I løbet af de sidste fem år har over tusinde somaliere fået dansk statsborgerskab – en tredjedel af alle statsborgerskaber går nu til muslimer

Tilfældigt gadebillede (Foto: Privat)

Ikke nok med, at det underminerer sammenhængskraften i Danmark, men det er også direkte skadeligt for økonomien, når Folketinget to gange årligt ukritisk uddeler danske statsborgerskaber.

 

Den Korte Avis har gennemgået uddelingen af samtlige danske statsborgerskaber og tidligere nationalt tilhørsforhold i fem års perioden 2016 – 2020, og resultatet er forbløffende.

 

Det viser sig, at lidt over hvert tredje statsborgerskab nu bliver uddelt til personer fra de 24 såkaldte Menap-lande, hvor islam er statsreligion og alt dominerende.

 

Tefaye: De er tre gange så dyre per person

I en orientering til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 13. december 2020 skrev udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om indvandrere og efterkommere fra de 24 Menap-lande blandt andet, at:

 

”Samtidig viser beregninger baseret på Finansministeriets økonomiske

Analyse Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2017, at nettoudgiften

på de offentlige finanser i 2017 var tre gange større pr. person til indvandrere og

efterkommere med oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet end med oprindelse i øvrige ikke-vestlige lande.”

 

Ligeledes understregede Tesfaye, at ministeriets opdeling i Menap og de øvrige ikke-vestlige lande er sket for at give et ”dækkende billede af, hvor vi har de største integrationsudfordringer.”

 

Alligevel har over 12.000 fra Menap fået dansk statsborgerskab

Avisens gennemgang af tildelte statsborgerskaber og tidligere nationalitet dækker som nævnt kun de sidste fem år fra 2016 og til og med 2020.

 

Men i løbet af disse blot fem år har færre end i alt 12.399 fra de overvejende muslimske Menap-lande plus Tyrkiet fået dansk statsborgerskab.

 

Det svarer til lidt over en tredjedel af de i alt 34.000 danske statsborgerskaber, der i samme periode blev tildelt personer med såvel ikke-vestlig som vestlig oprindelse.

 

Alene i den ikke-vestlige gruppe blev der i samme periode uddelt lidt over 25.000 statsborgerskaber, og her gik som nævnt halvdelen eller pænt over 12.000 til  personer fra Menap-landene.

 

Afghanere og somaliere med flere dominerer totalt

I denne Menap-gruppe er der fem nationaliteter, der dominer totalt, når det gælder den tildeling af statsborgerskaber, som Den Korte Avis har målt over en femårig periode.

 

De fik af Folketinget tilsammen foræret 10.511 danske statsborgerskaber ud af de i alt 12.399 statsborgerskaber, der i perioden blev tildelt indvandrere og efterkommere fra de stærkt muslimske Menap-lande.

 

Dertil kommer, at i den gruppe på fem har flertallet nu fået dansk statsborgerskab. Det drejer sig om:

 

Irakerne med tildeling af i alt 3.647 danske statsborgerskaber i den målte periode.

Den irakiske befolkning i Danmark bestod den 1. januar 2021 af i alt 33.808 personer, og af dem havde et flertal på 23.373 personer fået dansk statsborgerskab.

 

Afghanerne med tildeling af i alt 2.211 danske statsborgerskaber i den målte periode.

Den afghanske befolkning i Danmark bestod den 1. januar 2021 af i alt 19.972 personer, og af dem havde et lille flertal på 9.972 personer fået dansk statsborgerskab.

 

Tyrkerne med tildeling af i alt 1.706 danske statsborgerskaber i den målte periode.

Den tyrkiske befolkning i Danmark bestod den 1. januar 2021 af i alt 64.563 personer, og af dem havde et flertal på 38.840 personer fået dansk statsborgerskab.

 

Pakistanerne med tildeling af i alt 1.595 danske statsborgerskaber i den målte periode.

Den pakistanske befolkning i Danmark bestod den 1. januar 2021 af i alt 26.185 personer, og af dem havde et flertal på 13.616 fået dansk statsborgerskab.

 

Somalierne med tildeling af i alt 1.352 danske statsborgerskaber i den målte periode.

Den somaliske befolkning i Danmark bestod den 1. januar 2021 af i alt 21.214 personer, og af dem havde et flertal på 12.807 personer fået dansk statsborgerskab.

 

Og intet tyder på, at det vil stoppe

Hidtil har det tilsyneladende ikke gjort indtryk på hverken den socialdemokratiske folketingsgruppe eller regeringen, at en af regeringens socialdemokratiske ministre med ansvar for integration har slået alarm.

 

Bistået af samtlige partier minus Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har Folketingets store flertal med Socialdemokratiet i spidsen åbenbart tænkt sig som hidtil at forsætte den uansvarlige tildeling af danske statsborgerskaber.

 

Det nytter jo ikke meget, når det store flertal inde på Christiansborg gang på gang fastslår, at kriminelle udlændinge skal udvises samtidig med, at man rask væk uddeler danske statsborgere til de mest kriminelle grupper som en garanti mod udvisning.

 

Tomme ord uden handling.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?MainTable=DKSTAT&PLanguage=0&Tabstrip=&PXSId=0&SessID=359352551&FF=20&grouping3=201378144919124866103&tfrequency=1

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/UUI/bilag/49/2304182/index.htm

 

https://www.statistikbanken.dk/20024 (Tabelkode: FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…