Mette Frederiksens stramninger: En tilgang af mere end 12.000 ikke-vestlige muslimer har kostet danskerne over én milliard kroner netto

Tilfældigt gadebillede fra København (Foto: Steen Raaschou)

Da Mette Frederiksen (S) efter folketingsvalget den 5. juni 2019 overtog posten som statsminister, sagde hun i sin tiltrædelsestale ved Folketingets åbning tirsdag den 1. oktober blandt andet:

 

”Kriminalitet er et onde i sig selv. Der er også steder i Danmark, hvor jeg ikke længere går om aftenen. Og oven i det ødelægger de få meget for de mange, alle dem med udenlandsk baggrund, der lever et almindeligt, lovlydigt liv,” lød det fra den nytiltrådte statsmister, som fortsatte:

 

”Og jeg vil sige helt klart til befolkningen: I kan have tillid til, at jeg vil føre den stramme udlændingepolitik, som et flertal her i huset bakker op om.”

 

Men Mette Frederiksen gjorde regning uden vært.

 

Ligesom hun tilsyneladende var uvidende om Grundlovens bestemmelser, da hun beordrede nedslagtning af raske mink, er hun tilsyneladende også uvidende om de konventioner, Danmark har tiltrådt.

 

Muslimer til over én milliard kroner netto

Den stramme udlændingepolitik, som Mette Frederiksen annoncererede ved sin tiltrædelse har foreløbig resulteret i, at langt over tusinde flygtninge fra de 23 berygtede muslimske Menapt-lande har fået opholdstilladelse i Danmark.

 

Der er tale om indvandrere fra lande i Mellemøsten og Afrika samt Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet, og som ifølge tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er kendetegnet ved manglende integration, høj kriminalitet og offentlig forsørgelse.

 

Så længe Danmark er tilsluttet en række konventioner kan asylansøgere ikke nægtes adgang uanset hvor, de kommer fra, ligesom de har krav på asyl og familiesammenføringer, hvis bestemte krav er opfyldt.

 

Det har betydet, at ikke færre end 1.424 asylansøgere Menapt-landene har fået asyl i Danmark i perioden 1. juni 2019 – 1. juni 2022.

 

Læg dertil 1.282 familiesammenføringer samt 9.573 Menapt-fødsler i 2020 og 2021. og

 

Resultatet er blevet, at Danmark i Mette Frederiksens regeringsperiode foreløbig har fået tilført en befolkningsgruppe på over 12.000 personer, som regeringen selv betegner som generelt uintegrerbare kriminelle og på overførselsindkomster.

 

Foreløbig har de i Mette Fredriksens tid som statsminister kostet de danske skatteborgere over én milliard kroner.

 

En indvandrer fra Menapt koster 85.000 kroner årligt

Af en pressemeddelelse, som Mattias Tesfaye udsendte den 15. oktober 2021, fremgår det, at nettoudgiften på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ifølge Finansministeriet var på 31 milliarder kroner i 2018.

 

Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de enkelte indbyggere i Danmark på den ene side betaler i skatter og afgifter og på den anden side modtager af serviceydelser og indkomstoverførsler fra det offentlige.

 

Som noget nyt er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt i oprindelse fra MENAPT-lande og i oprindelse fra øvrige ikke-vestlige lande.

 

Rapporten viser, at Menapt-indvandrerne udgør hovedparten af nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Ud af nettoudgiften på 31 milliarder til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere står personer fra MENAPT-landene for 24 milliarder kroner.

 

”Hvis man kun ser på indvandrere, er den gennemsnitlige nettoudgift for en indvandrer fra et MENAPT-land på 85.000 kroner,” heder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

 

”Indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande udgør også en nettoudgift, men dog kun på 4.000 kroner i gennemsnit. Både indvandrere fra vestlige lande samt personer med dansk oprindelse har et positivt nettobidrag.”

 

Over halvdelen af ikke-vestlige børn blev født i Menapt-miljøer

Det er ikke kun indvandring og familiesammenføringer, der får antallet af den muslimske Menapt-befolkning i Danmark til at stige kraftigt.

 

Børnefødsler spiller en afgørende rolle.

 

Ud af de 274 ikke-vestlige kvinder, der samlet i 2020 og 2021 fødte i Danmark, udgjorde kvinderne fra Menapt-landene blot 46 og dermed 16,8 procent af samtlige ikke-vestlige.

 

Ikke desto mindre fødte Menapt-kvinderne med 9.573 børn i alt 53,9 procent af samtlige ikke-vestlige nyfødte på i alt 17.745 børn i Danmark i de to år tilsammen.

 

Kriminaliteten er også steget under Mette Frederiksen

På trods af erklæringer om en stram udlændingepolitik og bekæmpelse af ikke-vestlig kriminalitet under sin åbningstale i 2019, er det et faktum, at den ikke-vestlige kriminalitet er steget under Mette Frederiksen.

 

Desværre kommer de præcise tal for kriminalitet og etnisk oprindelse i 2021 først i slutningen af november, så det eneste hele årstal, der er tilgængeligt i Mette Fredriksens regeringsperiode, er 2020.

 

For at få et billede af udviklingen sammenlignes der her med 2018, som var Løkke Rasmussens seneste hele regeringsår.

 

Overordnet steg antallet af ikke-vestligt dømte efter straffeloven fra 5.050 under Løkke Rasmussen i 2018 til i alt 5.388 under Mette Fredriksen i 2020.

 

Menapt-kriminaliteten er eksploderet under Mette Frederiksen

På trods af gyldne løfter om en stram udlændingepolitik er det især kriminaliteten blandt Menapt-indvandrerne, der er steget under Mette Frederiksen.

 

I 2018 under Løkke Rasmussen udgjorde 3.051 straffelovsdømte fra Menapt-landene 60,4 procent af de i alt 5.050 ikke-vestlige, der det år blev dømt efter straffeloven.

 

I 2020 under Mette Frederiksen steg antallet af ikke-vestligt straffelovsdømte til i alt 5.388, medens antallet af Menapt-dømte steg med mere end 700 og nu udgjorde 3.763 eller i alt 69,8 procent af samtlige ikke-vestligt dømte.

 

Det er især på området personfarlig kriminalitet, indvandrerne fra Menapt-landende gør sig gældende i forhold til de øvrige ikke-vestlige indvandrere.

 

Menapt-speciale: Voldtægt og vold

Således blev i alt 30 ikke-vestlige indvandrere i 2018 dømt for voldtægt, og af dem var de 23 fra Menapt-landene og udgjorde dermed 76,7 procent af samtlige ikke-vestligt voldtægtsdømte.

 

I 2020 steg antallet af ikke-vestlige dømt for voldtægt til i alt 40 og af dem steg antallet af Menapt-dømte til i alt 34, som dermed udgjorde 75,3 procent af samtlige ikke-vestligt voldtægtsdømte i 2020.

 

Det samme forhold gør sig gældende blandt de ikke-vestligt voldsdømte.

 

I 2018 blev i alt 1.599 personer med ikke-vestlig oprindelse dømt for vold. Blandt dem var de 1.110 indvandrere fra Menapt-landene og udgjorde dermed 69.4 procent af samtlige ikke-vestligt voldsdømte.

 

I 2020 steg antallet af ikke-vestligt voldsdømte til i alt 1.691 personer, og af dem udgjorde indvandrere fra Menapt-landene i alt 1.273 voldsdømte, og dermed var deres andel af de voldsdømte steget til 75,3 procent under Mette Frederiksen.

 

Man stikker vælgerne blår i øjnene

Det eneste målbare resultat af Mette Frederiksens løfte om stramninger og bekæmpelse af indvandrerkriminalitet, er en forøgelse af kriminelle indvandrere og efterkommere med muslimsk baggrund og en stigning i blandt andet den personfarlige kriminalitet.

 

Hvis Mette Frederiksen havde ment det alvorligt med sin snak om stramninger, ville hun som udgangspunkt have erklæret, Danmark som udgangspunkt skal ud af en række konventioner, der spænder ben for en selvstændig national udlændingepolitik.

 

Og det gælder ikke blot Mette Frederiksen.

 

Alle de partier og politikere, der erklærer, at de vil føre en stram udlændingepolitik, stikker i lighed med Mette Frederiksen vælgerne blår i øjnene, når de samtidig fastholder, at Danmark ikke skal ud af konventionerne.

 

Deres stramninger vil stort set ikke være andet end symbolpolitik.

 

Kun to af de partier, der nu stiller op til det kommende folketingsvalg, er ærlige, når de garanterer vælgerne, at de vil arbejde for en stram udlændingepolitik.

 

Det er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der begge har det som et erklæret formål at få Danmark ud af de konventioner, der nu er skyld i, at Danmark langsomt men sikkert bliver islamiseret og et kriminelt paradis for hårdkogte muslimske indvandrere og deres efterkommere.

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20191/salen/M1/20191_M1_referat.pdf

https://www.statistikbanken.dk/VAN77

https://www.statistikbanken.dk/20338 (Tabelkode VAN77KA)

https://www.statistikbanken.dk/20338 (Tabelkode: STRAFNA4)

https://www.folketingstidende.dk/samling/20191/salen/M1/20191_M1_referat.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…