Tyder på kolde fødder: Anklagemyndigheden beder nu om udsættelse af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (Foto: Forsvarsministeriet)

Anklagemyndigheden har i dag bedt om udsættelse af sagen mod Lars Findsen indtil den 28. november 2023 og i sagen mod Claus Hjort Frederiksen indtil den 30. november 2023.

 

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse, og det sker selvom Højesteret endnu ikke har afsagt kendelse i spørgsmålet om dørlukning i sagerne.

 

Oprindeligt var det meningen, at sagen mod Lars Findsen skulle starte den 30. oktober og sagen mod Claus Hjort Frederiksen den 7. oktober.

 

De er begge tiltalt efter straffelovens paragraf 109 om læk af statshemmeligheder, og som kan give op til 12 års fængsel.

 

Lars Findsen har krav på en kopi af anklageskriftet

Anmodningerne om udsættelse af sagerne skyldes ifølge pressemeddelelsen udfaldet af Højesterets kendelser fra den 12. oktober.

 

Hidtil havde både Københavns Byret og Vestre Landsret givet Anklagemyndigheden medhold i, at Lars Findsen ikke kunne få udlevet en kopi af anklageskriftet mod ham.

 

Men her havde Højesteret en anden opfattelse og fastslog i sin kendelse 12. oktober, at Lars Findsen har krav på at få udlevet en kopi.

 

I den forbindelse forstod Højesteret i øvrigt ikke, hvad det var, der skulle hemmeligholdes og fastslog i sin kendelse blandt andet også, at:

 

”Det er ikke muligt ud fra erklæringerne at forstå, hvad det præcis er, der skal hemmeligholdes, hvorfor hemmeligholdelsen er nødvendig, og hvilke risici i forhold til fremmede lande, der er knyttet til, at han i den situation (ikke) opnår den samme retsstilling som andre tiltalte i en straffesag.”

 

Altså noget i retning af en lammer til anklagemyndigheden.

 

Vil vurdere, om det er betryggende med åbne retsmøder

Med Højesterets nedgørende vurdering af tiltalepunkterne mod Lars Findsen har anklagemyndigheden åbenbart fået kolde fødder og indset, at man i Højesteret også vil tabe kravet om lukkede døre, når retssagerne starter.

 

”Kendelserne ændrer efter anklagemyndighedens vurdering i meget væsentlig grad rammerne for håndteringen af de klassificerede oplysninger i sagerne i forhold til de rammer, der blev fastlagt af landsretten,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg i pressemeddelelsen og fortsætter:

 

”Anklagemyndigheden har derfor iværksat en afklaring af, om rammerne kan anses for betryggende i en sådan grad, at de klassificerede oplysninger kan fremlægges under retssagerne. Det er derfor ikke muligt at påbegynde hovedforhandlingerne som planlagt,” fastslår Jakob Berger Nielsen.

 

Anklagemyndigheden har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

 

Kilder til denne artikel:

https://anklagemyndigheden.dk/da/anklagemyndigheden-anmoder-om-udsaettelse-af-sagerne-mod-lars-findsen-og-claus-hjort-frederiksen

 

https://denkorteavis.dk/2023/et-slag-i-ansigtet-paa-anklagemyndigheden-hoejesteret-har-afgjort-at-lars-findsen-har-krav-paa-at-faa-sit-anklageskrift-udlevet/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…