Robert Spencer: Hamas’ angreb på Israel har rødder i islam

Getting your Trinity Audio player ready...

“Hvis vi ikke er villige til at risikere vores liv, formuer og hellige ære til frihedens sag, risikerer vi at miste alle tre alligevel.” (Robert Spencer)

 

Hamas er en terrororganisation. Men terror er ikke målet. Målet er det verdensomspændende muslimske overherredømme, Kalifatet, der styres af Allahs love og regler nedskrevet i Koranen.

 

Det var den egentlige baggrund for Hamas angreb på Israel, som Robert Spencer beskriver det i dette video interview. Nogle af hovedbudskaberne er gengivet nedenfor.

 

Robert Spencer er direktøren for  Jihad Watch  og en berømt forfatter til 27 bøger, inklusive adskillige New York Times bestsellere.

 

Han siger blandt andet:

Israel-Hamas-konflikten har religiøse rødder

Konflikten mellem Israel og Hamas er i årevis blevet fejlanalyseret som en strid om territorier.

 

Men striden mellem Israel og Hamas er grundlæggende en konflikt mellem ideologier. Det er kulturernes sammenstød.

 

Man kan groft sagt sige, at konfliktens grundlag er Koranens vers 2:191, som befaler muslimer at “drive dem ud, hvorfra de drev dig ud.”

 

Dette vers danner grundlaget for den palæstinensiske propaganda, der hævder, at palæstinensere blev drevet ud af israelere, selvom historiske beviser tyder på noget andet, siger Robert Spencer.

 

Denne fortælling giver næring til en følelse af religiøs forpligtelse til at drive israelere ud af landet, uanset Israels meget begrænsede størrelse.

 

Forstå nøgleord: Dar Al Harb og Dar Al Islam

Spencer forklarer videre, at i klassisk islamisk teologi skal det område, som islam behersker, konstant søges udvidet på bekostning af de områder islam ikke behersker. Det er Islams Hus (Dar Al Islam) der skal udvides på bekostning af Krigens Hus (Dar Al Harb), der er de områder der skal erobres af islam ved hjælp af krig.

 

Mange islamiske landes grønne flag symboliserer denne evige vækst. Grøn er også Hamas farve.

 

Muslimer tror, ​​at ethvert land, der engang var en del af det islamiske domæne, skal vende tilbage til det, baseret på Koranens princip om “driv dem ud, hvorfra de drev dig ud.”

 

Denne ideologi giver næring til troen på, at Israel skal generobres for islam, uanset dets størrelse eller eventuelle indrømmelser.

 

Derfor, selv hvis Israel var så lille som en forhave i forstæderne, ville det ikke være acceptabelt for Hamas, Palæstinensisk Islamisk Jihad eller andre palæstinensiske grupper.

 

Konflikten er forankret i muslimernes religiøse pligt til at genvinde ethvert land, de historisk betragter som deres.

 

Hvorfor USA støtter Israel

USA er en meget stærk støtte af Israel.

 

Israel står over for den samme jihadistiske trussel, som førte til angrebene den 11. september 2001 i USA.

 

Derfor burde dannelsen af ​​en alliance af nationer truet af jihad have været den logiske reaktion, da det ville skabe et mere sammenhængende og effektivt net af alliancer end resterne af alliancer fra den kolde krig.

 

USA var et af de første lande, der anerkendte Israels uafhængighed i 1948, og Israel er fortsat det eneste frie samfund i regionen, der garanterer lige rettigheder til alle dets borgere.

 

USA og Israel bygger på og forsvarer grundlæggende værdier om frihed og individuelle rettigheder.

 

Derfor er det kun naturligt at støtte Israel, som da også er dets mest pålidelige og ligesindede allierede i regionen. Et partnerskab, der styrker begge nationers interesser.

 

Udbredt støtte til Hamas og “Fra floden til havet” sang

Spencer henvendte sig til den udbredte støtte til Hamas blandt palæstinensere og fjernede den misforståelse, at de fleste palæstinensere afviser organisationen. Han refererede til en meningsmåling, der indikerer, at et betydeligt flertal af befolkningen i Gaza stadig støtter Hamas. Endnu mere ekstremistiske grupper, såsom Palæstinensisk Islamisk Jihad og Al-Aqsa Martyrs Brigader, nyder endnu større støtte blandt palæstinenserne.

Hamas’ mål er at udslette Israel og fjerne landet fra landkortet.

 

Det er det, der ligger bar slagordet eller sangen: “Fra floden til havet vil Palæstina være fri,” (From the River to the Sea, Palæstina will be free).

 

Det er en opfordring til fuldstændig ødelæggelse af Israel. Sangen repræsenterer en grundlæggende afvisning af Israels ret til at eksistere.

 

“Khaybar Khaybar ya yahud,” Chant

Det gælder også en anden slagsang: “Khaybar, Khaybar, jøder, Mohammeds hær vender tilbage” (Khaybar Khaybar ya yahud).

 

Sangen minder om en massakre på jøder udført af Muhammed og hans tilhængere i byen Khaybar.

 

Det er altså en trussel og en  sang, der har til formål at indgyde frygt og symboliserer en opfordring til vold mod jøder.

 

Fejlen bag “Besættelsen”

Robert Spencer afviste forestillingen om Israels “besættelse” som en fejlslutning.

 

Han præciserede, at der ikke eksisterede nogen besættelse, hverken historisk eller på nuværende tidspunkt. For at blive besat skal nogen eje jorden først. Spencer fremhævede, at områdets historie begyndende med det osmanniske imperium og det britiske mandat for Palæstina, som blev oprettet for at etablere et jødisk nationalt hjem i regionen.

 

Han understregede, at Israel er det eneste part, der retmæssigt har et krav på landet, og dets indrømmelser til en palæstinensisk stat beviser dets forpligtelse til fred, selv om det gengældes med vold.

 

Myten om “Befrielse af Al Aqsa-moskeen”

Spencer afkræftede myten om, at Al Aqsa-moskeen trænger til befrielse. Han forklarede, at Al Aqsa-moskeen er åben for alle muslimer til bøn, og der er ingen adgangsbegrænsninger. Det er en løgn, der udbredes for at tilskynde til vold og fremme den palæstinensiske propagandamaskines fortælling om, at Israel forsøger at ødelægge moskeen.

 

Forståelse af “islamofobi”

Spencer uddybede udtrykket “islamofobi” og fremhævede dets relativt nye mønt i 1990’erne. Han understregede, at udtrykket bruges til at stigmatisere kritik af islam, hvilket skaber en uberettiget følelse af bigotry, racisme og had omkring den. Mens begrebet “islamofobi” ofte bruges til at betegne årvågne angreb på uskyldige muslimer, understregede Spencer, at der ikke er noget tilsvarende fænomen med irrationelt had eller forfølgelse af muslimer gennem historien. Det er en vildledende strategi at dæmpe kritik af islam og dens ideologi.

 

Den vedvarende trussel mod kritikere af islam

Interviewet dykkede også ned i sikkerheden for personer, der kritiserer islam i Vesten. Spencer indrømmede at have modtaget dødstrusler gennem årene og med nød og næppe at undslippe mordforsøg. Han påpegede, at frihedskæmpere gennem historien har været udsat for trusler og vold, men alligevel stod de op for deres principper og banede vejen for de frie samfund, vi nyder godt af i dag.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…