande, men også på imødekommelse af muslimske særkrav, der undergraver vores samfund.

 

Bjørn Elmquist og Knud Foldschack personificerer ikke alene venstrefløjens landsskadelige import af islam, de har som advokater gjort det til en personlig mission at få så mange muslimer til Danmark som muligt. Sidstnævnte, Knud Foldschack, der som IS-kvindens advokat og stifter af støtteforeningen Repatriate the Children bærer et særligt ansvar for at bringe IS-terroristen tilbage i vor midte, nærer endda et særligt nedgroet had til det danske samfund båret af en elendig barndom med anbringelser, svigt og en far, der ikke regnede ham for noget

 

Der er som sagt nok at tage af i kategorien ”farlige individer og organisationer”, men er det virkelig dem, Facebook sigter til?  Eller er det Trykkefrihedsselskabet og Niels Thomsen, der er de farlige? Og hvem er det, som Facebook vil beskytte med sin censur ”…så alle kan føle sig respekterede og velkomne”? Er det IS-kvinden? De islamiske terrororganisationer?

 

Facebooks censur er ikke bare vilkårlig, politisk og fuldstændig umulig at gennemskue. Den giver også et Orwellsk glimt af, hvad det vil sige at leve i en totalitær stat, uden mulighed for hverken at forstå eller have krav på en forklaring på de straffe, man udsættes for.

 

Facebook er en mester i den disciplin. Hvis du vil støtte Trykkefrihedsselskabets søgsmål mod Facebook og dermed kamp for, at der skal være samme ytringsfrihed online som der er offline, så send et beløb til hjælp til vores advokatudgifter på MobilePay 320061 eller kontonr.: 9570 13386455. Ethvert bidrag – stort eller lille – modtages med tak.

Aia Fog, cand. jur. Formand for Trykkefrihedsselskabet

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…