Pædagog overfaldet foran 3. klasse af storebror til elev – udansk opførsel

Det er en velkendt, at der kan begås selvtægt. Men blandt danskere sker det som regel lidt i skjul for den brede offentlighed, da selvtægtens udøvere skal bringes for retten. Men at der begås bevidst og åbenlyst selvtægt for øjnene af en flok skolebørn i 3. klasse, er virkelig et udansk særsyn.

 

Pædagog overfaldet
Det var en voksen storebror til én af eleverne, der kom ind i en 3. klasse på Frederiksborg Byskole, som er en af folkeskolerne i Hillerød. Her overfaldt han, i elevernes påsyn, den pædagog, der var i gang med undervisningen i klasselokalet. Det bekræfter både Nordsjællands Politi og skolen over for den lokale avis: Hillerød Posten. Pædagogen blev iflg. distriktsskoleleder Steen T. Sørensen slået hele tre gange af voldsmanden, hvorefter denne i sit raserianfald også kastede med en stol inde i klasselokalet.

 

Forfærdet skoleleder
Det lykkedes pædagogen at få gerningsmanden slæbt med uden for klasselokalet og væk fra eleverne, fortæller skolelederen, der ligesom eleverne blev meget berørt over den voldsomme episode. Og han uddyber: “Jeg har aldrig førhen oplevet, at nogen er kommet ind i et klasselokale og har slået på en embedsmand i funktion, og jeg er forfærdet over, at nogen sådan kan finde på det. Og det uanset hvad der ligger til grund. Det, at man udsætter en embedsmand og elever for den slags, er helt utilstedeligt.”

 

Politiet er tavs
Skolen har anmeldt episoden til politiet, og pressevagten ved Nordsjællands Politi bekræfter, at den har fundet sted. Men herudover ønsker man ikke at udtale sig yderligere om sagen. Politiet vil heller ikke oplyse navnet på gerningsmanden, eller om han er blevet anholdt. Det er med andre ord sparsomt, hvad der er kommet til offentlighedens kendskab. Men man rammer næppe ved siden af, hvis man gætter på, at gerningsmanden er af ikke-dansk oprindelse. Ingen almindelige danskere ville finde på at opføre sig som hævet over alt og alle, med fri ret til at udvise herrementalitet og udøve selvtægt.

 

Kulturbaggrund
Skolens personale har taget kontakt til de forældre, hvis børn har reageret ret voldsomt. Der har været sparring med skolens PPR-psykologer, og også de sociale myndigheder er underrettet. Det kan undre, at Politiet også i dette tilfælde er så tilbageholdende med at give oplysninger, Men udfra skolelederens udsagn, kunne noget jo tyde på, at gerningsmanden har en anden kulturbaggrund end en etnisk dansk.

 

 

Men det er urimeligt, at man som borger skal være overladt til den slags gætterier. Man kommer ikke en voldelig adfærd til livs, hvis man ikke forstår årsag og baggrund. Uanset om gerningsmanden er dansk eller har indvandrerbaggrund. Hvorfor er det så svært for myndighederne at erkende?

https://ugeaviser.e-pages.pub/titles/hip/301/publications/1297/articles/1613867/6/2

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…