De vender hjem fra ferie til en dyr regning: Især vil mange ikke-vestlige få sig en kedelig overraskelse

Modelfoto(Colourbox)

Det er som bekendt dyrt at tage på ferie.

 

Og er man på sociale ydelser og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan ferien blive ekstra dyr, hvis man ikke på forhånd har lavet en aftale med kommunen eller A-kassen.

 

I så fald kan den ferierejsende blive mødt med krav om tilbagebetaling af de ydelser, der var blevet udbetalt under ferien.

 

Læg så dertil en bøde i særligt grove tilfælde.

 

Små fire millioner kroner sidste år – ikke-vestlige topper

Sidste år blev således i alt 388 hjemvendte ferierejsende mødt med krav om tilbagebetaling af knap fire millioner kroner.

 

Det svarer i gennemsnit til lidt over ti tusinde kroner per person.

 

Af et svar fra tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til Pia Kjærsgaard (DF) fremgår det, at ud af de 388 personer, der blev dømt til at tilbagebetale sociale ydelser, var de 289 af ikke-vestlig oprindelse.

 

Det svarer til ikke færre end næsten 75 procent af samtlige.

 

Og i år ser det ud til at gentage sig.

 

Indtil videre: Tre hundrede indberetninger

Kontrolaktionerne med ferierejsende i landets lufthavne finder sted i perioden fra 1. april til 24. oktober.

 

I år er der indtil videre afviklet 21 kontrolaktioner i Københavns Lufthavn og henholdsvis fire og to stikprøver i Billund og Aalborg Lufthavne.

 

Det har i øjeblikket medført 308 indberetninger.

 

Af dem er de 166 blevet pålagt et tilbagebetalingsbeløb på over 800.000 kroner, men det beløb forventes at stige betragteligt, lyder det ifølge Fagbladet 3f fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 

Det er STAR, der gennemfører kontrollerne, og her mangler man stadig svar fra en lang række kommuner og A-kasser.

 

Og desuden fortsætter kontrollerne som nævnt frem til 24. oktober.

 

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er det aftalt, at der i løbet af i år skal afvikles 52 kontrolaktioner.

 

Peter Skaarup: Der skal sættes hårdere og mere effektivt ind

Hos Danmarksdemokraterne mener Peter Skaarup, at der skal sættes hårdere og mere effektivt ind mod den form for socialt bedrageri.

 

”Tidligere års erfaringer viser, at det især er personer med ikke-vestlig oprindelse, der siger tak for opholdet i Danmark ved at begå socialt bedrageri og tage på ferierejser til formentlig det land, hvor de hævder, at de er forfulgte,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Derfor har jeg nu bedt beskæftigelsesministeren redegøre for sammensætningen af de personer, der i år indtil videre er afsløret for socialt bedrageri i forbindelse med ferierejser.”

 

Peter Skaarup oplyser, at han i forbindelse med oprindelse også vil bede om en redegørelse for grundlaget for dansk statsborgerskab samt oplysninger om deres oprindelige nationalitet.

 

Altså hvor mange, der har fået dansk indfødsret tildelt ved naturalisation eller erklæring som enten ansøger, biperson eller efterkommer samt en oversigt over deres oprindelige nationalitet?

 

I den forbindelse bad Peter Skaarup sidste år arbejdsminister Peter Hummelgaard undersøge, om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har eller kan få automatisk adgang til oplysninger fra danske flylister til brug for bekæmpelse af socialt bedrageri, sådan at styrelsen automatisk får en notifikation, hvis en person, der ikke er berettiget til at rejse ud af landet, alligevel bestiller en flyrejse?

 

Ligeledes ville Peter Skaarup vide, om ordningen ville kunne udvides til også at omfatte personer med dansk bopæl, der rejser til og fra svenske og tyske lufthavne?

 

Rykker nu for et svar

Dengang svarede Peter Hummelgaard, at han ville undersøge, om en sådan ordning kunne gennemføres uden at Danmark kom i konflikt med sine internationale forpligtelser.

 

”Jeg har endnu intet hørt, så jeg rykker nu i forbindelse med spørgsmålet om etnicitet og statsborgerskab også for et svar på det spørgsmål,” understreger Peter Skaarup.

 

Kontrolaktionerne i landets lufthavne med ferierejsende blev indført i 2018 og har siden da beriget de offentlige kasser med betragtelige millionbeløb i form af tilbagebetalinger af uberettigede sociale ydelser.

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/beu/spm/47/svar/1832236/2487522.pdf

https://fagbladet3f.dk/artikel/hundredvis-af-danskere-taget-snyd-i-lufthavnen

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/BEU/spm/71/index.htm

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…