Staten mangler penge, men på udlændingeområdet ruller milliarderne til næste år: Næsten tre milliarder ekstra til flygtninge og indvandrere, foreslår regeringen

Migranter kæmper for at komme ind i Europa (skærmprint fra video fra tyrkisk-græske grænse)

Udgifterne til flygtninge og indvandrere med videre vil næste år stige med små tre milliarder kroner.

 

Det fremgår det af regeringens budgetforslag for 2023.

 

Beløbet repræsenterer de anslåede nettoudgifter, der afholdes af Udlændinge- og Integrationsministeriet og diverse styrelser under ministeriet.

 

Alt i alt kalkulerer regeringen med et nettobudget på udlændingeområdet på i alt 5,9 milliarder kroner i 2023

 

Det er næsten tre milliarder kroner mere end i år, hvor ministeriet opererer med et budget på 3,1 millioner kroner.

 

I 2021 lød budgettet på 3,0 milliarder kroner, medens det i 2020 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Den tunge udgift er refusioner til kommunerne

Den voldsomme stigning i ministeriets budget hænger sammen med antallet af ukrainske fordrevne, som nu har fået midlertidigt ophold i Danmark.

 

De er uden om det almindelige asylsystem og i højt tempo blevet tildelt landets kommuner og regioner.

 

Via Udlændinge- og Integrationsministeriets budget på en lang række områder får kommuner og regioner refunderet en del af deres udgifter til flygtninge og indvandrere.

 

Det drejer sig blandt andet om tilskud på det sociale område, tilskud per elev til danskundervisning og tilskud til tolkning med videre.

 

Medens ministeriet således i år budgetterer med udgifter på 1,1 milliarder kroner i refusioner til kommuner og regioner, er beløbet på næste års budget forhøjet til i alt 3.9 milliarder kroner

 

Siden marts i år er lidt over 27.000 ukrainere, der har fået ophold efter særloven, per 28. august blevet overført til kommunerne.

 

Det tilsvarende antal for overførte asylansøgere til kommunerne er på i alt 781 personer i perioden 1. januar – 31. juli.

 

Lidt over en milliard kroner til modtagelse af asylansøgere

På trods af, at asyltilstrømningen i løbet årets første otte måneder er kommet op i tempo og nu tæller anelse flere asylansøgere end i hele 2021, lader det ikke til at bekymre regeringen.

 

Snarere tværtimod.

 

På budgettet for 2023 er der afsat 1,1 milliarder kroner til behandling af ansøgninger fra udlændinge og asylansøgere om ophold med videre.

 

Ud af det beløb kalkuleres med udgifter i 2023 på i alt 646 millioner kroner til indkvartering og underhold af asylansøgere, medens det sidste år var en anelse højere og på 664 millioner kroner.

 

Til gengæld lader det til, at regeringen vil gøre en ekstraindsats for at få afviste asylansøgere og andre udviste sendt ud af landet.

 

På ministeriet budget for 2023 er der således afsat 299 millioner kroner til flybilletter med videre til afviste og udviste personer.

 

Det er lidt mere end i år, hvor der er afsat 274 millioner kroner til formålet, medens det tilsvarende beløb i 2021 lå på 272 millioner kroner.

 

Og der er hårdt brug for at få brugt pengene.

 

I øjeblikket hænger Danmark på 1.440 afviste og udviste personer, blandt dem 650 afviste asylansøgere, som myndighederne af forskellige grunde har problemer med at få ud af landet.

 

En meget stor del af dem bor på landets udrejsecentre, hvor de per helårsperson koster lidt over 1.600 kroner at have siddende.

 

Blandt andet på Kærshovedgård, hvor regeringen i næste års finanslov har afsat 5,3 millioner kroner til: ”Initiativer vedrørende lokalområdet omkring Udrejsecenter Kærshovedgård”

 

Ministeriets samlede personaleudgifter er for 2023 budgetteret til 989,2 millioner kroner. Det er lidt over 70 millioner kroner mere end i år, hvor der er afsat 833, millioner.

 

Regningen lyder næste år måske på 966 milliarder

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45 fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse.

 

Da finansåret følger kalenderåret, skulle forslaget for næste år således fremsættes inden udgangen af august.

 

På kanten af tidsfristen fremsatte regeringen i år sit forslag til finanslov for 2023 onsdag d. 31. august klokken 13.

 

I sit finanslovsforslag kalkulerer regeringen med et samlet udgiftsloft for staten på 545,5 milliarder kroner i 2013.

 

For kommunernes vedkommende er budgetloftet på 287,7 milliarder kroner, medens regionerne vil få et budgetloft på 132,3 milliarder kroner, herunder et loft på 129,4 milliarder på sundhedsområdet.

 

Alt i alt 965,5 milliarder kroner, der skal finansiere via skatter, moms og afgifter, der ikke kan hentes andre steder, end hos landets borgere.

 

Hvis altså regeringen vel at mærke kan få flertal for det, når finanslovsforslaget sættes under debat i Folketinget den 19. december.

Kilder til denne artikel:

https://fm.dk/media/26241/ffl23a14.pdf

https://hjemst.dk/media/9501/udsendelser-og-udlaendinge-i-udsendelsesposition-juli-2022.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…