Eneste retfærdige løsning er en generel sænkning af energiafgifterne

De voldsomt stigende energipriser har fået landets politikere til at sætte sig sammen for at afbøde den belastning, det giver mange danske familier og erhvervsvirksomheder. Taget i betragtning, at Danmark har Europas højeste energiafgifter, så ligger det lige for at lempe disse afgifter for at tage det værste tryk af presset på danskernes privatøkonomi. Af en stigning i elregningen på eksempelvis kr. 12.000 udgør afgiften til staten ikke mindre end ca. kr. 8.200,- (!). Jo højere energipriser, jo mere provenu for statskassen. Er det rimeligt, at en stigning i energipriserne på den måde automatisk også skal medføre en skattestigning, så statskassen står tilbage som den store vinder, der skovler penge ind, mens landets borgere og virksomheder står tilbage som de store tabere? Nej, selvfølgelig ikke!

 

Vedtag en generel sænkning af energiafgifterne – og fri os for endnu flere bureaukratiske puljer

 

De røde partier vil sædvanen tro fokusere på udelukkende at kompensere deres kernevælgere. De tænker blot ikke så langt, at hvis afgifterne ikke sænkes generelt, så vil virksomhederne  lægge deres øgede omkostninger på de priser, forbrugerne skal betale for deres varer. Det rammer ikke mindst de grupper, som de røde partier først og fremmest vil hjælpe. – Det er langt mindre bureaukratisk og en fordel for alle, hvis man foretager den meget enkle manøvre at sænke afgifterne generelt. Her vil alle være vindere og ingen stå som tabere. Statskassen mister nogle merindtægter forårsaget af de høje energipriser, javel, men borgere og virksomheder vil blive forskånet for den maksimale effekt af energiprisernes himmelflugt og de prisrigninger, det også medfører på mange varer og tjenesteydelser. Lad os dog slippe vi for det bureaukrati og det puljemageri, som alligevel ikke vil give den millimeterretfærdighed, som de røde lighedsmagere tilsigter. Sæt dog ind med en generel hjælp til den danske befolkning og de danske virksomheder, så vi alle bliver om ikke rigere så i hvert fald ikke fattigere.

 

Den nuværende situation afspejler tydeligt, hvilke partier, der er borgervenlige, og hvilke partier, der ønsker mere stat og mindre personlig frihed!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…