Grundlovens devaluering 

Lige siden den muslimske verdensmission i forrige århundrede begyndte med folkevandringer og den uinviterede besættelse af Vestens gamle kristne lande, er Grundloven blevet udsat for direkte angreb og lakmusprøver på sin holdbarhed. Især fra de nye og hidtil ukendte, muslimske vinkler.


Grundlovsændring
Det radikale Venstre vil godt være et hestehoved foran andre partier i deres ofte pædagogiske og lettere bedrevidende attituder. Udenrigspolitisk hylder de suverænitetsafgivelse til EU’s grænseoverskridende samarbejde om menneskeret og multikultur. Partiet har flere gange foreslået grundlovsændringer, så landet hurtigere kunne kom på omgangshøjde med EU’s paradisdrømme. Partiet har endnu ikke haft held med at få ændret Danmarks Riges Grundlov. Og tak for det. Ikke alle ændringer er forbedringer.


Grundlovstolkning

Men man kan så finde andre veje og måder, hvorpå man får udviklingen i ønsket retning. Det har man så gjort. Når det politiske flertal har vedtaget at bringe Danmark længere ind under EU’s himmeltelt, har man undersøgt, om det var Grundlovsstridig suverænitetsafgivelse. Og sjovt nok har man hver gang fået eksperters ord for, at det ikke var nogen af delene. Og selvfølgelig fordi Grundloven ikke har taget højde for den situation, at Danmark i fremtiden frivilligt ville afgive sin nationale selvstændighed. 

Grundlovens faste ramme 

Grundloven har selvsagt ikke forudset alle situationer til evig tid. Men det er ikke en svaghed, eller en grund til at lave den om. Tværtimod. Lovens ord er velvalgte og dækkende, fordi de beskriver ånd, sjæl og hensigt i emnerne, fremfor at være en maggiterningagtig fremstilling, som nogle ønsker. Mange af de nyere love, som satser på det punktvise og kortfattede, har den skavank, at for mange ting kan undgå at blive fanget af lovenes radar. Både i højden, dybden og bredden. 

Hensyn til muslimer

Der er flere eksempler på, at politikerne har tilsidesat Grundlovens bredere formuleringer, og i stedet – især i forbindelse med islamiseringen – erstattet dem med et enkelt beskrivende ord, der ikke altid har været dækkende for sagen. Ytringsfrihed, Religionsfrihed og Forsamlingsfrihed er alene politikernes opfindelse. Ingen af ordene forekommer i Grundloven. Men i stedet for at fastholde dennes tale, har man valgt at indsnævre lovens brede tale til et snævert og utilstrækkeligt dækkende ord.


Ytringsfrihed
Karikaturtegningerne af Muhamed vakte røre. Men i stedet for at få talt ud om muslimernes manglende tolerance, lod man sig rive med af en blødsøden medfølelse med de stakkels muslimer, der anså det for en dødssynd at “håne” profeten. Men i stedet for at fortælle dem, at vi lever i det 21. århundrede, fandt vi os i deres fysiske angreb på Danmarks ambassade og afbrænding af vort flag. Vi opfandt mantraet: Ytringsfrihed, og sendte Statsministeren til et muslimsk hovedland for at sige undskyld og fortælle, at Danmarks Regering ikke kunne forbyde vor frie presse i at skrive og udgive ting, som var stødende. 

Religionsfrihed

En anden politisk skævert er, at vi anerkender islam som en religion. Grundlovens fædre kunne i deres vildeste fantasi ikke forudse, at Danmark ville anerkende islamisk overtro. Grundlovsparagraffen taler konkret om, at folk må dyrke Gud på den måde, de selv vil. Blot det sker inden for rammerne af normal anstændighed, og at den offentlige ro og orden ikke forstyrres. Men det har politikerne omtolket til, at alverdens nye og gamle religioner skal have lov at eksistere her i landet. Ofte med statstilskud og andet. 

Forsamlingsfrihed 

Også dette begreb tolkes anderledes. Nu er det tilladt muslimer at chikanere andre ved manifestationer på pladser, torve og i byparker. Hvad der i Grundlovens forstand er en personlig frihed til borgere, som vil stikke hovederne sammen og drøfte stort og småt, er udvidet til også at kunne dække missionerende muslimske bønnesammenkomster. Uden at danske politikere og myndigheder overhovedet har indset, hvor stort et knæfald man på utallige områder har gjort for den indre opløsning af vort samfund. 

https://denkorteavis.dk/2022/muslimer-overtager-park-i-malmoe-saadan-ser-fremtiden-ud/ 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…