Vanvidsbilist i pralebil til 2,5 mill. kr. udnytter det danske retssystem

Det danske samfund oplever flere og flere vanvidsbilister. Altså folk, der udsætter andre trafikanter for fare ved vild og hensynsløs kørsel. Fænomenet har bredt sig i kølvandet på den stadigt voksende ikke-vestlige indvandring til landet.

 

Torsdag i sidste uge bragte JydskeVestkysten et ekstremt eksempel. Det drejede sig om en ”20-årig mand fra Sjælland”, der samme dag var blevet dømt for vanvidsbilisme under flugt fra politiet.

 

Den 29. maj 2021 kom den 20-årige mand kørende i sin bil. Ifølge avisen var der tale om en BMW M6 Cabriolet fra 2007 med godt 500 hestekræfter. Altså en ordentlig gang muskel- og pralebil. Som ny koster den angiveligt over 2,5 millioner kr. på danske plader.

 

Man kan kun gætte på, hvor pengene til den vilde luksusbil kom fra. Mandens baggrund er ikke nærmere oplyst.

 

13 trafikforseelser på 15 minutter

På et tidspunkt overhalede bilens fører en anden bil højre om på Vestre Ringvej i Fredericia. Men her var uheldet ude for den fartgale bilist. Det viste sig nemlig, at det var en civil patruljebil, som han netop havde overhalet indenom!

 

Det var slemt – men det blev meget værre, da vanvidsbilisten nægtede at følge politiets påbud om at standse.

 

I løbet af de følgende 15 minutter præsterede manden at begå 13 trafikforseelser på bare 15 minutter.

 

Han lagde hårdt ud med at køre 100 km i timen i byzone, hvor fartgrænsen var 60 km/t. Men det skulle blive langt værre. For at komme væk fra patruljebilen satte han nemlig farten yderligere op. Og med 160 km/t trak han bilen ud, så den kørte på cykelstien!

 

Hermed levede han til fulde op til færdselslovens bestemmelser om vanvidsbilisme, i og med at han kørte med en hastighed, der var på mere end 100 procent over fartgrænsen. Og han fulgte sin ’succes’ op:

 

På Snoghøj Landevej, hvor der er en hastighedsgrænse på 70 km/t, blev hans fart målt til 161 km/t. Siden kørte han med 140 km/t over for rødt – i det hele taget lod han sig ikke stoppe af rødt lys undervejs.

 

Helt vildt blev det, da han nåede frem til motorvejen mod Kolding. Her satte han farten op til 235 km/t.

 

Så fik politiet stoppet ham, hvorefter man opdagede, at han havde kørt hele vejen med ekstrem fart uden at bruge sikkerhedssele…

 

Man laver simpelt hen sine egne love og regler

Den unge mand levede altså i den grad op til begrebet ’vanvidsbilist’.

 

Det kostede ham tre måneders ubetinget fængsel, frakendelse af førerretten i otte år og konfiskation af bilen. Han angav sig selv som ejer af bilen.

 

Det er nok et rigtig godt gæt, at den fartgale unge mand inden for en overskuelig fremtid igen vil give den gas som vanvidsbilist, selv om han er blevet frakendt kørekortet.

 

Man skal ikke læse længe i politirapporterne for at finde ud af, at det i disse kredse er ekstremt udbredt at køre bil, selv om man er blevet frakendt kørekortet eller måske aldrig har haft et kørekort. Som det hedder i politisproget: ”uden førerret”.

 

Man laver simpelt hen sine egne love og regler. Man kører ekstremt hensynsløst og farligt uden respekt for hverken færdselsloven eller andre menneskers liv og førlighed.

 

Det er vanvidsbilisme. Det er afstumpet. Det er asocialt.

 

Pludselig blev vanvidsbilisten meget optaget af dansk lov

Men så pludselig skete der en fantastisk forvandling med sådan en type som denne 20-årige vanvidsbilist.

 

Efter at have demonstreret sin totale foragt for dansk lov og ret, blev han med ét slag til en mand, der i den grad omfavnede vores retssystem.

 

Det samme er sket med mange andre som ham.

 

Først begår de meget grove trafikforseelser, hvor de viser deres totale foragt for dansk lovgivning og for medtrafikanternes liv og helbred.

 

Når de så ryger for retten, bliver de meget ivrige efter at udnytte alle muligheder i det danske retssystem for at undgå straf – med bistand fra advokater.

 

Dansk ret giver dem mulighed for at anke de domme, de modtager. Og lige så totalt ligeglade mange af sådanne typer er med, om de overtræder dansk lovgivning, lige så ivrige er de efter at udnytte den del af det danske retssystem, der giver dem mulighed for at anke deres domme.

 

Pludselig bliver grove lovbrydere forvandlet til folk, der går højt op i retssikkerhed. Vel at mærke kun deres egen – alle andre er de ligeglade med.

 

Man anker domme for et godt ord

I disse kredse bruger man næsten automatisk muligheden for at anke domme, der går én imod. Som der ofte står i omtalen af retssager: ”Han ankede sin dom på stedet.”

 

Vanvidsbilisten i denne sag, ankede da også straks sin dom. I mange tilfælde sker det næsten på rygmarven. Man forsøger at gribe enhver chance for at undgå at stå til ansvar.

 

Gang på gang demonstrerer man sin foragt for dansk lov, når den skal sikre hensynet til andre. Men når man selv er i klemme, bliver man pludselig meget ivrig efter at udnytte alle muligheder i det danske retssystem.

 

Man anker for et godt ord domme, der går én imod. Det belaster retssystemet, men det synes man ligeglad med.  Man gør forsøget, selv når chancerne for at vinde er beskedne.

 

Den 20-årige vanvidsbilist i denne sag ankede da også straks sin dom.

 

Så kan det danske retssystem bruges

Der er kommet mange mennesker til Danmark, som jævnligt demonstrerer deres foragt for dansk lov og ret. For eksempel ved optræde som vanvidsbilister i trafikken.

 

Når de så stilles til ansvar ved retten, bliver de pludselig meget ivrige efter at påberåbe sig dansk lovgivning. Blandt andet ved at udnytte retten til at anke i et omfang, der til tider kan ligne regulært misbrug af det danske retssystem.

 

Den 20-årige vanvidsbilist fra Sjælland ankede da også sin dom, selv om politiet havde fulgt hans vanvidskørsel tæt.

 

Først udviser man ekstrem foragt for vores retsregler med en kørsel, der er fuldkommen hensynsløs over for andre. Så bliver man pludselig meget ivrig efter at omfavne vores retssystem. Nemlig når det skal bruges i forsøget på at undgå straffen for ens handlinger.

 

Man forsøger at løbe fra sit ansvar. Og man belaster retssystemet.  Man er hensynsløs over for andre, men man er hurtig til at påberåbe sig egne rettigheder.

 

Det er det stik modsatte af samfundssind.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…