Islam som trojansk hest

Arkivfoto: Steen Raaschou


Odysseen om ’Den trojanske Hest’ kan med god grund – og på flere niveauer – sammenlignes med den upåtalte invasion og den stigende, uhindrede islamisering af Vestens gamle, kulturkristne lande.

 

Den historiske kontekst er krigen mellem Troja og Grækenland. Efter ti års belejring, indtog grækerne byen, og sejren tilskrives krigshelten Odysseus, og hans geniale krigslist. Den bestod i bygningen af en stor hestefigur af træ på hjul, i hvis indre hulrum de græske soldater skjulte sig. Trojanerne mente, det var en gave, og førte den selv ind ad byporten. Men i nattens løb krøb soldaterne ud, åbnede alle byens porte for den græske hær, der på kort tid kunne hærge og erobre Troja.

 

Islams eneret

Biblioteket i Alexandria var i antikken verdens største. Med 13 læsesale og plads til 5.000 studerende. Der er forskellige teorier om bibliotekets forsvinden, men én af dem lyder, at det var Kalif Omar, der under et erobringstogt i det 7. århundrede beordrede biblioteket nedbrændt, da flertallet af bøgerne ikke indeholdt koranens lære, og derfor var overflødige. Denne påstand anfægtes – ikke overraskende – af nutidens forskere, som mener, at også det må være en senere kristen propaganda imod muslimer.

 

Men sandt er det, at det ikke er tilladt muslimer at beskæftige sig med anden kultur end den islamiske. Når man derfor i nutiden oplever studerende muslimer harcelere over, at deres krav om bederum og særhensyn ikke imødekommes, må det enten være fordi de overtræder koranens forbud mod at søge indsigt andre steder, eller fordi de har taget ved lære af det nye begreb ’trojanere’, der i den moderne computerjargon er et ondsindet program (malware), hvori en falsk sikkerhedsopdatering forekommer.

 

Demokratiske krav

Krav om bederum er et godt eksempel på misbrug af demokratiet. I et debatindlæg i Altinget, skrevet af Zainab Nasrati, anklager hun Rektoren, som i gymnasietiden sagde nej til at indrette det. Hendes ’gode’ argumenter var danske regler for ligestilling og religionsfrihed mv. Hvad hun ikke nævnte var, at de muslimske bønner er en gentagende, indoktrinerende recitation af koranens ufravigelige livsførelses- og tankemanual, der påstås at være både dikteret og nedskrevet af afguden Allah selv med egen hånd!

 

Den fhv. rektor på Nørre Gymnasium, Jens Boe Nielsen, har senere – også i Altinget – forsvaret sit nej til bederum. Men som tidsånden kræver, roser han Zainab for at være en flittig og dygtig elev. Dernæst udtaler han forsigtigt, at det jo kunne risikere at forstærke social kontrol og en intolerance, der kunne stride mod almen dannelse, og endelig medgiver han, at det ikke kan afvises, at manglen på et bederum kan afholde nogle elevgrupper fra at søge ind på gymnasiet.

 

Det ligner berøringsangst og misforstået næstekærlighed over for en hedensk kultur, der på ingen måde har til hensigt at opgive egen herrementalitet og overherredømme. Og ved nærmere eftersyn bunder det i uvidenhed om lovreligion. Men den værste ulykke i Danmark er nok, at kristendommens sidegevinst, den moralske forpligtelse, ikke længere findes i danskernes modermælk og rygmarvsoplagring.

 

Kirke og svinekød

Odysseus fortæller i første person i et længere, eventyrligt tilbageblik, om egne, farefulde oplevelser. Bl. a. har han opholdt sig et helt år hos en forfærdelig troldkvinde ved navn ’Kirke’, der var i stand til at forvandlede hans mænd til svin. Navnet er påfaldende, så nogle muslimske ’lærde’ må jo have læst om det, siden de fravælger svinekød som noget af det værste i verden.

 

En sammenligning mellem Trojas indbyggere, der anså Den trojanske Hest som værende en gave, og de danskere, som begejstret tog imod den muslimske invasion, er påfaldende. Selv blandt mindretallet af danske politikere, der med tiden er blevet betænkelige ved den stigende islamiske indflydelse på vort samfunds udvikling, er det kutyme, at man indleder al omtale af muslimer med at sige, at det jo langtfra er alle muslimer, der er terrorister, modstandere af demokrati og andet, men at mange er velintegrerede i det danske samfund, passer deres studium, arbejder og betaler skat.

 

Et ustabilt Danmark

Men udviklingen har tydeligt bevist, at det er farligt at være en uforbeholden næstekærlighedsudøver, der mener, at ‘flygtninge’ blot skal have god tid, og bedre plads, til at omstille sig til danske forhold.

At fremme en hedensk kultur, der mener sig hævet over alt og alle, skal selvfølgelig ikke have lov at overtage vort samfund. Og da slet ikke, når den – på tryk i koranen – opfordrer sine tilhængere til at benytte demokratiets svagheder og smuthuller, ved hjælp af løgn og snyd, ved at spille uskyldig, dum, uvidende eller psykisk syg, ved at nægte sig skyldig og anke domme, nægte at tale med Politiet om opklaring af forbrydelser, og nægte at vidne imod brødre i troen.

 

Dette giver gode muligheder for gevinst i vort demokratiske, tillidsbaserede velfærdssamfund. Men nu er muslimerne her, og vort største problem er, at der ikke kan føres videnskabeligt bevis for, at de nye besættelsestropper lyver. Så den tiltagende islamisering fortsætter for fuld kraft. Fra politisk hold håber man åbenbart på, at det stigende pres på alt, hvad der er dansk, vil aftage og høre op. ’Brænde ud’ eller gå over af sig selv. Men det gør det ikke. Og trist er det, at regeringen har travlt med at frelse alle andre lande, EU og Nato, men helt overser vort eget lands indre opløsning.


Muslimer får likvideret deres medborgerskab, når religionsfriheden begrænses

https://www.altinget.dk/artikel/gymnasierektor-til-tidligere-elev-derfor-afviste-jeg-dit-oenske-om-et-bederum

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…