Nu er halvdelen af de ukrainske fordrevne i arbejde – det samme kan ikke siges om kvinder fra muslimske lande

Modelfoto: Steen Raaschou

Nogle er som bekendt mere interesserede i at bidrage end andre.

 

Og det gælder især på flygtningeområdet, hvor der er himmelvid forskel på arbejdsiveren blandt flygtninge fra muslimske lande og de flygtninge, der som fordrevne er kommet fra Ukraine.

 

I løbet af blot et halvt år har cirka halvdelen af de fordrevne ukrainere i den såkaldt arbejdsduelige alder 15- 65 år fundet arbejde i Danmark.

 

Det fremgår af tal, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort.

 

I alt drejer det sig om 5.096 personer, der var i arbejde i august måned, men endnu flere formodes at være i arbejde:

 

”Tallene forventes at ændre sig, når der kommer efterregistreringer. Den nye opgørelse viser, at tallet for ukrainere i beskæftigelse i juli måned er opjusteret til 4.565,” skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

 

Langt de fleste fordrevne er kvinder og børn

Ud af de i alt 28.628 ukrainere, der 25. september var fordelt til kommunerne, virker antallet af beskæftigede ikke synderligt stort og passer slet ikke med procentsatsen.

 

Men det har en naturlig forklaring.

 

Ud af de fordrevne ukrainere, der siden midten af marts er kommet til Danmark, udgøres en pæn del af personer over 65 år samt handicappede, medens antallet af børn og unge skønnes at være på lidt mere end en tredjedel af samtlige.

 

Således var Aarhus Kommune den 2. august visiteret til at modtage i alt 1.336 ukrainske fordrevne, og af dem var halvdelen eller i alt 683 jobparate.

 

På nær et par tusinde mænd udgøres de resterende af kvinder.

 

Og mange af disse kvinder har det uden tvivl som Iryna Materyna, der har fået arbejde hos servicegiganten Coor som serviceassistent og blandet andet hjælper med rengøring og kantinedrift.

 

”Hvad hjælper det at sidde derhjemme og kigge nyheder? Det gør mig kun dårlig. Jeg græder og græder. Så er det bedre for mig at komme på arbejde,” siger Iryna Materyna til DI Business og fortsætter:

 

”Her på mit arbejde har jeg gode kolleger, der kan støtte mig. Og når jeg arbejder, letter min stress lidt. Jeg får lov til at tænke på andet end krigen.”

 

Ukrainere har altid haft tårnhøj beskæftigelsesfrekvens

Blandt ikke-vestlige flygtninge og migranter har ukrainere altid haft en tårnhøj beskæftigelsesfrekvens blandt både mænd og kvinder.

 

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik dateret 2020 var beskæftigelsesfrekvensen blandt ukrainske mænd i alderen 30 – 60 år helt oppe på 89 procent, medens den for kvinder i samme aldersgruppe lå på 70 procent.

 

I den modsatte ende af skalaen ligger en række muslimske lande, hvor det især er kvinderne, der er svære at drive ud på arbejdsmarkedet.

 

Til sammenligning med en beskæftigelsesfrekvens på 70 procent for ukrainske kvinder, har kvinder med oprindelse i ikke færre end seks muslimske lande en beskæftigelsesprocent på under 50.

 

Det drejer sig om tyrkerne med en beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder på 48 procent, pakistanerne med en frekvens på 42 procent og irakerne med en beskæftigelsesfrekvens for kvinder på 38 procent.

 

Øverst i bunden ligger somalierne med en beskæftigelsesfrekvens 36 procent for kvinder, libaneserne med en frekvens på 30 procent og i helt bunden de syriske kvinder med en beskæftigelsesfrekvens helt nede på 20 procent.

 

Danmark har i år modtaget næsten 35.000 flygtninge

 

Siden 1. januar og til og med den 25. september har Danmark i år modtaget små 35.000 flygtninge.

 

De fordeler sig med 33.161 fordrevne ukrainere plus 1.270 flygtninge fra de sædvanlige muslimske lande såsom Somalia og Syrien med flere.

 

For ukrainerne er der hidtil blevet givet 29.047 opholdstilladelser og 566 afslag.

 

Formentlig til folk, der har udgivet sig for at være ukrainere, men ikke var det.

 

På asylområdet er der indtil videre blevet givet 932 opholdstilladelser, medens i alt 129 enten har fået inddraget deres opholdstilladelse eller blevet nægtet at få den forlænget.

 

En opholdstilladelse er normalt af fem års varighed.

 

Dertil skal så lægges de 625 afviste asylansøgere, som det endnu ikke er lykkedes for myndighederne at få sendt ud af landet.

 

Så der er masser af besøgende i Danmark – nogle mere velkomne end andre.

 

Kilder til denne artikel:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/09/stigning-i-antal-fordrevne-ukrainere-i-arbejde/

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2022/2022-08-18-fakta-om-indvandrere

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/3/jeg-vil-hellere-arbejde-end-sidde-derhjemme-og-grade/

https://us.dk/media/10491/saerlov-pr-25-september-2022.pdf

https://us.dk/media/10481/hjemmeside-august-2022.pdf

https://www.aarhus.dk/forening/ukraine-sidste-nyt/sidste-nyt-2-august-2022/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…