Koranen: ”Mænd står over kvinder” – det brugte irakisk mand i Danmark til at gøre sin kones liv til et helvede

Genrefoto: Privat
Getting your Trinity Audio player ready...

”Mænd står over kvinder.” Sådan hedder det i et af Koranens nøglevers – sura 4, vers 34.

 

Dette budskab har en 38-årig irakisk indvandrer i Danmark efterlevet særdeles håndfast. Han brugte det til at gøre sin kones liv til et helvede.

 

Med en stærkt voksende islamisk befolkningsandel i Danmark, er der fare for, at flere kvinder her i landet bliver udsat for en sådan behandling.

 

Onsdag blev manden ved Retten i Aarhus idømt syv års fængsel og udvisning for bestandig for gentagne gange at have gjort sin kone til offer for psykisk og fysisk vold og voldtægt.

 

Ifølge anklageskriftet havde han sparket og slået sin kone i parrets lejlighed i Aarhus. Han havde også klippet hendes hår af og slukket cigaretter på hendes krop, så hun fik brændemærker.

 

Derudover blev irakeren dømt for flere gange at have voldtaget sin kone ved at tiltvinge sig sex, selv om hun sagde fra.

 

Beordret til at gå med islamisk tørklæde og behandlet som skidt

Samtidig blev manden dømt for psykisk vold mod sin partner ved at udsætte hende for groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd.

Til dette hørte, at han havde befalet hende at gå med islamisk tørklæde. Han havde også forbudt hende at deltage i undervisning og bare at have en egen telefon – hun skulle ikke have mulighed for at få kontakt med andre mænd end ægtefællen.

 

For at lære hende at kende sin plads havde han beordret hende til at sove på gulvet og sidde nøgen på gulvet, mens han ydmygede på hende.

 

Dermed udtrykte han en ekstrem ringeagt over for konen – og over for kvinder i bredere almindelighed.

 

Hun blev fastlåst i et mareridtsagtigt muslimsk parallelsamfund. Denne verden var tilsyneladende så lukket om sig selv, at ingen greb ind for at stoppe kvindens lidelser. Hverken i familien eller i det muslimske miljø.

 

At dømme efter politirapporten lod man det bare ske.

 

Trusler mod vidner

Den 38-årige iraker blev dømt for trusler mod vidner, da han flere gange havde truet konen med at slå hendes familie ihjel, hvis hun fortalte noget til politiet.

 

Han var efter alt at dømme helt uden respekt for sin kone. Hun skulle bare gøre, som der blev sagt.

 

Spyttede og tissede på konen

Hans foragt for kvinder kom til udtryk i den grove og ydmygende behandling, som han udsatte sin kone for.

 

 

 

Adskillige gange sparkede og slog han hende i parrets lejlighed i Aarhus. Han udøvede psykisk vold ved at beordre hende til at bære islamisk tørklæde. Ligeledes forbød han hende at deltage i undervisning eller bare at have en telefon.

 

Hun skulle isoleres fra omverdenen, så hun totalt var udleveret til mandens magt.

 

Undertrykkelsen antog til tider helt abnorme former, blandt andet med ordrerne til konen om at sove på gulvet og sidde nøgen på gulvet i flere timer, mens han spyttede og tissede på hende.

 

Rystende nok var der åbenbart ingen i kvindens familie eller omgangskreds, der følte sig kaldet til at sætte en stopper for den modbydelige og nedværdigende behandling af hende.

 

Hun levede tilsyneladende helt indespærret i et mareridtsagtigt parallelsamfund, hvor manden kunne gøre, hvad han ville, med hende.

 

Så kunne manden ikke styre sig…

Den 38-årige iraker blev også dømt for vidnetrusler, da han flere gange havde truet med at slå hendes familie ihjel, hvis hun fortalte noget til politiet!

 

Længe slap irakeren godt fra sin kvindeforagtende og voldspsykopatiske form for islam. Konen skulle ikke nyde noget af at inddrage myndighederne, og familien  forholdt sig ligeledes passiv.

 

Men så kunne manden ikke styre sig. Han truede sin overbo på livet, fordi han mente, at konen havde en affære med denne. Det endte helt galt.

 

Den 38-årige blev varetægtsfængslet, og den videre efterforskning førte til det meget lange anklageskrift, som han onsdag blev dømt efter.

 

Udvist for bestandig – men så ankede han

”Det er en usædvanligt grov sag, og det er jo meget voldsomt, hvad kvinden har været udsat for over så lang en periode,” siger specialanklager Birgitte Ernst fra Østjyllands Politi. Hun fortsætter:

 

”Ud over den lange ubetingede fængselsstraf blev den 38-årige også dømt til at betale en erstatning på 200.000 kroner til kvinden. Det er en høj erstatning i forhold til praksis på området, så både fængselsstraf, udvisning og erstatning viser, hvor alvorligt retten har set på sagen.”

 

Den 38-årige, der er irakisk statsborger, blev udvist af landet for bestandigt.

 

Han nægtede sig skyldig og ankede dommen.

 

Man havde nær føjet til: …selvfølgelig.

 

Man anker på livet løs, og det kan forpeste tilværelsen for kvinder

Der synes i nogle indvandrerkredse at være en særlig stærk tendens til at anke retssystemets afgørelser. Resultatet er en øget belastning af det danske retssystem.

 

Man anker på livet løs, selv når udsigterne til at få medhold er ringe. Det har man ret til. Men det lægger en belastning på det danske samfund og det danske retssystem.

 

Og det kan forpeste tilværelsen for de kvinder, der har brug for sikkerhed og tryghed i forhold til mænd, der er opdraget til, at ”mænd står over kvinder”.

 

Hvorfor er det nu lige, at denne kvindefjendskhed fylder så lidt i den offentlige debat i Danmark?

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…