EU som overdommer

Gad vide, om jeg er den eneste, der ikke var klar over, at der fandtes en ’Repræsentationschef for EU-Kommisionen’ i Danmark. Men selvfølgelig skal der være det, når målet for al EU’s virke og egentlige hensigt er at afskaffe nationalstaterne og underlægge disse en overøvrighed på alle områder.


Retsstatsprincipperne
Det ligner en opfølgning på den nyligt overståede afstemning om forsvarsforbeholdets afskaffelse og EU’s ønske om, at vi også afskaffer Retsforbeholdet, når man nu smeder mens jernet er varmt. I en ny rapport fra EU-Kommisionen omhandler bl. a. Danmarks – som det hedder – ’tilgang til Retsstaten’.


Danmark er duks
EU indleder med at rose Danmark. Mange lande kunne lære af den danske tilgang til retsstaten, hedder det. Dog uden at nævnt hvilke lande, der tænkes på. Men efter at flere ministre, med statsministeren i spidsen, har fordømt retsstatsprincipper i Ungarn, Polen og Slovenien, ligesom EU, er det unødvendigt.


EU i førertrøje
Men serveret og overformynderskab beholder EU. Der er nemlig plads til forbedring også i Danmark. F. eks. om anonym partistøtte og svingdøren mellem ministerposter og lobbyvirksomhed, fremgår det af den sidste af tre årlige rapporter over retstilstanden i EU, som kommissær Vera Jourova fremlagde. Vi har stærke institutioner, siger en pressemeddelelse og fra Per Haugaard.


EU vil hjælpe
Men der er håb for Danmark. EU-Kommisionen vil nemlig gerne hjælpe til, der hvor der er plads til forbedringer. ”EU er klar til at ”støtte Danmark i at gennemføre de nødvendige reformer” lyder det fra Per Haugaard.. Og det er jo trygt at vide, når anbefalede forbedringer senere forlange via dekreter.


Partistøtteregler 
Også på digitalområdet er Danmark i front. Men også det kan optimeres. Vi opfordres til at vedtage ny lovgivning omkring finansiering af politiske partier, for at sikre gennemsigtighed. Desuden anbefales det, at indføre sanktioner ved overtrædelse af reglerne. Sidst, hvor man ændrede på partistøttereglerne, var i 2017, hvor man besluttede at have en overgrænse for anonyme økonomiske bidrag.


“Svingdøren”
Kommissionen anbefaler også klare rammer for den såkaldte ’svingdør’ mellem dansk toppolitik og lobbyvirksomhed, og bedre kontrol med formueerklæringer for personer i højtstående offentlige poster. Diskussionen var oppe, da Nick Hækkerup forlod justitsministeriet og blev Bryggeriforeningsdirektør. Og herved gik i Brian Mikkelsens, Kristian Jensens og Johanne Schmidt Nielsens fodspor. Danmark opordres også til at fortsætte arbejdet med at reformere offentlighedsloven, så aktindsigt ikke kan afvises. Mette Frederiksen har selv lagt op til revision efter behandlingen af Minkskandalen.


For få dommere
Kommissionen peger også på, at Danmark er det EU-land, der har laveste antal dommere pr. 100.000 indbyggere. Mikael Sjöberg, landsdommer og formand for Dommerforeningen, er enig. Danmark er nummer et, når det gælder domstolsuafhængighed. ”Men lige nu ser vi, at sagsbehandlingstiden både i civile sager og straffesager vokser betydeligt. Der er ikke mandskab nok til at løse opgaverne”, siger Sjöberg. – Så jo, EU holder også øje med de 375 udnævnte dommere i Danmark. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kommission-peger-paa-et-alvorligt-problem-danmark-har-det-laveste-antal-dommere-i-eu

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kommission-peger-paa-et-alvorligt-problem-danmark-har-det-laveste-antal-dommere-i-eu  

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…