Forslag om ‘to-statsløsningen’ kan føre til Israels udslettelse – Hamas’ popularitet vokser

Hamas: Arkivfoto fra Youtube

Mens Biden-regeringen fortsat taler om sin forpligtelse på “to-statsløsningen,” siger et flertal af palæstinenserne, at de støtter den islamistiske terrorgruppe Hamas og ønsker at se endnu flere terrorangreb mod jøder.

 

Biden-regeringen lider af den illusion, at “to-statsløsningen,” som skulle føre til dannelsen af en selvstændig og suveræn palæstinensisk stat ved siden af Israel, er den eneste måde, hvorpå man kan opnå fred, sikkerhed og stabilitet i Mellemøsten.

 

Det store flertal af palæstinenserne gør det imidlertid overvældende klart, at de ikke tror på “to-statsløsningen” og hellere ser Hamas, den iransk støttede terrorgruppe hvis charter kræver Israels udslettelse, erstatte Det Palæstinensiske Selvstyre, som ledes af Mahmoud Abbas.

 

Den 30 juni i år talte den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken med Abbas for at drøfte præsident Joe Bidens forestående rejse til Mellemøsten.

 

“Udenrigsminister Blinken understregede det amerikanske tilsagn om at forbedre livskvaliteten for det palæstinensiske folk på konkrete, materielle måder, foruden regeringens støtte til en forhandlet to-statsløsning,” sagde udenrigsministeriets talsmand Ned Price.

 

Ved optakten til Bidens besøg i Israel, på Vestbredden og i Saudi-Arabien, tydede en meningsmåling udført af Palestinian Center for Policy and Survey Research på et betydeligt fald i støtten til “to-statsløsningen” blandt palæstinenserne og en stigning i støtten til en tilbagevenden til væbnet intifada (opstand) og terrorangreb inde i Israel.

 

Ifølge meningsmålingens resultat ligger modstanden mod ideen om en “to-statsløsning” på 69%. Andre 75% af svarerne udtrykte også modstand mod tanken om en én-statsløsning, hvor israelere og palæstinensere skulle leve sammen og have lige rettigheder.

 

Meningsmålingen viste, at 55% af palæstinenserne støtter en tilbagevenden til væbnede konfrontationer og intifada, en stigning fra 51% der for tre måneder siden støttede en tilbagevenden til volden.

 

Desuden sagde et flertal på 59%, at de støtter de terrorangreb, der er blevet udført inde i Israel af palæstinensere gennem de seneste måneder.

 

Det store flertal af palæstinenserne (69%) er også imod en betingelsesløs genoptagelse af de palæstinensiske-israelske fredsforhandlinger. Andre 65% er imod samtaler med Biden-regeringen.

 

Meningsmålingen viste, at flertallet af palæstinenserne ikke har tillid til Abbas, som Biden-regeringen fører dialog med.

 

Hvis der blev afholdt et nyt præsidentvalg i dag, ville Hamas-lederen Ismail Haniyeh opnå 55% af stemmerne, mens Abbas kun ville få 33%, viste meningsmålingen.

 

Hele 73% af palæstinenserne gav udtryk for deres utilfredshed med Abbas’ indsats, mens andre 77% sagde, at de ønsker, at han træder tilbage.

 

De fleste palæstinensere sagde, at Hamas er den, der mest fortjener at repræsentere og lede det palæstinensiske folk.

 

Hamas’ voksende popularitet blandt palæstinenserne betyder, at den palæstinensiske stat, som Biden-regeringen søger at danne ved siden af Israel, hurtigt ville blive regeret af en islamistisk gruppe, hvis grunddokument fastslår, at “Israel vil eksistere og forsat vil eksistere, indtil islam udsletter det, præcis som islam har udslettet andre før det.”

 

Da et flertal af palæstinenserne ønsker at erstatte Abbas med en Hamas-leder, vil det betyde, at den foreslåede palæstinensiske stat vil være forpligtet på terrorgruppens grundlæggende lov, som ikke tror på Israels ret til at eksistere.

 

Hvis Biden-administrationen og resten af det internationale samfund ikke er opmærksomme på Hamas’ agenda, bør de kaste et blik på det, terrorgruppens grundlov fastslår.

 

Artikel 11 i denne grundlov siger:

 

“Den Islamiske Modstandsbevægelse mener, at landet Palæstina er en islamisk waqf, helliget fremtidige muslimske generationer indtil Dommens Dag. Det, eller nogen del heraf, bør ikke bortødes; det, eller nogen del heraf, bør ikke opgives. Hverken et enkelt arabisk land eller alle arabiske lande, hverken en konge eller en præsident, hverken alle konger og præsidenter, hverken en organisation eller dem alle, de være sig palæstinensiske eller arabiske, ejer retten til at gøre dette.”

 

Grundlovens artikel 7 minder muslimerne om den berømte hadith, tilegnet profeten Mohammed, som siger:

 

“Dommens Dag vil ikke oprinde, før muslimer bekæmper jøderne, når jøden vil gemme sig bag sten og træer. Stenene og træerne vil sige: Oh muslimer, oh Abdullah, der står en jøde bag mig, kom og dræb ham.”

 

Den palæstinensiske stat, som Biden-regeringen presser på for, vil utvivlsomt blive brugt af Hamas og dens velgørere i Iran som affyringsrampe til at udslette Israel.

 

Hamas’ ledere har bestandig været klare og vedholdende i deres intentioner om at udslette Israel og dræbe jøder.

 

Under et besøg i Libanon for nylig sagde Haniyeh, palæstinensernes foretrukne præsidentkandidat, at der “ingen fremtid” er for Israel på “Palæstinas jord.”

 

Haniyeh kundgjorde, at Hamas forbereder sig på et “strategisk slag” imod Israel. “Den zionistiske enhed står over for en mørk fremtid på grund af den islamiske modstand,” sagde han og roste de palæstinensere, som udfører terrorangreb mod Israel.

 

Haniyeh sagde, at i tilfælde af en ny militær konfrontation med Israel vil Hamas udradere den “zionistiske enhed” i løbet af få minutter. “Den zionistiske enhed vil blive ramt af 150 raketter på mindre end fem minutter,” sagde han truende.

 

Under sit besøg i Libanon deltog Hamas-lederen i et møde i den såkaldte Nationale Islamiske Konference sammen med ledere fra den iransk støttede terrormilits Hizbollah. Konferencen have også besøg af repræsentanter fra flere arabiske lande, herunder Egypten, Libyen, Kuwait, Syrien, Marokko, Jordan, Yemen, Libanon og Algeriet.

 

Konferencen udtrykte fuld støtte til Hamas og terrorismen imod Israel og langede ud efter arabiske lande, som har normaliseret deres forhold til Israel.

 

“Konferencen noterer sig resultaterne og heltemodet hos de palæstinensiske modstandsgrupper i kampen mod den zionistiske fjende,” lød det i en udtalelse fra deltagerne ved mødets afslutning. “Konferencen støtter alle former for modstand mod den zionistiske fjende.”

 

Konferencen fordømte nogle arabiske landes bestræbelser på “at normalisere forholdet til den zionistiske fjende og åbne deres lande for dennes hær, økonomi, bosættere og politikere.” Desuden fordømte den nogle arabiske landes bestræbelser på “at indgå militære alliancer med den zionistiske fjende” og opfordrede til en opsigelse af Oslo-aftalerne fra 1993 mellem Israel og PLO. Konferencen udtalte, at man “bekræftede det palæstinensiske folks ret til dets historiske land fra [Jordan] floden og til [Middel-] havet.”

 

Denne udtalelse er en stor opmuntring for Hamas, fordi konferencen reelt tilsluttede sig terrorgruppens bestræbelse på at udslette Israel og erstatte det med en iransk støttet islamistisk stat, styret af Haniyeh og mullaherne i Teheran.

 

Hamas og dens støtter tror ikke på Bidens “to-statsløsning” eller nogen form for fredsproces med Israel. Den eneste løsning, de ønsker, er en, der ser Israel og jøderne forsvinde fra denne verden. Desværre deler flertallet af palæstinenserne (som den seneste meningsmåling viser) Hamas’ ideologi og ønsker at se endnu flere jøder dræbt.

 

Biden-regeringen må forstå, at under de nuværende omstændigheder er et forsøg på at fremme ideen om en “to-statsløsning” det samme som at gøre sig til fortaler for blodsudgydelser og vold i Mellemøsten.

 

Den amerikanske regering bør også forstå, at Abbas, som er den palæstinensiske leder, de søger at engagere sig med, og som de tror kan skabe fred, i uhyggelig grad mangler støtte i hovedparten af sin befolkning til nogen form for fredsplan med Israel.

 

Khaled Abu Toameh er en prisvindende journalist med base i Jerusalem.

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute og den er oversat fra engelsk til dansk af Mette Thomsen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…