Takket være uddeling af statsborgerskaber: Hvis alle ikke-vestlige indvandrere stemte på samme parti ville det få 7-8 mandater

Når Folketinget to gange årligt uddeler tusindvis af danske statsborgerskaber, handler det også om at uddele politisk indflydelse til mennesker fra fremmede religioner og kulturer

 

Måske tænker politikerne ikke så meget over det, når de står på Folketingets talerstol og åbner gaveboden med ord som ”I har villet Danmark, og derfor får I dansk statsborgerskab.”

 

Om det med, at de ”har villet Danmark” vitterligt er tilfældet, er dog et stort spørgsmål, og bestemt ikke alle er enige i den udlægning:

 

”Alt for mange herboende muslimer værner om deres forældres kultur. De vil forbyde religionskritik og vægter Koranen over Grundloven,” skrev ex-muslimen Mustafa Sayegh blandt andet i en kronik i Information den 29. juli 2020 og fortsatte:

 

”Denne kulturelle bagage forhindrer, at integrationen kan lykkes. Da jeg forlod islam, faldt jeg endelig til i Danmark.”

 

Den hårde kerne med over100.000 stemmeberettigede

Når politikerne taler om at ville Danmark og på det grundlag uddeler statsborgerskaber, lægger de i realiteten en tikkende bombe under det danske samfund og det danske demokrati.

 

Den Korte Avis har undersøgt udviklingen blandt stemmeberettigede muslimer fra de 23 såkaldte MENAP- lande plus Tyrkiet, og som udgør den hårde kerne af muslimer i Danmark.

 

For blot tyve år siden kunne denne landegruppe i 2002 mønstre i alt 38.994 stemmeberettigede vælgere. Det svarede dengang til 1,0 procent af samtlige stemmeberettigede.

 

Den 1, januar i år kunne landegruppen mønstre i alt 117.576 stemmeberettigede vælgere. Det svarer til 2,8 procent af de stemmeberettigede.

 

Altså en tredobling på kun 20 år, og de ville ved næste valg stryge ind i Folketinget med formentlig fem mandater, hvis alle stemte på samme parti med Sharia på dagsordenen.

 

Hele den ikke-vestlige gruppe: Over 180.000 stemmer

Inklusive MENAP-landene plus Tyrkiet kunne hele den ikke-vestlige gruppe i 2021 mønstre ikke færre end 182.397 stemmeberettigede vælgere inklusive kinesere og vietnamesere med flere fra ikke-muslimske lande.

 

Her ser den 20-årige udvikling i antallet af ikke-vestlige stemmeberettigede delt op i fem års intervaller således ud:

 

  1. I alt: 67.534. Udgør: 1,7 procent af samtlige stemmer.

 

  1. I alt: 95.532. Udgør: 2,4 procent af samtlige stemmer.

 

  1. I alt: 119.201. Udgør: 2,9 procent af samtlige stemmer.

 

  1. I alt: 146.328. Udgør: 3,5 procent af samtlige stemmer.

 

  1. I alt: 182397. Udgør: 4,3 procent af samtlige stemmer.

 

Ved et valg nu ville gruppen af ikke-vestlige formentlige komme i Folketinget med syv eller otte mandater, hvis alle stemte på det samme parti.

 

Til sammenligning fik Alternativet ved Folketingsvalget den 5. maj 2019 i alt 104.778 stemmer svarende til 3,0 procent fem mandater, medens Enhedslisten fik 245.100 stemmer svarende til 6,9 procent og tretten mandater.

 

Tilbage står det faktum, at hvis muslimerne i Danmark skulle få en samlende figur, som alle muslimer kan enes om, vil den danske levevis og det danske demokrati blive udsat for et stort pres.

 

Mange gange større, end det pres, den danske levevis i øjeblikket udsættes for.

Kilder til denne artikel:

https://www.information.dk/debat/2020/07/forlod-islam-fordi-forhindrede-integreret-danmark

https://www.statistikbanken.dk/20024 (Tabelkode: FOLK2)

https://www.dst.dk/valg/valg1684447/valgopg/valgopghl.htm

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…