Et år efter overfaldet på Ukraine: Solid indføring i Putins Rusland skrevet af førende Ruslandskendere

Efterdønninger af ”forvirringens tid”

En af grundene til Putins popularitet i den brede russiske befolkning er, at han gav økonomisk vækst og stabilitet efter nogle særdeles tumultariske år med Jeltsin – kaldet ”forvirringens tid”. Er der noget, russerne godt kan lide, er det stabilitet og stærke ledere. Så giver man gerne køb på ytringsfrihed og andre demokratiske, vestlige narrestreger. Putin vil fastholde sin næsten enevældige magt, så længe han har opbakning, og den synes foreløbig ikke at være svækket trods manglende succes på slagmarken i Ukraine.

 

Det putinske narrativ – endnu engang

Meget symptomatisk har han lige ladet opstille en buste af Josef Stalin, en af historiens største massemordere, i Volgograd. Hans narrativ er, at den ”særlige militære operation” i Ukraine i grunden er en fortsættelse af Den store Fædrelandskrig, hvor russerne bekæmpede nazismen. Og at Ukraine i øvrigt ikke er et rigtigt land. Alt det sludder har vi jo hørt mange gange før. Alligevel er det velgørende at få sat tingene ind i en større perspektiv, og det gør bogens forfattere på glimrende vis. På forholdsvis kort plads afdækkes konfliktens hovedpunkter.

 

Russere og ruslændere

Det er groft sagt fattige og underprivilegerede mænd fra religiøse og etniske mindretal, som dør i Putins russisk-kristne korstog mod Ukraine. Der kan opstå uro i rækkerne, når den øgede mobilisering kræver store ofre blandt de etniske russere. De har nemlig altid indtaget førerrollen, hvad enten der var tale om et zar-styre, Sovjetunionen eller en føderation.

 

”Heltemoder”

Vi kommer lidt ned i maskinrummet i kæmpelandet mod øst, hvis økonomi får nogle til at kalde det for ”en benzinstation forklædt som et land”. Udfordringerne er overvældende: kraftige fald i energiindtægterne og et faldende befolkningstal og en ændret befolkningssammensætning. Det sidste er Vesten ikke ubekendt med.

 

De gamle ord om, at russerne elsker fortiden, hader nutiden og frygter fremtiden, passer meget godt. Putin har indført betegnelsen ”heltemoder” for kvinder, der føder mindst ti børn. Altså en pendant til det nazistiske ”Mutterkreuz”. Et demokrati i vores forstand bliver Rusland nok aldrig. En vigtig pointe er, at den fri verden i årtier har lullet sig selv i søvn i euforien ovenpå Murens fald i en tro på, at russerne nok skal blive som os. Glem det. Det bliver de aldrig.

 

Forfald eller fremgang? Hvad fremtiden bringer

Bogen klæder læseren på til at kunne vurdere, hvad der er op og ned i Ukraine-krigen. Den slutter med nogle betragtninger om, hvordan fremtidens Rusland ser ud. Nogle forskere peger på, at det er mere sandsynligt, at Rusland kollapser økonomisk, end at det effektivt reformeres. Det høje konfrontationsniveau med Vesten vil fortsætte, formentlig også længe efter Putins æra. De fleste i den nuværende russiske ledelse deler hans verdensbillede. Der er derfor al mulig grund til, at vi sover med støvlerne på. Hvis du vil fred, så vær forberedt på krig, som en gammel romer sagde.

 

Niels Bo Poulsen og Fl. Splidsboel, Putins krig. Rusland mellem styrke og svaghed.

Gyldendal 2023, 249 sider, 250 kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…