Ikke kun kriminalitet: Indvandrere og efterkommere er også overrepræsenterede, når det gælder spirituskørsel

Colourbox

Kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere har gennem de sidste mange år været stærkt stigende, og denne tendens har nu for alvor også gjort sig gældende i trafikken.

 

Det fremgår af en analyse af spirituskørsel, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

 

På straffelovsområdet udgjorde indvandrere og efterkommere i 2002 under hver femte af de dømte, eller i alt 18,7 procent.

 

I 2020 udgjorde de langt over hver fjerde af de dømte, eller i alt 27,7 procent.

 

Det samme billede viser sig nu også i trafikken, og her det især narkokørsel, der er deres speciale.

 

Indvandring har øget antallet af spritbilister

Antallet af personer med dansk oprindelse, der bliver sigtet for spirituskørsel, er faldet kraftigt i perioden 2007-2021.

 

Samtidig er antallet af indvandrere og efterkommere, der bliver sigtet for spirituskørsel, der også omfatter narkokørsel, steget voldsomt.

 

I 2007 var 91 procent af de i alt 13.000 sigtede for spirituskørsel af dansk oprindelse, medens otte procent var indvandrere og én procent var efterkommere.

 

I 2021 var danskernes andel af de sigtede faldet til 73 procent af de dengang 12.000 sigtede, medens indvandrernes andel var steget til 16 procent og efterkommernes andel til hele 11 procent.

 

Sidste år, altså i 2021, udgjorde danskerne 85 procent af befolkningen over 18 år, medens indvandrerne udgjorde 15 procent og efterkommerne to procent af befolkningen over 18 år.

 

Antallet af sigtede indvandrere og efterkommere tredoblet

Medens antallet af danskere sigtet for spirituskørsel faldt fra 11.830 tilbage i 2007 til i alt 8.760 sidste år, skete der til gengæld samlet set en tredobling af antal sigtede indvandrere og efterkommere.

 

For indvandrerne drejer det sig om en stigning fra 1.040 sigtede i 2007 til i alt 1.920 sigtede sidste år.

 

Hvad efterkommerne angår, eksploderede antallet af sigtede fra 130 sigtede tilbage i 2007 til ikke færre end 1.320 sigtede sidste år.

 

”Det kan delvist forklares ved, at der i samme periode er sket en befolkningstilvækst for både indvandrere og efterkommere,” anfører Danmarks Statistik noget forsigtigt som forklaring på udviklingen.

 

Nu har narkobilisterne overhalet spritbilisterne

Sigtelserne for spirituskørsel dækker både kørsel under indflydelse af spiritus, euforiserende stoffer og medicin.

 

I 2007 skete der imidlertid en lovændring, der har gjort det muligt at skelne mellem kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og promillekørsel.

 

Det har medført, at antallet af sigtelser for narkokørsel er steget markant fra 100 sigtelser i 2007 til i alt 10.100 sigtelser i 2021.

 

Omvendt er antallet af sigtelser for promillekørsel faldet fra 14.500 sigtelser i 2007 til 6.500 sigtelser i 2021.

 

Således er der siden 2017 blevet rejst flere sigtelser for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer end for promillekørsel.

 

Udviklingen er især synlig blandt indvandrernes efterkommere, hvor tre ud af fire af sigtelser handler om kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

 

Spritbilister er mænd, der kører i Folkevogne

Blandt de personer, der sigtes for spirituskørsel, er der en markant kønsforskel, anfører Danmarks Statistik.

 

”Således er 91 pct. af alle sigtelser for spirituskørsel de seneste femten år rejst mod mænd, og på tværs af alle aldersgrupper er der flere sigtede mænd end kvinder,” hedder det således i analysen.

 

Danmarks Statistik har også kigget på spritbilisternes foretrukne bilmodeller og fundet frem til, at det er Folkevogne.

 

”Når der ses på, hvilke bilmærker de sigtede bruger, er det for det meste i overensstemmelse med de bilmærker, som befolkningen bruger,” skriver Danmarks Statistik og fortsætter:

 

”Brugere af Volkswagen var dog lidt overrepræsenterede blandt de sigtede, idet volkswagenbrugere udgjorde næsten 14 pct. at de sigtede og 11 pct. af alle brugere i befolkningen.”

 

Folkevogne eller ikke Folkevogne – nu har vi også unge indvandrerefterkommere drønende rundt på vejene i narkopåvirket tilstand.

 

Kilde til denne artikel:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=48729

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…