Forureningen af jord, vand og luft fortsætter – vindmøller er en af de store syndere

Aerial view of wind turbines in blue sky
Colourbox

Vi er afhængige af rent drikkevand og skal passe på vort grundvand og sørge for, at der ikke er giftstoffer i det.

 

Alligevel er der fundet det kræftfremkaldende og hormonforstyrrende kemiske stof PFAS (fluor-) nogle steder i grundvand, spildevand og jord, skønt det har været forbudt fra 2008-11. Der er ligefrem fundet PFAS i regnvand  og i havets skum på vestkysten. Man blev opmærksom på det i Korsør, hvor det stammede fra brandslukningsskum, som endte på en mark med græssende køer. De blev slagtet og spist, og 187 borgere fik konstateret høje koncentrationer af PFAS i blodet.

 

 

Det er ofte borgere i området, der råber op, når der sker forurening, da myndighederne som regel er langsomme til at reagere. En amerikansk film fra 2000 viste, hvorledes en enlig mor med to små børn var med til at vinde en sag om miljøforurening, der havde gjort folk syge. Erin Brockovich i Californien fandt ud af, at Pacific Gas and Electric Company (PG&E) med giftigt affald havde forurenet et område med chromium-6 (bl.a. til hærdning af stål). Mange mennesker blev syge, og nogle døde. Erik Brockovich samlede bevismateriale, og retssagen blev vundet, så firmaet måtte betale store erstatninger. Man kan dog ikke erstatte sygdom og død.

 

 

I Grindsted opførtes i 1924 I/S Grindstedværket, der producerede organiske kemikalier og senere vitaminpiller og lægemidler. Værket udledte affald, der bl.a. indeholdt kviksølv og vinylklorid. En dansk Erin Brockovich og borger i Grindsted Ketty Hjøllund mistede sin mand i 2014 til den neurologiske sygdom ALS og fandt i 2018 ud af, at der var død 10 mand af ALS i området, og senere blev tallet fordoblet. Ketty H. mente, at så mange dødsfald af samme sygdom kunne skyldes forurening fra Grindstedværket og fik Region Syd til at foretage en undersøgelse, der konkluderede, at ‘der ikke var noget at komme efter’ men fortalte ikke, at to ALS forskere mente, der i området var en overrepræsentation af ALS. Det blev holdt skjult, indtil en journalist i 2021 fik aktindsigt.

 

 

Allerede i januar 2018 opdagede forskere fra DTU, at forureningen fra fabiksgrunden var værre end antaget. Hvert år siver der 235 kg af det kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted å. Der ligger ca. 100.000 t giftigt affald i Grindsteds undergrund, men skal det fjernes, skal en del af byen fjernes. Store mængder kemikalier (affald) blev kørt til Kærgaard plantage ved Vestkysten, hvor der er forbud mod at bade indtil 2041. Mine forældre boede tæt på Grindsted å, og da min far fiskede i åen i 1960erne, fik vi stegt ål, der smagte af kemikalier. Jeg husker endnu smagen. Ketty Hjøllund blev hædret af Den Georgbruunske Fond, der hvert år uddeler 100.000 kr. til en ‘sympatisk kværulant’.

 

 

Vi forurener naturen med vindmøller, der kun kan fungere ved backup af biomasse af bl.a. træ, som er sort energi. Man har ikke undersøgt, om afskalning fra møllevingerne er til skade med forurening fra epoxys bisphenol A (BPA), der er hormonforstyrrende.

 

Affald fra vinger graves i stilhed ned på Lolland, og i stedet tales der om affald fra atomkraft, som man har styr på. Copenhagen Atomics bruger atomaffald i deres reaktorbrændstof, så der bliver endnu mindre. Flere mennesker både i Danmark og i Sverige er imod at ødelægge naturen med flere vindmøller og går ind for atomkraft.

 

 

Et stort problem ved udbygning af vindmøller er, at indtil 2030 skal der ansættes 290.000 flere medarbejdere i vindindustrien, og i forvejen er der 70.000 ansat i energisektoren. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man også skal have medarbejdere i plejesektor, sundhedsvæsen o.a. samt i industri og landbrug. Det vil ødelægge vor samfundsmodel med mangel på arbejdskraft, så det bliver ikke nok at sende asylanter til Rwanda, men alle gamle (inkl. mig) skal måske også derned og plejes.

 

 

Indonesien har i år været vært for G20-topmødet, hvor repræsentanter fra 19 af verdens førende industriøkonomier samt EU mødtes. Man besluttede at lave en fond på 143 mia. kr. (20 mia. dollars) for at lukke Indonesiens kulkraftværker og sikre en grøn omstilling, og Danmark er med. Samtidig har Indonesiens National Research and Innovation Agency og ThorCon indgået aftale om at bygge atomkraft med MSR teknologi, der indenfor 5 år årligt kan levere 20 gigawatts af electricitet til landet. Det burde fonden og Danmark støtte. Stabil atomkraft er bedre end ustabil vindkraft.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…