Nu kapitulerer de borgerlige: Fører valgkamp på 10 sprog og laver stemmeaftale med imam

collage via samnytt.se

Det er et demokratisk princip, at man kan tale sproget for at kunne deltage i et demokratisk valg på et oplyst grundlag.

 

Dette princip har Socialdemokratiet og resten af ​​venstrefløjen i Sverige for længst opgivet, når det drejer sig om kommunalvalgene, hvor man kan stemme, selv om man ikke har svensk statsborgerskab.

 

Venstrefløjen har ofte ført valgkamp på mange forskellige sprog i forsøget på at hente stemmer hos indvandrerne.

 

De borgerlige partier har været imod. De har argumenteret for, at grupper, der ikke taler svensk og rimeligvis ikke er fortrolige med den offentlige debat, har svært ved at træffe velinformerede politiske valg.

 

Men nu er der efterhånden så mange indvandrere i Sverige, der ikke taler svensk, at det store borgerlige parti, Moderaterne har kapituleret. De er også er begyndt at føre valgkamp på udenlandske sprog. Det viser forberedelserne til efterårets valg til Riksdagen og byrådene.

 

Moderaterne i den indvandrertætte kommune Botkyrka har således for første gang opgivet princippet om at føre valgkamp på svensk.

 

De har lavet deres valgannonce på ti forskellige sprog.

 

Købte stemmer i bytte for moske

Moderaterne i Botkyrka er tidligere blevet kritiseret for stemmefiskeri med metoder, man mener ikke hører hjemme i et demokrati. Op til valget i 2018 kom det frem i svensk tv, at partiet var blevet enige med imamer om en slags handel.

 

Der blev givet byggetilladelse til en moské mod et løfte om at få 3.000 muslimske stemmer.

 

Det blev dengang vurderet til ikke at være i strid med anti-korruptionsloven. Men det blev anset for at være groft upassende.

 

Muslimske parallelsamfund breder sig

Mange indvandrere har efterhånden deres egne store parallelsamfund,  og de får en skattefinansieret tolk, hvis de skal have kontakt til myndighederne.

 

De kan derfor ikke se meningen med at lære svensk.

 

 

60 procent af indbyggerne har i dag indvandrerbaggrund, og mange har en kultur, der ligger fjernt fra den svenske.

 

Botkyrka var en af de første kommuner, som gav tilladelse til bønnekald fra højtalere i moskeens minareter.

 

Botkyrka er en af ​​de kommuner i Sverige med den laveste valgdeltagelse.

 

Det er et problem. Men dette problem hænger blandt andet sammen med, at mange er muslimer.

 

Den manglende valgdeltagelse har flere årsager, men en af ​​dem er, at mange er rettroende muslimer og afviser demokrati som styreform . De mener, at samfundet skal være et kalifat styret af de love og regler, der er givet af Allah og nedskrevet i Koranen og de hellige skrifter.

 

Den indgroede holdning til sharia er svær at ændre.

 

Hvis flere muslimer begynder at stemme kan det betyde at demokratiet bliver svækket – og ikke styrket.

 

Det kan nemlig betyde flere stemmer til muslimske kandidater, der reelt går ind for at afskaffe demokratiet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…