Slut med at tale om ‘mor’ og ‘far’ – kønsreligion uden hæmninger i Københavns Kommune

Man troede, det var en ”Aprilsnar”, at Københavns Kommune på medier og i en intern kommunal vejledning har offentliggjort, at de ansatte fremover skal undgå brugen af ord som ”far”, ”mor”, ”politimand” og ”formand”. Den nye sprogpolitik indføres iflg. Berlinske fordi man ønsker at kunne inkludere LGBT-personer bedre. Man mente ellers, at topmålet af officiel dansk stupiditet og afsporet modernitet var nået, da man tillod banneret med spekterfarverne at vaje side om side med Dannebrog ved indgangen til Christiansborg, fordi man holdt minoritetsfest i Hovedstaden. Men allerede i august 2021 sattes et regnbuebanner op i Rådhushallen på Københavns Rådhus. Det skulle markere åbningen af WorldPride og Eurogames. Så kommunen retter altså ind, hver gang Landsforeningen af seksuelle minoriteter melder sig på banen, uden åbenbart at have stopklodser i deres missionsvirksomhed.

 

Hovedstaden
Det er da ufatteligt, hvis disse knæfald for en minoritetsgruppe kan gouteres af flertallet af danskere. Godt nok er København Hovedstaden, og der er flertal i byens Borgerrepræsentation af medlemmer fra Enhedslisten. Men det betyder jo ikke, at alle segmenter er de mest intelligente i Kongeriget, når det vedtages, at medarbejderne blandt andet skal overveje, hvilke pronominer personer foretrækker. Altså om man nu skal pålægges at overveje, om en person ønskes tiltalt som ”han”, ”hun”, ”de” eller ”dem”.

 

Reaktioner
Det har da heller ikke skortet på indsigelser på Facebook. En kvinde skriver: ”Det kommer aldrig til at ske, at jeg gør mig den slags overvejelser. Der er mand eller kvinde, mor eller far i min verden.”  Og en anden kommenterer således: ”Nu har minoritetsgrupperne i Danmark haft stor indflydelse i en 20-30 år. Var det ikke en ide, at flertallet i vort demokrati fremover igen kom til at stå ved rorpinden. Det kunne i øvrigt være interessant at vide, hvilke partier i Københavns Borgerrepræsentation, der går ind for denne besynderlige udvikling”. Og en tredje har tidligere kaldt København for en ’Pestbyld’, hvis indbyggere selv mener, at de udgør de mest intelligente, oplyste, moderne og fremskridtsvenlige i landet.

 

Chefudtalelse
HR-chef i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, Nina Alin, skriver i et mailsvar til Berlingske, at sprogvejledningen udspringer af, at København er en by for alle, og at det derfor ikke handler om at gøre bestemte ord eller vendinger forbudte. I stedet skal vejledningen sikre, at borgere, der eksempelvis er en del af LGBT+-miljøet, og som henvender sig til kommunen, føler sig som en del af fællesskabet. Det er en måned siden, vejledningen blev lagt på intranettet, og dermed er den allerede gældende. Her kan man også læse, at medarbejdere i kommunen ikke skal tage for givet, at en familie består af en mor og en far, men at man i nogle tilfælde skal bruge ordene ‘medforældre’ og ‘partner’.

 

Foregangsby
Nina Alin skriver i mailsvaret til Berlingske, at kommunen øver sig på at kommunikere hensynsfuldt og inkluderende, og på en måde, som skaber plads til alle. Selve vejledningen er en del af kommunens samlede LGBT+-politik, som er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT+ Danmark, der blev lanceret i 2019. Dengang var København den første danske by med en sådan politik, hvor der blev lavet regler for, at kommunens blanketter skulle tage højde for regnbuefamilier. Samtidig blev der sat fokus på, at skole- og institutionspersonale skal klædes på til at møde børn og unge med LGBT+-spørgsmål.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/koebenhavn-vil-inkludere-lgbt-personer-bedre-med-ny-sprogpolitik/9451144

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…