Morten Messerschmidt valgt til ny formand – Dansk Folkeparti mod Journalistisk Venstreparti: 1:0

Foto: Ole Sørensen

En sigende episode udspillede sig under Dansk Folkepartis ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor man skulle vælge ny formand for partiet.

 

TV2 lavede et interview med DFs folketingsmedlem Marie Krarup. Hun udtalte sig stærkt kritisk om den ny formand Morten Messerschmidt og udsigterne for partiet under hans ledelse.

 

Det var lige mums for Journalistisk Venstreparti på TV2. Man brugte overordentlig lang tid på at videregive det meget negative billede, som Krarup tegnede af Dansk Folkepartis fremtid under Messerschmidt.

 

Ja, faktisk var TV2-redaktionen så ivrig efter at boltre sig i dommedagsvisioner om denne fremtid, at man fuldstændig forglemte sig.

 

Mens en journalist holdt mikrofon for Marie Krarups kritik, var dagens ubetingede hovedperson, Morten Messerschmidt, gået i gang med sit pressemøde, hvor han gjorde rede for, hvad han agtede at gøre som ny formand! Så opdagede TV2 fadæsen og hoppede forsinket over på Messerschmidt. Pinligt.

 

1-0

Den lille, sigende episode understregede Journalistisk Venstrepartis iver efter at få stillet Dansk Folkeparti under den nye partileder i det værst tænkelige lys fra start. Seerne skulle først og fremmest have indtrykket af interne slagsmål og mistro til Messerschmidt.

 

Men Messerschmidt havde øjnet faren. Han bestræbte sig på at demonstrere åbenhed og god vilje over for sine modstandere ved formandsvalget – med Martin Henriksen i spidsen.

 

Valget af formand gav også Messerschmidt et forholdsvis stærkt mandat med over 60 procent af de afgivne stemmer – og dermed et absolut flertal allerede i første valgrunde.

 

Der var 499 delegerede, som stemte på Messerschmidt. 219 stemte på Martin Henriksen og 104 på Merete Dea Larsen.

 

Hvordan partiets situation så udvikler sig under den nye formand, får tiden vise. Men det lykkedes i hvert fald ikke for Journalistisk Venstreparti at fremmane et billede af kaos i Dansk Folkeparti i forbindelse med lederskiftet.

 

I den forstand stod det ved landsmødets afslutning 1-0 til Dansk Folkeparti over Journalistisk Venstreparti.

 

Pia K.’s ambitioner

Men Messerschmidt står over for tre store udfordringer i den kommende tid:

 

For det første skal han ud af skyggen fra de to tidligere partiformænd, Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl.

 

Det er ikke nogen helt enkel opgave. Foreløbig har Pia Kjærsgaard signaleret, at hun har appetit på at spille en fortsat ledende rolle i partiet. Kristian Thulesen Dahl har derimod ikke luftet tanker i den retning.

 

Morten Messerschmidt har tilsyneladende øjnet faren for, at i hvert fald Pia Kjærsgaards ambitioner om en fortsat central rolle i partiet kan blive et problem for ham.

 

Det er vel baggrunden for, at han på landsmødet luftede et ’afværgeforslag’ – nemlig at gøre Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Poul Nødgaard, der var medstifter af partiet, til æresmedlemmer. Et vink med en vognstang til Pia Kjærsgaard om at opgive drømmen om en fortsat nøglerolle i partiet.

 

Messerschmidt og Henriksen

For det andet skal Morten Messerschmidt manøvrere i forhold til sine to modkandidater ved formandsvalget – Martin Henriksen og Merete Dea Larsen. Især Henriksen, som er en tung politisk skikkelse i Dansk Folkeparti.

 

Da Messerschmidt var blevet valgt, forsikrede han da også, at han ville lytte til de to andre og deres tilhængere.

 

Det skal nu vise sig, om Morten Messerschmidt og Martin Henriksen kan finde en form for politisk samliv, så nye konflikter ikke bryder op. Det er noget af en opgave, fordi modsætningerne mellem dem er til at få øje på.

 

Messerschmidts ret klare sejr ved formandsvalget giver ham selvfølgelig et stærkt rygstød på de indre linjer. Men der var trods alt så mange delegerede, som ikke stemte på ham, at han er nødt til at forsøge at bygge bro.

 

Det er unægtelig også en udfordring for Messerschmidt, at han ikke har støtte fra et flertal i partiets folketingsgruppe. Også dér vil han være tvunget til at demonstrere en diplomatisk snille, der indtil videre ikke har været hans spidskompetence.

 

MELD- og FELD-sagen

Og så er der jo retssagen om de EU-midler, der blev brugt på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Den såkaldte MELD- og FELD-sag.

 

Denne retssag blev sat på pause, da det viste sig, at dommeren havde indladt sig på en upassende politisk polemik mod Messerschmidt på de sociale medier. Men den hænger jo altså stadig over den nyslåede DF-formands hoved.

 

Morten Messerschmidt står med betydelige udfordringer. Men han er også en mand med betydelige evner.

 

Han kan formentlig tilføre Dansk Folkeparti en skarphed og offensivitet, som er stærkt tiltrængt – også i forhold til konkurrencen fra Nye Borgerlige.

 

Men han er også en skikkelse, der kan udløse reaktioner hos folk, der synes, at han er for meget.

 

Flere indmeldelser end udmeldelser

Nogle ganske foreløbige tal antyder dog, at Messerschmidt har mulighed for at tilføre Dansk Folkeparti en ny dynamik:

 

I forbindelse med Dansk Folkepartis ekstraordinære landsmøde gav en første lille opgørelse over de folkelige reaktioner følgende resultat:

 

17 personer meldte sig ud af Dansk Folkeparti. Men 9 gange så mange meldte sig ind i partiet.

 

Valget af Messerschmidt er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at Dansk Folkeparti kan løfte sig over de nuværende miserable tal i meningsmålingerne. Men noget skulle der gøres. Og valget kan tænkes at give pote.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…