De Radikale fremturer med tåbeligt forslag – nu skal flere midlertidige flygtninge have permanent opholdstilladelse

De Radikale formand Martin Lidegaard. I baggrunden Samira Nawa, Lotte Rod og Christian Friis Bach. (Foto: Miriam Dalsgaard/ Ritzau Scanpix)
Getting your Trinity Audio player ready...

Der er sikkert ingen, der undrer sig over, at de Radikale har udtalt, at de støtter regeringens forslag om både at genindføre og skærpe den ellers hedengangne blasfemiparagraf.

 

Når man er danmarksmester i pli, ordentlighed og absolut ikke er tilbøjelig til at være utilbørlig, kan partiet naturligvis ikke lade regeringen stå alene med ansvaret for dette sidste nye misfoster af en regeringsidé.

 

Nu skal ingen tro, at de Radikale blot sidder på deres flade og venter på noget at stemme ja til, såfremt det er tilstrækkeligt ødelæggende for landet.

 

Partiet knokler skam og barsler med det ene tåbelige forslag efter det andet. At det bliver stemt ned igen og igen, er måske irriterende, men så kan man jo bare genfremsætte det.

 

De giver aldrig op

I folketingsåret 2020-2021 fremkom de Radikale med beslutningsforlag nr. B 65 2020-2021:”Forslag til folketingsbeslutning om at medregne fuldtidsstudium ved opgørelse af beskæftigelseskravet for tidsubegrænset ophold”.

 

Forslaget blev forkastet med 70 stemmer imod og 26 venstrefløjsstemmer for.

Så måtte de Radikale op på hesten igen.

 

Så i folketingsåret 2022-2023 fremkom de Radikale med en delvis genfremsættelse af ovennævnte B 65 fra folketingsåret 2020-2021.

 

(Det nedenfor nævnte beslutningsforslag er den transskriberede udgave og er dermed nemmere at følge end videoerne fra Folketinget).

 

De Radikales Beslutningsforslag B 50

https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/B50/index.htm

 

Den 4. maj 2023 stillede de Radikale ”Forslag til folketingsbeslutning om smidigere regler for  permanent opholdstilladelse for unge under uddannelse.”

 

Ordføreren Christian Friis Bach (RV) kom med dette forbløffende udsagn:

 

”Det her handler ikke om danskhed” (kl. 15:43).

 

Og han fortsætter: ”Det handler om uddannelse. Det handler om, hvorvidt det, når man som ungt menneske i Danmark kaster sig ud i at få en erhvervsuddannelse for at blive murer eller elektriker eller ønsker at uddanne sig på universitetet og bidrage med noget af det, vi har brug for i Danmark såsom ingeniører eller folkeskolelærere eller sygeplejersker eller sundhedsplejersker, så ikke skal tælle med, når man forsøger at få permanent ophold. Det synes vi det skal.

 

Det er ikke sindelagskontrol eller et spørgsmål om, hvorvidt man føler sig mere eller mindre dansk. Det er et spørgsmål om at belønne det, som vi har brug for, nemlig uddannelse. Det er det, vi ønsker, og det er det, forslaget handler om, og det vil være godt for Danmark.”

 

Dét, de Radikale ønsker, er sjældent eller aldrig godt for Danmark. Det samme gælder SF, EL, Alt., der alle erklærede sig enige i de Radikales forslag.

 

Hvorfor skal fremmede dog være dansksindet? I Sverige, hvor sikkert meget, meget få udefrakommende er svensksindede, går det jo rigtigt godt, ikke sandt?

 

Scroll nederst, hvor man kan se, at det gik med Forslag B 50 som det tidligere Forslag B 65.

 

Forslaget blev forkastet. For stemte 22 (SF, EL, RV og ALT), imod stemte 86 (S, V, M, DD, LA, KF, DF og NB), hverken for eller imod stemte 0.

 

Så nu venter vi på næste beslutningsforslag under devisen: Alle gode gange 3!

 

For de Radikale (og resten af venstrefløjen) giver aldrig op. Det må man lade dem.

 

Hvem er de unge, som de Radikale taler om?

Der kan vel næppe være tale om andre end de migranter, som skal hjem, når der bliver fred i deres land.

 

Mon ikke de fleste husker diskussionen om opdatering af migranternes allerede erhvervede kompetencer eller uddannelse til et eller andet, som de en dag kan bruge i deres hjemland?

 

Der er altså tale om personer, der ifølge politikernes løfter – som jo altid står til troende – skal tilbage til deres hjemland igen.

 

Men som det fremgår af Friis Bachs ordførertale ovenfor havde det grandiose tilbud absolut intet at gøre med at erhverve kompetancer til glæde for hjemlandets genopbygning efter krigen. Nej, de skulle blive her, for vi havde altså brug for dem. Og ikke alene skulle de blive, deres uddannelse skulle give dem permanent ophold.

 

Men her stopper det ikke. Der er ikke langt fra permanent ophold til dansk statsborgerskab.

 

Migranterne mente – for det har åbenbart en masse gode mennesker bildt dem ind – at hvis de kunne tale dansk og få en uddannelse kunne de blive i Danmark.

 

Det må vist være et nyt asylgrundlag, som endnu ikke har fundet vej til Flygtningekonventionen. Men så kan Danmark vise vej.

 

Et dyrt bekendtskab

Mens nogle asylansøgere, som har fået beskyttelse på grund af politisk forfølgelse, er blevet tilbudt en skatteyderbetalt uddannelse (EB kalder det gratis uddannelse), har andre, der har fået midlertidig beskyttelse på grund af de generelle forhold i hjemlandet (fortrinsvis kvinder), selv måttet betale for uddannelsen. I ligestillingens navn blev dette ændret i 2019. Alle kan få en skatteyderbetalt uddannelse.

 

Det er ikke billigt for de danske skatteydere at betale for migranters uddannelse. Ifølge Ahin Mauhamad Alis historie i 2019 på Syriske Studerende i Danmark‘s  Facebook side, skulle hun (inden lovens vedtagelse i 2019) være  klar til at betale 63.000 kr., og beløbet var kun for hendes første semester! Og hun tilføjer: ”En af mine venner har allerede fået svaret og universitetet krævede 46 000 kr. som skal senest betales den 20. juli.”

 

Hendes oplysning om, at her er 4.500 midlertidige syriske flygtninge, som har krav på en skatteyderbetalt uddannelse, kan nok få sveden frem på de flestes pande. For nu, kære landsmænd, er det om at komme til lommerne igen-igen.

 

De bestemmer selv, om de vil rejse hjem

Mohamad Alnabhan bruger sin skattefinansierede uddannelse som argument for, at han ikke skal rejse hjem. Hvis det er sådan velfærdsmigranter tænker, så bortfalder alle argumenterne for at stille en gratis uddannelse til rådighed for andre migranter.

 

I 2019 følte den 20-årige syriske Mohamad Alnabhan sig snydt, når han nu havde gjort os den tjeneste at få en uddannelse og så alligevel skulle rejse hjem igen. Det eneste, han åbenbart havde lært under sin uddannelse var dansk, og hvad i alverden skulle han bruge det til i Syrien? Det er tilsyneladende kommet som en overraskelse for ham, at skal man gå i skole i Danmark og derefter tage en HF, så er det nødvendigt at kunne dansk.

 

Allerede da faderen stak af fra sin store familie i 2014, var Muhamad som en stor knægt politisk forfulgt, hævder han. Det kunne han ganske vist ikke huske i første omgang, da han blev familiesammenført og fik ét års midlertidig opholdstilladelse, men den må være god nok, siden myndighederne åd historien råt og forlængede opholdstilladelsen på nyt grundlag.

 

Han er nu ikke den eneste, der finder på nye asylgrunde, når den første glipper.

 

Og han har bestemt sig til, at han vil blive resten af sit liv i Danmark. Desværre er han en af dem, vi næsten med sikkerhed ville være bedre stillet foruden.

 

Muhamad er som sin far dybt dedikeret til islam. ”Vi syrere rejste ikke villigt til Danmark … Vi vil tilpasse os det danske samfund, som vi lever i, men med påpasselighed, så vi ikke glemmer vores syriske værdier og vores religion”.

 

Muhamad gør Friis Bachs ord til sine: ”Det her handler ikke om danskhed”.

 

Muhamad er da heller ikke hverken dansk eller ønsker at blive det. Det gør ham nærmest automatisk til hele venstrefløjens præmiesyrer.

 

Og så får danskerne et par ord med på vejen, mens han godter sig over, at han som ”politisk forfulgt” ikke kan sendes hjem: “Jeg vil have, at folk indser, at ens baggrund kan ikke være afgørende for ens permanente opholdssted,” erklærer Mohamad Alnabhan.

 

Dermed har den unge muslim et fromt ønske, som han deler med en stor del af venstrefløjen. Et globalt verdenssamfund, hvor man kan bosætte sig, hvor man vil og lade andre betale regningen.

 

Jo, islamiseringen af vores land skrider planmæssigt frem. Med venstrefløjens velsignelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…