Indlæg fra læserne 22. september: DF kæmpede med succes for funktionshæmmedes elevpladser # El mangel – El biler # Mettes smarte valgpropaganda

DF kæmpede med succes for funktionshæmmedes elevpladser

Af Finn Rudaizky og Cecilie Winther Kristensen, hhv. medlem af Borgerrepræsentationen (BR) og 1. suppleant til BR for Dansk Folkeparti

 

Dansk Folkeparti sikrer bedre muligheder for, at funktionshæmmede kan få og fastholde elev- og lærepladser.

 

Funktionsnedsættelser – fysiske som psykiske – er en barriere for gennemførsel af en erhvervsuddannelse. En rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2020 viser, at 51 pct. af elever med handicap falder fra deres erhvervsuddannelse. Det store frafald gør, at en stor del af gruppen ender på kontanthjælp, hvilket er skidt for både borgeren og samfundet.

 

Derfor er vi glade for, at det lykkedes Dansk Folkeparti at sikre midler til mere støtte til gruppen, i de netop overståede budgetforhandlinger i København.

 

Pengene skal bruges til at ansætte medarbejdere, der sammen med den enkelte borger kan planlægge en skræddersyet indsats for at de i første omgang kan finde en elev- eller læreplads og derefter fastholde den.

 

Dansk Folkeparti vil følge arbejdet meget tæt for at sikre, at pengene bliver brugt ordentligt, for det er vigtigt at bremse strømmen af unge mennesker, der ryger ud af uddannelsessystemet på grund af mangel på støtte.


 

El mangel – El biler

Af Henning Holm Sørensen

Hvorfor er det lige, at i en situation hvor der er mangel på elektrisk energi fra pålidelige energi
kilder, giver man massiv støtte til el biler i form af reducerede afgifter. For transport er der et
alternativ i ICV (benzin og diesel biler), således kan den sparsomme energi allokeres til
husholdninger (varm mad!) og industri (velfærd).

 

En roligere udvikling af el forbruget er ønskeligt således at forsyningsdelen kan udbygges
tilstrækkeligt. Udbygningen bør ske især med atomkraft (SMR Small Nuclear Reactors) da disse er
pålidelige of meget lidt materiale forbrugende.

 

Forsyningssikkerhed i et N-1 scenarie er så meget lettere at styre.

 


Mettes smarte valgpropaganda

Af Visti Christensen

 

Så fik jeg endnu en kærlig hilsen fra vor store leder Mette Frederiksen. Denne gang var det ikke et diktat, men et venligt tilbud om, ved vaccine, at blive frelst fra den visse død og dødsangst for hhv. Covid-19, influenza og pneumokokker. Hvilken snarrådighed inden valget!

 

”Argumenterne”
Jeg ved ikke, hvad pneumokokker er, men gætter på, at det er de såkaldte ’Abeknopper’. Men vi går jo nu en efterårs- og vintersæson i møde, hvor smitten med covid-19, influenza og pneumokokker igen vil være høj, hedder det fra regeringens Sundhedsstyrelse, der anbefaler mig hurtigst muligt at tage imod vaccinationstilbuddet, da jeg er over 65, og derfor risikerer at blive alvorligt syg, hvis jeg bliver smittet. Det er ’selvfølgelig’ frivilligt om man vil tage imod det venlige tilbud, men man opfordres til ’at passe godt på sig selv’. Også selvom man tidligere er blevet vaccineret.

 

Erindring om frelse
Jeg kan ikke bevise det, men det ligner grangiveligt en konkret hentydning til at ville erindre sig selv om, hvorledes den nuværende regering tidligere sørgede for at frelse os fra Coronaens helvede. Også selvom dødsfrygten alene for smitten viste sig fuldstændig overdrevet, og at kun millioner af mink – og ikke mennesker – måtte lade livet i anledningen. Men måske kan Mette høste goodwill og stemmer på hendes tidligere så resolutte og kontante håndtering på pressemøde efter pressemøde, hvor regeringens glorværdige frelsesplaner blev gentaget i en uendelighed. Og nogle hopper nok på den igen.

 

Statssocialisme
Det kan godt være, det er overdrevent at tale om regeringens statssocialistiske tilbøjeligheder. Men ret beset udefra, er der tale om et hamsterhjulagtigt cirkus i Regeringens indre cirkler. At udlåne penge til betaling af regeringens afgifter ligner et veltilrettelagt dødeligt angreb på virksomheder, der i sidste ende ser ud til at skulle resultere i, at staten må overtage alle driftsmidler, sådan som målet var i gamle, ortodokse kommunistregimer.

 

Pause i momspligten
Ikke alle ved, at samtlige punktafgifter – der er over 50 af slagsen – også er pålagt 25 % moms oveni selve afgiften. Undtaget er alene den himmelhøje registreringsafgift på motorkøretøjer. Men hvis man – udfra et virkelighedssynspunkt – som regering – ville hjælpe alt og alle igennem kriserne, så satte man momspligten på pause vinteren over. Den tanke er endnu ikke opstået i andre politikeres hoved end i Inger Støjbergs. Hendes pause fra politik har gjort hende klartseende og virkelighedsorienteret.

 

Tiltro til Mette
Det bliver et spændende valg, vi snart skal til. Hvis altså ikke Mette Frederiksen lukker hele samfundet ned igen, så vi må blive hjemme, og afskæres fra at komme hen til valgstederne og stemme for hendes afsættelse som statssocialistisk enehersker og statsminister.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…