Frankrig og Østeuropa støtter EU-plan med atomkraft som grøn energi – Danmark halter bagefter

Atomkraftværket i Oskarshamn / Wikimedia

EU kommissionen foreslår at kalde atomkraft for bæredygtig energi. I et grønt energiudspil fra EU-kommissionen bliver atomkraft inkluderet efter ønske fra nogle østeuropæiske lande.

 

Frankrig o.a. er positiv overfor forslaget, som forhåbentlig bliver vedtaget, for uden atomkraft kan man ikke komme i mål med reduceringen af CO2 og andre drivhusgasser.

 

Forslaget skal endelig vedtages i slutningen af januar, men lande som Danmark, Tyskland, Østrig og Luxembourg m.fl. er imod.

 

Danmark satser på vind, sol samt biomasse og ser eksportmuligheder truet.

 

31.12 lukkede Tyskland Brokdorf atomkraftværk, der leverede CO2-fri energi svarende til 2/3 af alle danske vindmøller. Brokdorf (ved Elben), var ikke udtjent men kunne have kørt videre til ca. 2046. De sidste tyske reaktorer lukkes ved årets slutning, og den ny ‘grønne’ regering ønsker ikke atomkraft, og i stedet bruges mere brunkul og kul for at sikre forsyningen.

 

Energipriserne er steget med raketfart, så fødevareindustrier er i fare for at lukke eller flytte til udlandet, hvor der er lavere omkostninger. Resultatet vil blive højere fødevarepriser. Det kan være et gartneri, der er nødt til at opvarme drivhuse, men det kan også være til dyrkning af grøntsager i byerne. Prisstigninger for et firma fra 5 mio. kr. til 30 mio. kr. i energi om året vil være svært at lægge over på forbrugerne. Skal staten støtte, vil pengene blive betalt af skatteyderne – dig og mig!

 

 

Der er endnu ikke taget stilling til det enorme forbrug af biomasse som backup til den ustabile vind-  og solkraft, hvor biomasse leverer ca. 50% af den vedvarende energi. Biomasse består mest af træflis fra skove og udleder ved afbrænding 150% mere CO2 end kul! Man kan ikke redde klimaet ved at fælde verdens træer, som man prøver i dag, hvor der fældes ca. 6 mio. fodboldbaner store arealer med træer om året, som anvendes til afbrænding som backup til ustabil vind og sol.

 

 

Kraftværker i Danmark brænder træer fra regnskove – for at ‘redde klimaet’, og EU og FN har vedtaget, at afbrænding af biomasse i form af træpiller fra skovene betragtes som CO2 neutrale, så de ikke regnes med i klimaregnskabet. Klimaminister Dan Jørgensen har udtalt, at afbrænding af træ-biomasse er et overgangsfænomen, som dog har stået på i over 10 år, og i den periode er der brændt millioner af træer af. Det tager vel ca. 40-60 år at få tilsvarende træer til at vokse op. Afbrænding af biomasse øger CO2 udledninger og global opvarmning mere end kul og olie.

 

 

EU brænder ca. 30 mio. tons regnskove af om året. Det betyder samtidig udryddelse af ca. 1 mio. planter og dyrearter samt ekstra forurening og årsag til ca. 4,2 mio. dødsfald om året. Politikerne er ansvarlige og journalister/medier medansvarlige ved ikke at gøre folk opmærksomme på problemet med sygdom, død, afskovning og udryddet biodiversitet samt øget global opvarmning.

 

 

Min ven skovfoged Claus havde i 2008 en helsidesannonce i flere aviser, der viste en mand med en motorsav i færd med at fælde en skov: ‘Mit STIHL verwandelt für immer für Geld die Welt’ (Med STIHL (firmaet) ændres for altid verden for penge) – en lidt kryptisk tysk sætning, der anklagede et tysk firma, der solgte motorsave, som kunne fælde skove hurtigere end med økser! På dette tidspunkt blev 15 km2 regnskov ryddet hvert minut. Claus mente, motorsave burde forbydes i jordens  regnskovsbælte, og at der ville blive fældet færre træer, hvis det foregik med håndsave. Det tyske firma anlagde retssag mod ham, og Claus fik en bøde på 100.000 kr.

 

 

 

EU er endelig ved at beslutte sig for at anerkende atomkraft som bæredygtig energi, og vi skal i Danmark ved oplysning skabe en positiv holdning til atomkraft, så vi kan reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Det var forkert i 1985 at forbyde atomkraft i Danmark, for atomkraft har det potentiale, der er nødvendig i dag,  hvor verdens forbrug af energi er vokset med de digitale og elektrificerede teknologier. Hvis man i stedet for støtte til vind- og solindustrien havde investeret i udvikling af de nye teknologier indenfor atomkraft, ville vi i dag have været langt fremme med en energiindustri, der kunne forsyne Danmark og verden med ren, billig, rigelig og stabil atomkraft. Så ville vi heller ikke have stået i den nuværende katastrofesituation med klimaændringer.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.co

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…