Integrationens fallit – islam er en lovreligion, der strider mod danske værdier

Imam Ali Moskeen: Muslimsk parallelsamfund på Nørrebro i Købehavn (Foto: Privat)

Det politiske flertal bruger i en lind strøm penge, tid og kræfter på at integrere muslimske indvandrere. Men som omtalt i DKA den 11. ds., lykkes det ikke. Tværtimod går det den stik modsatte vej. Flere og flere unge som ældre muslimer går ind for, at de love og regler, der er fastlagt i muslimers levemanual (koranens ord og bogstav), skal stå over vores demokratiske normer og samfundsindretning. Men det er åbenbart den måde, hvorpå de bedst mener at kunne manifestere Allahs sag, og – som de eneste rene og rettroende – kan missionere med i vort fortabte, vantro og urene land.  

 

Alle, der kender bare lidt til koranens bud og forskrifter, vil vide, at islamisk tro og er en totalitær og uforanderlig lovreligion, der i praksis dikterer tænkning, tro og livsførelse på en frihedsundertrykkende måde, der er uforenelig med en demokratisk styreform og levevis. Det har et flertal af danske politikere endnu ikke indset, og derfor fortsætter de ufortrødent i samme vestlige og håbefulde tankegangs spor, der af muslimerne opfattes som en svaghed og et bevis for islams overlegenhed. Senest har man indført en særlov om ”Nyttejobs”, hvis formål er at få flere muslimske kvinder ud på arbejdsmarkedet, Men hvor det viser sig, at omkostningerne ved ordningen overstiger gevinsten, fordi kvinders ligestilling i vestlig forstand er udelukket blandt muslimer.

 

For tiden tales om manglende arbejdskraft. Og så skulle man jo mene, at de mange års fejlagtige tro på, at masseindvandringen ville være et gode, måtte høre op. Men indtil nu har kun få politikere fået deres øjne op for den respektløshed over for danske normer og værdier, som de fleste almindelige danskere har kunnet registreret i årtier. Tværtimod har alle de seneste regeringer imødekommet det ene særkrav efter det andet fra muslimsk side. Og støtten er altså ikke slut endnu.

 

De muslimske leveregler undertrykker og begrænser kvinders frihed. En mands værdi opvejes kun af tre kvinder. Og hvis kvinderne ikke i alt underkaster sig deres mænd, ligesom mændene underkaster sig Allah, ja så vanker der på tæven. På koranens opfordring, og med Allahs velsignelse. Så når ca. 4700 kvinder i en uforespørgsel udtaler deres holdning til forskellige spørgsmål, så er det mændenes mening, der kommer til udtryk. Kvinder tør selvfølgelig ikke levere selvstændige svar om samfundsindretning, kønsopdelt svømmeundervisning, halal-mad i institutioner, bederum på arbejdspladser, arbejdsløses ret til at afvise jobs, pga. religiøs overbevisning osv.

 

Det er åbenbart umuligt at råbe danske politikere op. Også selvom det, den muslimske religion mener, dikterer, siger og foretager sig, er forbudt iflg. Grundlovens § 67. Men denne er blevet omfortolket af moderne jurister, ligesom reglerne om suverænitetsafgivelse til EU. Så islamiseringen fortsætter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…