De klapper sikkert i hænderne: I alt 30 muslimske organisationer er nu blevet bedt om en kommentar til koranloven

Foto: Colourbox
Getting your Trinity Audio player ready...

Med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen er regeringen åbenbart indstillet på at bruge både livrem og seler, når gælder holdningen til taberreligionen islam.

 

Først lader regeringen sig skræmme af de muslimske taberlandes organisation, OIC, til at gennemføre en hastelovgivning og derpå inviteres muslimer i Danmark til at give deres besyv med om lovens udformning.

 

Således har regeringen nu opfordret ikke færre end 30 muslimske såkaldt religiøse organisationer til at afgive høringssvar til den foreslåede koranlov.

 

Revl og krat af hellighed

Blandt dem adskillige moskéer for slet ikke at tale om den berygtede organisation, Minhaj al Quran (Koranens vej), der af Information i 2003 blev betegnet som ”en rabiat muslimsk organisation”.

 

Men som altså nu er godkendt af Kirkeministeriet.

 

Dertil kommer en række øvrige eksotiske foreninger af religiøs karakter såsom Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha for slet ikke at Tariqa Burhaniya Dusuqiya Shazuliyatale eller for den sags skyld Wat Thai Denmark Brahma Vihara Buddhist Monastery samt et utal andre lignende hellige organisationer.

 

Regeringen har således inviteret revl og krat af både dansk og udenlandsk hellighed til at få indflydelse på dansk lovgivning om ytringsfrihed.

 

Danske organisationer drukner i et religiøse hav

Justitsministeriets liste omfatter lidt over 200 organisationer, der inviteres til at give deres mening til kende om den kommende koranlov.

 

Lovforslaget betegnes i den forbindelse som ”Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”

 

Fakta er imidlertid, at langt over de 200 organisationer, der er blevet opfordret til at afgive høringssvar, i realiteten udgør et regulært religiøst hav, som de få danske verdslige organisationer på listen drukner i.

 

Medregnes de to landsretter og Højesteret samt Sø- og Handelsretten plus landets 24 byretter, når det verdslige antal af danske organisationer, der ifølge listen er inviteret til at afgive høringssvar til en lov om ytringsfrihed, op på i alt 55.

 

Udover selve lovforslaget har også det forhold givet anledning til kritik.

 

Et antikveret syn på religion

Således har lektor, ph.d ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Jørn Bjerre, været ude riven.

 

I et debatindlæg i Altinget.dk beskylder han regeringen for at have et antikveret syn på religion og fastslå fastslår blandt andet, at:

 

”Det er primært repræsentanter for en før-moderne gudsopfattelse, der får mulighed for at sende høringssvar til loven om “utilbørlig behandling af genstande af væsentlig religiøs betydning”. Men deres værdier flugter ikke med det moderne samfunds grundlag.”

 

Og med henvisning til den svenske vicestatsminister Ebba Buschs begrundelse for, at Sverige ikke vil forbyde koranafbrændinger med ordene:

 

“Hvordan vi handler nu, når vi bliver udsat for trusler, definerer vi ikke blot, hvem vi er – men måske frem for alt, hvem vi bliver,” giver Jørn Bjerre den danske regering denne hilsen med på vejen:”

 

”Der er væsensforskel på at være et land, der står ved de humanistiske værdier, som samfundet bygger på, og et land, der ser stort på sine egne idealer, idet den, pragmatisk, retter ind efter andre civilisationers hellige autoriteter.”

 

Også fra dele folkekirken lyder der knotne ord

 

Biskop: Husk, at Jesus blev dømt på grund af blasfemi

 

Heller ikke Københavns biskop, Peter Skov-Jacobsen, hører til dem, der ligefrem klapper i hænderne over regeringens seneste lovinitiativ.

 

I Altinget.dk’s sektion Tro og etik, skriver Peter Skov-Jacobsen om Bibelen som en helt særlig bog, der rummer traditioner, tanker og følelser, og som generationer har spejlet sig i og er blevet klogere af.

 

”Jeg indrømmer dog at kristne ikke så sjældent har glemt, at Jesus blev dømt på grund af blasfemi, for samtiden opfattede ham som religionskritikker,” skriver Københavns biskop og fortsætter:

 

”Den religionskritik bør også være en del af enhver kristens liv,”.

 

Sognepræst: Regeringen banker os tilbage i mørket

Ligeledes i Altingets sektion Tro og etik har sognepræst Pia Søltoft, taget regeringens forslag til en Koranlov under kærlig behandling og konkluderer, at regeringen med sit lovforslag banker os tilbage i mørket før oplysningstiden.

 

”Regeringen har fremsat et lovforslag, der grundlæggende sætter spørgsmålstegn ved den frihed, vi i oplysningstiden kæmpede os frem til,” skriver Pia Søltoft og fortsætter:

 

”Med lovforslaget viser regeringen ganske enkelt sin villighed til at give køb på en grundlovsfæstet menneskelig rettighed blot for at skabe ro i lejren – og sikre handelsforholdene. Det er ikke bare dumt. Det er en total mangel på idealitet.”

 

Og med henvisning til den tyske filosof Emanuel Kant (1724 – 1804), der for 260 år siden med sin lille legendariske tekst ”Hvad er oplysning” gav startskuddet til oplysningstidens kamp for frihed, konkluderer sognepræst Pia Søltoft, at:

 

”Regeringens lovforslag vil omvendt banke os 260 år tilbage i mørket før oplysningstiden og stække vores frihed.”

 

Løkkes nye geopolitiske orden: Kameler og ørkensand

Eller sagt på en mere direkte måde, end Pia Søltoft gør det:

 

Tilbage til kamelerne og ørkensandet med en Allah, der ifølge Koranen ser alt og hører alt – og i fremtiden måske også i Danmark, hvis Lars Løkke Rasmussen ellers får magt som han har agt og får gennemført sit feje og ynkelige islam-underdanige lovforslag.

 

En ny geopolitisk orden, som Danmark må tilpasse sig, kalder han det, og forsøger dermed at foregøgle befolkningen, at verden styres af 57 muslimske taberlande med en religion, der er så svag, at den kun kan gøre sig gældende ved hjælp af vold, trusler og terror.

 

Lars Løkke Rasmussen er en farlig mand for det frihedselskende Danmark.

 

Du kan se hele høringslisten her:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7f9c9bbd-172f-4915-9129-140300688957/H%C3%B8ringsliste.pdf

 

Øvrige kilder:

https://www.information.dk/2003/09/unge-flygter-rabiat-muslimsk-organisation

 

https://www.altinget.dk/etik/artikel/utilboerlighedsloven-viser-at-regeringen-har-en-foraeldet-forstaaelse-af-det-hellige

 

https://www.altinget.dk/etik/artikel/biskop-religionskritik-er-en-gave-saa-frels-mig-for-at-blive-betragtet-som-skroebelig-fordi-jeg-tror

 

https://www.altinget.dk/etik/artikel/koranlov-genindfoerer-tanken-om-at-trosgenstande-har-saerstatus

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…