Turister og asylansøgere er flittige gæster i danskere retssale – asylansøgerne for voldtægter og vold og turisterne for røverier med mere

Tilfældigt gadebillede fra København (Foto: Privat)

Takket være deres tegnebøger og hævekort er turister populære gæster i Danmark.

 

Alene i 2020 omsatte udenlandske turister ifølge VisitDenmark for i alt 27 milliarder kroner, men der er også en bagside af medaljen.

 

Den hedder røverier, voldtægter og drab for slet ikke at tale om røveri og tyverier samt indbrud i stor stil.

 

Af Danmarks Statistiks fortegnelse over strafferetlige afgørelse for turister og udlændinge med visum, fremgår det således, at over elleve tusinde af slagsen har været gennem retsmaskineriet i løbet af de sidste fem år.

 

Fortegnelsen indgår i en statistik, der blandt også omfatter asylansøgere inklusive afviste asylansøgere samt udlændinge med ulovligt ophold.

 

Asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold

Med ikke færre end 11.621 strafferetlige afgørelser er gruppen af turister og udlændinge med visum således den suverænt mest kriminelle gruppe.

 

Asylansøgere inklusive afviste asylansøgere kommer ind som nummer to med 5.090 strafferetlige afgørelser.

 

Herefter følger udlændinge med ulovligt ophold i femårs-perioden 2017 – 2021 med 2.542 strafferetlige afgørelser.

 

Alt i alt drejer det sig i den femårige periode om i alt30.874 strafferetlige afgørelser for de tre grupper tilsammen, og hvor asylansøgerne er de mest voldelige, medens turister og udlændinge med visum begår langt de fleste røverier.

 

Voldtægter, vold og drab

Medens gruppen af turister med flere er den absolut mest aktive, når det gælder økonomisk kriminalitet såsom røveriet, tyveri og indbrud, topper asylansøgerne til gengæld når det gælder personfarlig kriminalitet.

 

I den omtalte femårs-periode blev asylansøgere således dømt for ikke færre end 91 voldtægter.

 

Gruppen af turister og udlændinge med visum fulgte efter med 35 domme for voldtægt, medens udlændinge med ulovligt ophold begik 14 voldtægter,

 

Når det gælder om at slå på tæven, fører asylansøgerne suverænt med 1.139 voldsdomme fordelt på 1.028 mænd og 111 kvinder.

 

Turister med flere kan dog også være med og tegner sig for i alt 704 voldsdomme, heraf ikke færre end 68 voldsdømte kvinder.

 

Udlændinge uden lovligt ophold stod bag 364 tilfælde af vold begået af 327 mænd og 37 kvinder.

 

I alt elleve drabsdømte

I samme periode blev fire mandlige asylansøgere og en kvinde dømt for drab.

 

I gruppen uden lovligt ophold blev fire personer, to mænd og to kvinder,kendt skyldige i drab.

 

Turister med flere blev kendt skyldige i to drab alle begået af mænd,

 

Begår langt de fleste røverier’

I sammenligning med asylansøgere samt udlændinge med ulovligt ophold står gruppen af turister og udlændinge med visum suverænt bag langt de fleste røverier.

 

Og gælder både mænd og kvinder.

 

Medens asylansøgere og afviste asylansøgere i perioden 2017 – 2921 begik 92 røverier, var det tilsvarende antal for turister og udlændinge med visum oppe på 118 røverier begået af 109 mænd og ni kvinder.

 

I samme periode var udlændinge med ulovligt ophold tiltalt for i alt 35 røverier udelukkende begået af mænd. Blandt asylansøgerne var de to af røverierne begået af kvinder.

 

Står også bag langt de fleste tyverier

Når de kriminelle tiltaler mod turister og udlændinge med visum løber op i de tårnhøje tal, skyldes det næsten udelukkende tyverier.

 

I perioden drejer det sig om i alt ikke færre end 6.962 tyverier inklusive butikstyverier og andre former for tyveri.

 

Også her er mændene i overtal 5.664 tiltaleforhold, medens kvinderne ligger på 1.298.

 

Også asylansøgerne har været flittige med lange fingre og tegner sig for 2.223 tilfælde af tyverier fordelt på 1.969 mænd og 254 kvinder.

 

Blandt udlændingene med ulovligt ophold drejer det sig om 670 tyverier begået af 565 mænd og 105 kvinder.

 

Er også flittige indbrudstyve

Hvad angår indbrud er der her en markant forskel på de tre grupper.

 

Medens gruppen af turister med flere i femårs-perioden begik 420 indbrud fordelt på 411 mænd og ni kvinder, ligger antallet samlet set på under det halve for de to øvrige grupper tilsammen.

 

Således blev asylansøgere i den omhandlede perioden dømt for i alt 93 indbrud fordelt på 90 mænd og tre kvinder.

 

Udlændinge med ulovligt ophold tegnede sig for 87 indbrud fordelt på 83 mænd og fire kvinder.

 

År efter år

Og sådan går det slag i slag år efter år, hvor fremmede bruger Danmark som et kammer til berigelse og forlyster sig med voldtægter og slår på tæven.

Kilder til denne artikel:

https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/noegletal-om-dansk-turisme

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…