Islam til debat i Folketinget: DF stiller forslag om forbud mod stormoskéer – to partier støtter, et parti er tøvende, mens resten siger nej

Imam Ali Moskeen: Muslimsk parallelsamfund på Nørrebro i Købehavn (Arkivfoto: Privat)
Getting your Trinity Audio player ready...

Klokkeringning fra danske kirker skal ikke konkurrere med højlydt muslimsk bønnekald fra minareter.

 

Det mener i hvert fald Dansk Folkeparti, som har fremsat et beslutningsforslag om, at regering og Folketing skal forbyde stormoskéer i Danmark.

 

Som det indledningsvist anføres i begrundelsen, så er Danmark er et kristent land med en mere end 1.000 år lang historie, men i takt med indvandringen fra muslimske lande har samfundet forandret sig på negativ vis med række religiøse og kulturelle særkrav, anfører Dansk Folkeparti blandt andet.

 

De negative konsekvenser må ikke blive større

Således påpeger ordføreren for forslagsstillerne, Pia Kjærsgaard, at:

 

”Indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika siden slutningen af 1960’erne har ikke været en succes for det danske samfund på et eneste parameter,” understreger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

 

”Der er derfor behov for, at vi nu sætter ind med lovgivning for at sikre, at de negative konsekvenser ikke bliver større, end de allerede er. Forslagsstillerne mener således, at der skal indføres et forbud mod at bygge stormo‍skéer i Danmark.”

 

Er ikke i strid med Grundloven og religionsfrihed

I begrundelsen for forslaget understreger Dansk Folkeparti blandt andet, at ønsket om at forbyde stormoskéer i Danmark ikke strider mod Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed.

 

Således hedder det i begrundelsen for forslaget, at folk skal have lov til at dyrke den religion, de ønsker, ”men det betyder ikke, at de skal have lov til at bygge stormoskéer, som ikke hører til i det danske samfund og landskab.”

 

I den forbindelse henvises der i forslaget til formuleringen om ytringsfrihed i Grundlovens § 67:

 

”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

 

Og på det grundlag konkluderes det, at:

 

”Det er derfor forslagsstillernes opfattelse, at det ikke vil være grundlovsstridigt at forbyde store islamiske monumenter, som en stormoské er, da man fortsat har mulighed for at dyrke sin religion på andre lokaliteter, som på anden vis tilgodeser ens behov.”

 

Men i regeringen har man en anden opfattelse

Dansk Folkepartis forslag om forbud mod stormoskéer vakte interesse hos Danmarksdemokraterne, hvor udlændingeordfører Peter Skaarup inden førstebehandlingen var ude og sondere terrænet.

 

Blandt andet med følgende spørgsmål til kirkeminister Louise Schack Elholm (V):

 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan grundloven er til hinder for et forbud mod stormoskéer?”

 

I Kirkeministeriet sendte Schack Elholm spørgsmålet videre til Justitsministeriet, som tog Grundlovens paragraf 70 i anvendelse:

 

”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”

 

Vender tommelfingeren nedad

Selvom bestemmelsen ifølge Justitsministeriet indebærer et forbud mod blandt andet religiøs diskrimination, kan forbuddet dog blive omgået, hvis der er tale om saglige begrundelser.

 

”Da der ikke i beslutningsforslaget er peget på saglige grunde til at behandle religiøse bygninger tilhørende en bestemt trosretning anderledes end øvrige religiøse bygninger, er det Justitsministeriets vurdering, at et forbud mod at opføre stormoskéer ikke vil kunne gennemføres inden for rammerne af grundlovens § 70,” anfører Justitsministeriet.

 

Justitsministeriet bemærker i øvrigt også for en god ordens skyld, at et forbud i givet fald også selvstændigt vil skulle vurderes i forhold til grundlovens § 67 om religionsfrihed.”

 

Men her mente Dansk Folkeparti altså, at der ikke er nogen ko på isen.

 

Kun helhjertet støtte hos to partier

Under Folketingets førstebehandling af forslaget den 13. april vandt Dansk Folkepartis forslag kun helhjertet støtte fra Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, samt en lidt halvhjertet tilslutning fra Det Konservative Folkeparti.

 

Blandt forslagets modstandere lød det blandt andet fra den radikale ordfører, Christian Friis Bach:

 

”Vi skal stå fast på menneskerettighederne og religionsfriheden. Det er vores bedste forsvar for de værdier, vi tror på, og det er det bedste argument, vi har, for at kæmpe imod undertrykkelse af religiøse mindretal rundtomkring i verden.”

 

Modsat lød det fra Danmarksdemokraternes ordfører, Peter Skaarup:

 

”Hvis vi kigger os rundt omkring i Europa, er man jo lige så godt klar over det, som vi er. I Frankrig lukker man moskéer og fora, som virker for islamisme. Vi er nødt til at gøre det samme i Danmark, vi er nødt til at se i øjnene, at der er en trussel, og den trussel skal vi imødegå.”

 

Til gengæld kunne Den konservative ordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, ikke rigtigt finde ud af, hvad hun skulle mene, og konkluderede:

 

”Endelig er det selvfølgelig også vigtigt for os, at det ikke er grundlovsstridigt. Men som nævnt er vi positive over for at støtte forslaget om, at man ikke kan få tilladelse til at bygge en stormoské.”

 

Venstres ordfører, Mads Fuglede, smed internationale konventioner og Grundloven på bordet og sluttede:

 

”Så derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget, men det er en debat, som vi desværre ikke har set begyndelsen af enden på, og vi må ikke slippe den.”

 

Og det har Mads Fuglede helt ret i.

 

Den debat slipper vi under ingen omstændigheder her på redaktionen.

 

Nu venter vi på partiernes endelige tilkendegivelse, når forslaget skal til 2. og sidste behandling

 

I sin tale nævnte Peter Skaarup fransk forbud mod moskéer. Det har vi tidligere skrevet om her i avisen:

https://denkorteavis.dk/2022/frankrig-vil-lukke-moske-imam-opildnede-til-had-mod-kristne-joeder-og-homoseksuelle/

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/b32/20222_b32_som_fremsat.htm

 

https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/b32/spm/1/svar/1957431/2706517.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/B32/BEH1-44/forhandling.htm

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…