Biografi om den mest kontroversielle danske nazist viser, at der stadigvæk er hjørner af Besættelsestiden, som fortjener at blive afdækket

Biografi om den mest kontroversielle danske nazist viser, at der stadigvæk er hjørner af Besættelsestiden, som fortjener at blive afdækket.

 

Nye tider af en urolig og mørk tid i Danmarkshistorien

Claus Bundgård Christensen har for længst vist, at han er en af vore yngre, førende forskere i Besættelsestiden. Lidt koket fremhæver han flere gang, at hans nye epos har været den sværeste bog, han nogensinde har skrevet. Bogen bærer nu hverken præg af mangel på kilder eller på relevans. Det er i mangt og meget et særdeles vellykket værk, som fortjener opmærksomhed og ros.

 

”Følg Wilfred!” er i første række en biografi over den uden sammenligning mest kontroversielle danske nazist, Wilfred Petersen (1905-81). En særpræget personlighed med en forunderlig blanding af intelligens, idealisme, fanatisme, karisma samt ren og skær vildskab. Det lykkes at sætte det biografiske stof ind i en langt større fortælling om sider af 30’ernes Danmarkshistorie, som overrasker med en særdeles urolig og voldsparat ungdom.

 

En anderledes dansk nazist

Wilfred var nazist, men en anderledes én af slagsen. Han var absolut ikke tyskervenlig, hvilket satte ham i en underlig dobbeltsituation under Besættelsen. Og så var han glødende modstander af Frits Clausen og DNSAP. Mange har moret sig over den ikoniske sprællemand ”Fritz Frelsermand”, som han blev ophavsmand til i 1942. Den udkom i over 100.000 eksemplarer, kunne købes i kiosker overalt i Danmark og blev Besættelsestidens mest berømte karikatur.

 

Antisemit af værste skuffe var Wilfred, så på dét punkt adskilte han sig ikke fra de andre nazister. Han gjorde i sin ungdom tjeneste som officer, men blev afskediget som følge af hærreduktionen i 1931 – en hændelse, som gjorde ham bitter, og som var medvirkende årsag til, at han kastede sig ud i en politisk karriere. Skuffelse og had drev ham. Først i DNSAP, snart efter i udbryderne National Socialistist Parti, som i en årrække udgav bladet Stormen.

 

Et nazistisk ungdomsoprør

NSP blev aldrig mere end en bevægelse på nogle hundrede medlemmer. Mestendels ganske unge mænd, som kom fra samfundets laveste rækker, og som levede i en slags nazistiske kollektiver. Et  nazistisk ungdomsoprør, hvor man i utilfredshed og foragt mod det bestående søgte mod de politiske yderfløje. Wilfred var i øjenhøjde med de unge, og man dyrkede en langt mere utvungen omgangsform end i en ”normal” autoritær bevægelse. Man får et interessant indblik i et meget særpræget miljø, hvor slagsmål og bombesprængninger næsten var hverdagskost.

 

En gal mand?

Wilfred Petersen blev flere gange mentalundersøgt. Den i samtiden kendte psykiater August Wimmer konstaterede, at han var en velbegavet idealist, der brændte for sin sag. Mange af hans følgere syntes nu at have fået en professors godkendelse af, at deres fører var genial! Han var hverken fantast eller psykopat, men hans motiver kan være svære at gennemskue.

 

Under Besættelsen skulle NSP balancere mellem DNSAP, den tyske værnemagt og modstands-bevægelsen. En til tider vanskelig øvelse. Wilfred slap dog nogenlunde uskadt igennem krigen og tog hul på en ny tilværelse i Birkerød, først med skoproduktion, sidenhen med et byggefirma. En spændende, velfortalt og gennemresearchet historie om en mærkelig mand og hans idéer.

 

Claus Bundgård Christensen, Følg Wilfred!

Gyldendal 2022, 400 sider, ill., 350 kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…