Nu udgør etniske danskere kun halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler – indvandringen sætter sine spor

Det er Afrika og Asien, der nu fylder godt op i de lukkede danske fængsler, medens man efterhånden skal lede for at finde en etnisk dansker.

 

Indvandringen har sin pris, fremgår det af en statistik, Kriminalforsorgen har udarbejdet udelukkende på grundlag af etnicitet og ikke statsborgerskab blandt de indsatte i landets fængsler og arresthuse.

 

I den almindelige kriminalstatistik er omfanget af etnicitet skjult, da indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab her bliver registreret som danskere.

 

Etniske danskere udgør under halvdelen i lukkede fængsler

Opdelingen i etnicitet blandt de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner er foretaget tirsdag den 22. november 2022.

 

Det er de hårde kriminelle, der afsoner i landets lukkede fængsler, og her personer af anden etnisk oprindelse end dansk nu halvdelen af de indsatte.

 

En sammenligning med udviklingen i form af en tilsvarende optælling den 10. november 2015 beskriver fuldt ud, hvordan kriminaliteten i Danmark har udviklet sig i takt med indvandringen.

 

I 2015 udgjorde etniske danskere 62,1 procent af de indsatte i lukkede fængsler. I 2022 var det antal faldet til 46,9 procent.

 

I 2015 udgjorde indvandrere og efterkommere ialt 28,6 procent af de indsatte i lukkede fængsler. I 2022 var det antal steget 39,3 procent.

 

I 2015 udgjorde udlændinge 9,3 procent af de indsatte i landets lukkede fængsler. I 2022 var de kommet op på 13,9 procent af de indsatte.

 

Antallet af lukkede fængselspladser næsten fordoblet

I takt med indvandringen har det også været nødvendigt at udvide kapaciteten af lukkede fængselspladser.

 

I 2015 var der på optællingstidspunktet i november i alt 696 indsatte i landets lukkede fængsler.

 

I 2022 var det antal på optællingstidspunktet i samme måned oppe på 1.212 indsatte.

 

Af dem var de 644 af etnisk dansk oprindelse.

 

I denne periode er antallet af indvandrere og efterkommere i de lukkede fængsler mere end fordoblet fra et antal på 199 i november 2015 til i alt 476 indsatte i november 2022.

 

Ligeledes er antallet af udlændinge i perioden steget fra 65 indsatte i november 2015 til i alt 168 indsatte i 2022.

 

Ligeledes steg antallet af etniske danskere i de lukkede fængsler fra 432 i november 2015 til i alt 568 indsatte i november 2022.

 

Er steget med det tredobbelte

Tilbage står, at der siden 2015 har været en stigning på ikke færre end 380 indvandrere og udlændinge i de danske lukkede fængsler.

 

Det er næsten en tredobling i forhold til stigningen af etniske danskere på i alt 136 indsatte.

 

Rent faktisk kan vi lige så godt indstille os på, at Danmark konstant bliver nødt til at skaffe nye fængselspladser i takt med, at indvandrernes efterkommere vokser op og bliver fængselsmodne, når de fylder 18 år.

 

Således steg antallet af indvandrer-efterkommere i lukkede fængsler fra 71 indsatte i november 2017 til ikke færre end 200 indsatte den 22. november 2022.

 

Sådan er det bare, viser det sig.

 

Kilder til denne artikel:

https://kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2023/10/etnicitet-og-statsborgerskab-2022-aa.pdf

 

https://kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/etnicitet-og-statsborgerskab-2015-udgivet-2016.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…