Danmark giver udviklingsbistand til Kina – Hvad gør vi ikke for penge!

Colourbox
Getting your Trinity Audio player ready...

Globalnyt kan oplyse, at Danmark i 2022 stadig ydede udviklingsbistand til Kina.

Trods den bemærkelsesværdige økonomiske vækst i Kina de seneste mange år, og landets status som økonomisk stormagt, er Kina stadig – ifølge OECD’s såkaldte DAC-kriterier – berettiget til at modtage udviklingsbistand.

 

Det er OECD’s Development Assistance Committee, der udstikker retningslinjerne og Udenrigsministeriets mand i Paris, Carsten Staur, er formand.

 

Carsten Staur har siden 2018 har været ambassadør for den danske OECD-delegation i Paris og tidligere har han været både FN-ambassadør og udenrigsråd. Carsten Staur har siden den 1. marts 2023 været formand for DAC. Alle omkostninger i forbindelse med formandskabet afholdes ud af de danske bevillinger til udviklingsbistand, og formandskabet kan således siges at være betalt af verdens fattigste lande.

 

Den fortsatte udviklingsbistand til Kina har været et tema i Udviklingspolitisk Råd, der rådgiver udviklingsministeren. Rådets medlemmer har fået forklaret, at først når BNI pr. indbygger når 13.845 dollar om året, rykker Kina op i gruppen af højere mellem-indkomstlande. Når det sker, er Kina ikke længere blandt de lande, der ifølge OECD DAC-kriterierne kan modtage officiel udviklingsbistand.

 

Den danske bistand til Kina udgjorde i 2022 lidt over 8 millioner kr. og var domineret af myndighedssamarbejder inden for hele fem sektorer: Bæredygtig byudvikling, vand, fødevarer, sundhed og den maritime sektor. Der var også dansk bistand til fjernvarme og offshore vind.

 

Selvom Danmark ikke overtræder OECD-reglerne for udviklingsbistand, kan man godt spørge sig selv, hvorfor Danmark yder udviklingsbistand til en økonomisk stormagt, som vi på mange måder anser for at være en trussel og en systemisk rival?

 

Måske hænger det sammen med danske kommercielle interesser – Danmark importerer trods alt varer og tjenester for mere 95 milliarder kroner fra Kina (inkl. Hongkong), mens vores eksport beløber sig til mere end 100 milliarder kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…