Erhvervslivet er ved at vågne op: Den magtfulde Lars Rebien kritiserer satsningen på havvindmøller og åbner for atomkraft

Bstyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden og tidligere Novo-topchef Lars Rebien Sørensen (Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix)

Ja tak til atomkraft.

 

Sådan lyder det nu fra flere sider om atomkraft, der længe har været det store tabu i debatten om energiforsyning.

 

Tilslutningen til atomkraft i befolkningen har været stærkt stigende i den senere tid.

 

Og nu er erhvervslivet for alvor ved at melde sig på banen.

 

En af dem er Lars Rebien, der er formand for Novo Nordisk Fonden – Danmarks største pengetank. Det fremgår af et opsigtsvækkende interview i Jyllands-Posten/Finans:

 

Her opfordrer Lars Rebien til, at man dropper tabuet i forhold til atomkraft og i stedet gør Danmark til en verdensførende nation inden for udviklingen af atomkraft som fremtidens grønne energikilde.

 

Lars Rebien betragter altså atomkraft som en grøn energikilde – hvad der er en fuldstændig rigtig men ofte overset kendsgerning, som det gennem flere år er påpeget i Den Korte Avis.

 

Atomkraft er nødvendig, hvis vi skal løse udfordringen med at blive CO2-neutrale og samtidig sikre en stabil energiforsyning.

 

Der bliver satset for meget på havvindmøller

Denne erkendelse er helt fraværende i den danske regerings energipolitik. Her går planen især ud på at plastre de danske kyster til med enorme vindmølleparker.

 

Men vindmøller og andre former for vedvarende energi er meget ustabile energikilder, fordi blæst og solskin er meget svingende i styrke.

 

Derfor kræver vindmøller en enorm backup. denne backup kommer fra kraftværker, hvor man hovedsagelig fyrer med biomasse.

 

Denne biomasse kommer fra træ fra verdens skove – blandt andet fra regnskove i Amazonas og Congo i Afrika og andre steder.

 

Her bliver værdifuld skov ryddet for at skaffe blandt andet brænde til kraftværker som backup, når det ikke blæser. Men denne biomasse tæller ikke med i klimaregnskabet på trods af, at biomasse ikke er CO2-neutral.

 

Den erkendelse er Lars Rebien også nået frem til.

 

Han siger til Jyllands-Posten/Finans, at Danmark har fokuseret for meget på vindmøller til havs og afbrænding træ samt planer om kæmpestore energiøer.

 

Dansk klimapolitik er dikteret af store selskaber, lyder den barske kritik.

 

Man er blevet helt fikseret til havvind og energiøer, siger han.

 

Derfor er det nu tvingende nødvendigt at diskutere alternativer.

 

Fremfor alt atomkraft i en ny og moderne form.

 

Sikker, ren og stabil atomkraft

Lars Rebien vil ikke have atomkraft med store køletårne som vi kender det fra de gamle atomkraftværker som Barsebäck.

 

Og Rebien er parat til at bruge nogle af Novo Nordisk fondens mange penge til at investere i dansk atomkraft.

 

Når han taler om investeringer i atomkraft, så er det fordi der er kommer en helt ny teknologi på banen, som er stærkt repræsenteret i Danmark.

 

Det er den teknologi som de danske firmaer Copenhagen Atomics og Seaborg står for. De har adskillige gange været beskrevet i Den korte Avis som vejen til en ren, CO2-neutral og stabil energiforsyning.

 

Copenhagen Atomics

Copenhagen Atomics har som mål at massefremstille thoriumreaktorer.

 

Firmaet satser på en lille og modulopbygget reaktor, der vil være let at installere og betjene – og med en produktion på samlebånd på ca. én 100 MW reaktor om dagen i størrelse som en 40 fod container og til en lav pris.

 

Man taler også om saltvandsreaktorer, det også hedder molten salt (smeltet salt) reaktorer (MSR)  som de laver hos Copenhagen Atomics.

 

I deres wasteburner reaktor vil der, som navnet siger, blive brugt atomaffald sammen med thorium.

Se også copenhagenatomics.com og seaborg.com

 

Rebien er langt den eneste, der vil have atomkraft

REO (Ren Energi Oplysning) har i flere år arbejdet for atomkraft som en ren, sikker og stabil energiforsyning.

 

Den 18. januar afholdt de et seminar om Estland.

 

Her fortalte Kalev Kallemets om planerne om at gøre Estland 100% forsyningssikkert med atomkraft i form af Small Modular Reactors (SMR) i stil med dem man arbejder på at udvikle i Copenhagen Atomics. Kallemets er tidligere parlamentsmedlem og nu CEO for firmaet Fermi Energia i Estland.

 

I Estland er 69% (2022) af befolkningen for atomkraft og ønsker at stoppe brug af kul, olie og det store forbrug af biomasse, der er med til at rydde verdens skove med drab af biodiversitet af planter og dyr.

 

Det er planen, at Estland skal udvikle reaktorerne inden 2031. Uranen skal leveres fra Canada.

 

Denne atomkraft er ikke dyr i drift – og bruger heller ikke så mange ressourcer, hverken med hensyn til materiale, plads og arbejdskraft.

 

Dette er i modsætning til Danmark, hvor man taler om ekstra 290.000 mennesker beskæftiget i vindindustrien indtil 2030.

 

Kalev Kallemets antydede også, at Danmark måtte være meget rig, når man kan bruge så mange penge på ustabil energi, der ikke kan garantere forsyningssikkerhed uden backup. Danmark burde følge Sveriges nye regering, som vil indføre ny atomkraft for at imødegå katastrofale klimaændringer.

 

Det er det Lars Rebien og andre vil lave om på.

 

Men den danske lovgivning skal laves om, før det bliver muligt at indføre atomkraft i Danmark.

 

Dansk lovgivning kan spænde ben for udviklingen

I 1985 vedtog Folketinget, at der ikke må indføres atomkraft i Danmark.

 

Denne lov kan blandt andet betyde, at Copenhagen Atomics i 2028 vil flytte sin produktion af de sensationelle minireaktorer til Storbritannien.

 

Der er allerede tale om at oprettet datterselskabet UK Atomics i England med en prognose på produktion af 1 reaktor om dagen på samlebånd.

 

Lars Rebien kan måske med sin klare udmelding være med til at påvirke Folketinget til at ændre lovgivningen.

 

Men det haster, hvis vi skal have stoppet nogle af de mange havvindmølleparker, der hurtig kan vise sig at være en kæmpestor fejlinvestering.

https://finans.dk/erhverv/ECE14856903/lars-rebien-kritiserer-dansk-klimapolitik-for-at-vaere-dikteret-af-store-energiselskaber/

https://finans.dk/erhverv/ECE14858337/formand-for-novo-nordisk-fonden-lars-rebien-aabner-op-for-satsning-paa-atomkraft/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…