Nu søger russere i stor stil asyl i Danmark: Alene i årets første fem måneder er antallet tredoblet i forhold til hele sidste år

Russerne kommer.

 

Ikke med tanks, artilleri og soldater, men som flygtninge.

 

Alene her i årets første fem måneder har i alt 54 russere søgt asyl i Danmark.

 

Det er tre gange så mange som i hele 2021, hvor blot 17 russere søgte asyl og ligeledes adskilligt flere end de 32 russere, der i 2020 søgte asyl i Danmark.

 

Med det nuværende antal asylansøgere har russerne placeret sig på en fjerdeplads blandt de 19 lande, hvorfra Udlændingestyrelsen har angivet antallet af asylansøgere.

 

Otte tusinde russere i Danmark – over halvdelen er kvinder

I femårs perioden fra 2016 og til 2019 har i alt 323 russere søgt asyl i Danmark, og den russiske befolkning i Danmark er da heller ikke særligt stor.

 

Den første januar i år boede der således i alt 8.109 personer af russisk herkomst i Danmark, og blandt dem udgjorde i alt 5.366 kvinder langt over halvdelen.

 

Blandt mændene har i alt 761 fået dansk statsborgerskab, medens det for kvindernes vedkommende drejer sig om i alt 1.818 statsborgerskaber.

 

Sidste år fødte russiske kvinder i alt 92 børn, og af dem blev de 34 født med dansk statsborgerskab som følge af moderens danske statsborgerskab.

 

Men også for de øvrige grupper af asylansøgere kommer der så småt flere og flere.

 

Flygtningestrømmen stiger igen støt og roligt

I 2020 faldt antallet af asylansøgere som følge af Covid 19 pandemien med lidt over ét tusinde i forhold til 2019 og landede på 1.515 ved årets udgang.

 

Da der i 2021 kom lidt mere ro på situationen, steg antallet af asylansøgere til i alt 2.099, og den udvikling ser ud til at forsætte i år

 

Således havde udlændingestyrelsen den 31. maj registreret i alt 1.059 asylansøgere, og fortsætter udviklingen resten af året i samme tempo, vil 2022 slutte med en del flere asylansøgere, end der kom i 2021.

 

I øjeblikket kommer de fleste eller i alt 160 personer fra Afghanistan efterfulgt af 99 syrere og 75 eritreere

 

Ud over de 19 lande, hvorfra udlændingestyrelsen har angivet antal asylansøgere, er en stor gruppe på 272 asylansøgere er placeret under betegnelsen ”Øvrige”.

 

Indtil videre har i alt 248 personer i år fået midlertidig opholdstilladelse med flygtningestatus, medens 585 har fået en såkaldt humanitær opholdstilladelse.

 

Næsten 30.000 ukrainere har nu søgt om ophold

I alt har små 30.000 eller helt præcist 28.900 ukrainere søgt om ophold i Danmark.

 

Det fremgår det af Udlændingestyrelsens seneste opgørelse dateret 26. maj.

 

Af dem har indtil videre 24.320 personer fået ophold efter særloven for ukrainere, medens 118 har fået afslag.

 

Kvinder og piger udgør med 70 procent langt hovedpartparten af de ukrainere, som indtil nu har fået opholdstilladelse, medens børn ud af den samlede gruppe udgør 38 procent og voksne de restende 62 procent.

 

Hidtil er i alt 24.065 ukrainere nu sendt ud til kommunerne, hvor især de jyske kommuner har modtaget langt broderparten.

 

Har trukket 2.000 ukrainere ud af asylstatistikken

I løbet af de første to uger af marts søgte langt over 1.900 ukrainere asyl i Danmark.

 

Det skete, inden særloven blev vedtaget den 16. marts.

 

De figurerer fortsat i asylstatstikken sammen med nogle få øvrige i et samlet antal på helt præcist 2.000 ukrainere, som har søgt asyl og bringer dermed det samlede antal asylansøgere op på i alt 3.059 asylansøgere.

 

Den Korte Avis har i den forbindelse været i kontakt med Udlændingestyrelsen, som oplyser at de er overgået til særloven, hvor deres anmodning behandles, da Udlændingestyrelsen slet ikke behandler asylansøgninger fra ukrainere.

 

De indgår således ikke i det reelle antal asylansøgere, men til gengæld i antallet af ukrainere, der søger om ophold i henhold til særloven, og avisen derfor i fuld overensstemmelse med Udlændingestyrelsen trukket dem ud af den asylstatistik, der bringes her i artiklen.

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK2)

https://www.statistikbanken.dk/20021

https://www.statistikbanken.dk/FODIE

https://us.dk/media/10481/hjemmeside-maj-2022.pdf

https://us.dk/tal-og-statistik/tal-vedr-saerloven/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…