Nye choktal om illegale migranter sender vigtig besked til Dansk Folkeparti

Foto: Ole Sørensen

Valget af Morten Messerschmidt som ny formand for Dansk Folkeparti har udløst en betydelig medlemsfremgang til partiet.

 

Det kan partiet udnytte som et positivt fundament for at komme videre – uanset hvad den ene og den anden stemte ved formandsvalget.

 

Men der er en oplagt fare for, at de DF’ere, der var involveret i formandskampen, fortsætter med konflikter og fortrædeligheder, efter at valget af ny formand er overstået.

 

Det er en selvmordsrute at fortsætte med at lufte gammelt nag. Alle dele af partiet har en fælles interesse i, at man i stedet for går i offensiven med de mærkesager, som dets vælgere forventer, at Dansk Folkeparti sætter øverst på dagsordenen.

 

Det forudsætter selvfølgelig, at også DF’ere, der ikke ønskede Messerschmidt som leder, trækkes ind i varmen.

 

Skræmmende tal fra Sverige

Men opgaven er jo ikke bare at holde fred i egne rækker. Opgaven er at skabe et politisk grundlag, som igen kan appellere til brede grupper i den danske befolkning.

 

Sagt på en anden måde: Dansk Folkeparti skal igen kunne opfattes som et folkeparti.

 

Det kræver ikke mindst, at man sikrer danskerne bedre kontrol med deres eget land.

 

Her kan man – som på så mange punkter – bruge Sverige som et skræmmebillede.

 

I Sverige registrerede man i 2021 over 10.000 personer som efterlyste af politiet – til trods for, at de havde fået afslået deres ansøgning om opholdstilladelse og var udviste! Tilsyneladende blev de bare i landet, og politiet kunne ikke finde dem. Det er netop kommet frem i svensk TV. (SVT)

 

Chefen for Sveriges nationale grænsepoliti, Cajsa Velden, siger: ”Vi har mennesker, der befinder sig i vores samfund, men som vi ikke kender til, og som ingen har kontrol over.” Ærlig snak.

 

Et meget stort antal migranter lever simpelt hen under myndighedernes radar.

 

Samme udfordring i Danmark

Man må regne med, at det samme mønster findes i Danmark, om end i mindre målestok. I den forstand har vi ikke fuld kontrol med vores eget territorium.

 

Det er jo den slags problemer, som danskerne vil høre Dansk Folkepartis mening om. I stedet for ævl og kævl og gamle regnskaber, der gøres op. Man vil have svar på, hvad partiet vil gøre for, at danskerne får bedre kontrol med, hvad der foregår i deres samfund.

 

En vigtig forudsætning for at få denne kontrol med eget land er, at asylansøgere ikke skal have ret til at rejse ind i Danmark, mens deres asylansøgning behandles.

 

Det er denne problemstilling, som regeringen bakser med – jævnfør forhandlingerne om at flytte asylmodtagelse og -behandling til Rwanda.

 

Menneskerettighedsjuristerne

Dette er en krævende udfordring. Men i stedet for at skændes indbyrdes, bør Dansk Folkeparti bruge sine kræfter på at tage teten for at få denne udfordring løst.

 

Samtidig står Dansk Folkeparti over for en stor opgave med at udfordre de uholdbare fortolkninger af menneskerettighederne, som vi bliver underkastet via Menneskerettighedsdomstolen.

 

Disse såkaldt juridiske fortolkninger går ofte langt ind på spørgsmål, som burde afklares ved politiske beslutninger i de demokratiske institutioner.

 

Det er under alle omstændigheder et alvorligt problem. Og det bliver yderligere forværret af, at mange af disse politiserende dommere i stort omfang har deres sociale og åndelige baggrund i snævre politisk korrekte miljøer. De er langt væk fra den folkelige hverdag og dens værdier.

 

Dansk Folkeparti har gennem årene gjort en stor indsats for at bekæmpe menneskeretsdommernes voksende magt.

 

Men partiet har brug for at vende tilbage til denne kamp med fornyet styrke og folkelighed – under en overskrift, der handler om at give Danmark tilbage til danskerne.

 

Et mere muslimsk Danmark

Fortolkningen af menneskerettighederne har ikke bare betydning for afgørelsen af konkrete sager. Den har vidtgående konsekvenser for, hvilke ændringer der sker i den danske befolknings sammensætning.

 

Danmark er skubbet ind i en udvikling, hvor vi bliver et stadig mere muslimsk land. En voksende andel af befolkningen er muslimer, og det har naturligvis store konsekvenser for kulturen og værdierne her i landet.

 

Der sker en gradvis islamisering. Holdningen til religionens magt i samfundet, til kvinders frihed, til ytringsfrihed og meget andet ændres i denne udvikling. Særlig tydeligt er det selvfølgelig i de regulære muslimske parallelsamfund, der er vokset frem.

 

De mange familiesammenføringer

Mange danske politikere og debattører har end ikke opdaget, hvad islam er. Islam er en lovreligion. Det vil sige, at Allahs ord ikke bare er rettesnor for religiøse anliggender – de bestemmer også, hvordan samfundslivet skal indrettes.

 

Udviklingen er selvforstærkende. Jo flere muslimer, der lever i Danmark, jo større bliver presset for, at der kommer endnu flere hertil via familiesammenføringer.

 

Menneskerettighedsjuraen og -juristerne har bidraget kraftigt til familiesammenføringernes enorme omfang og deres bidrag til ændring af det danske samfund.

 

Eksempelvis er den ret til et familieliv, der er en del af menneskerettighedsjuraen, i den virkelige verden en adgangsbillet til at opnå familiesammenføringer, som ellers på ingen måde er ønskede af det danske samfund.

 

Det har for eksempel bragt mange syrere til Danmark med deraf følgende store problemer med parallelsamfund og kultursammenstød.

 

DF’s indsats for hjemsendelser

Under Lars Løkkes regering gjorde Dansk Folkeparti et ihærdigt forsøg på at få sendt krigsflygtninge tilbage til deres hjemland, når forholdene gjorde det muligt – ikke mindst syriske flygtninge. Repatriering, som man kalder det.

 

Det blev dog ikke til så meget. På grund af manglende engagement hos regeringspartiet Venstre, pres fra politisk korrekte kredse og modstand fra nogle arbejdsgivere.

 

Men Dansk Folkeparti fortjente respekt for at gøre forsøget. Og partiet vil givetvis møde folkelig respekt, hvis det markerer sin modstand mod, at danskerne mister kontrol med udviklingen i eget land.

 

Det er langt bedre end at bruge kræfterne på at kævles indbyrdes.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…